November 2017

---

LITURGIE

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Woensdag 1 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Jospehkoor

Donderdag 2 november

19.00 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 4 november

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 5 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor, caritascollecte, koffiedrinken

 

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 11 november

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 12 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 18 november

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 19 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor, Parochiecafé

 

DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 25 november

17.00 uur Catharinakapel: St. Josephkoor

Zondag 26 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

---

Verwarming Antoniuskathedraal

De Antoniuskathedraal zal niet meer door middel van hete lucht verwarmd worden. De heteluchtverwarming was niet goed in staat het gebouw warm te krijgen, was erg duur en storingsgevoelig. Bovendien leidde het gebruik ervan tot vochtproblemen die schade toebracht aan de staat van het gebouw en de monumentale orgels. In plaats van hete lucht zal binnenkort gebruik gemaakt worden van contactwarmte in de vorm van elektrische warmtekussens. U kunt bij de ingang een kussen naar uw plaats meenemen. Het kussen geeft, nadat u hem aan hebt gezet, de hele viering warmte af. Bij het uitgaan legt u het kussen weer terug.

---

Bijeenkomst gebedskring roepingen

In het Bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieus leven, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Op zondag 5 november komt de gebedskring roepingen om 15.00 uur bijeen in onze kathedraal. Het programma zal in het teken staan van de heilige Willibrordus, patroon van de Nederlandse kerkprovincie. De middag wordt om 16.30 uur afgesloten met het avondgebed, met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. Iedereen die de roepingen voor het bisdom Breda en de opleiding van priesters en diakens een warm hart toedraagt en met gebed wil ondersteunen is van harte welkom.

---

Breda herdenkt de Kristallnacht

Op donderdag 9 november herdenkt Breda de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland, gevoed door jodenhaat, joodse gebouwen met geweld vernield. Een deel van het herdenkingsprogramma vindt plaats in de kathedraal. Na de herdenking bij het Joods Monument zullen vanaf 19.30 uur een aantal sprekers in de kathedraal een getuigenis geven. Hoofdspreker is Ad van Liempt, journalist, historicus en programmamaker. Vanaf 20.40 uur vertrekt vanuit de kathedraal een kaarsentocht naar de synagoge. Het volledige programma is te zien op https://kristalnachtherdenkinbreda.jimdo.com.

---

Jongerenontmoeting Oosterse en Westerse Kerken

Op zaterdag 11 november 2017 is er een Jongerenontmoeting Oosterse en Westerse kerken van 11.30 tot 18.00 in de Franciscuskerk aan het Belgiëplein in Breda. De dag is speciaal voor jongeren van 18 tot 35 jaar. Aan de hand van het thema “Christus de wijnstok, wij de ranken” ontmoeten de jongeren elkaar en leren ze elkaar en de kerken beter kennen, zodat ze nog meer kunnen ervaren dat ze allemaal volgelingen van Jezus zijn en daarin één zijn. De dag sluit af met een gebedsviering en een gezamenlijke maaltijd. Voor meer informatie en inschrijven ga je naar https://sintfranciscuscentrum.nl/jongeren/ontmoetingsdag-jongeren-christus-de-wijnstok-wij-de-ranken.

---

Open Kerkendag

Op zondag 26 november zijn in heel Brabant en Zeeland kerken geopend in verband met Open Kerkendag. Het openstellen van de kerken kan helpen om mensen, ook zij die niet kerkelijk betrokken zijn, nog meer bewust te maken van de grote waarde die kerken in velerlei opzichten innemen, in het verleden, nu en ook in de toekomst. De Antoniuskathedraal en de Catharinakapel zijn die zondag van 12.00 tot 17.00 uur opengesteld voor bezoek. Het is dan mogelijk om een rondleiding te krijgen, een wandeling te maken boven de gewelven en de toren te beklimmen. Meer informatie over Open Kerkendag vindt u op http://www.openkerkenbrabant.nl/.

---