Nieuwsbrief voor mei 2022

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Een gastvrije kathedraal

Twee jaar heeft de coronacrisis ons in zijn greep gehouden. Veel activiteiten hebben we moeten stoppen of zijn op een laag pitje gezet. Inmiddels zijn alle beperkende maatregelen opgeheven. We willen graag verder gaan met onze missie, namelijk de opbouw van onze geloofsgemeenschap en de verkondiging van de Blijde Boodschap aan de mensen die Jezus nog niet kennen. We hebben iedereen daarvoor in principe nodig. Of beter gezegd: iedereen die gedoopt is, is daartoe geroepen.

Als pastoors en bestuur van Parochie Breda Centrum is het onze inzet om samen een gemeenschap te zijn, die steeds meer betrokken is op elkaar en gastvrij is naar de mensen in de stad. De komende tijd zullen we kleine stappen zetten op weg naar een missionaire parochie. Voor dit moment zoeken we parochianen die een bijdrage willen leveren voor de volgende gemeenschapsopbouwende activiteiten:

Gastvrouwen en gastheren
Mensen die op zondag naar de viering komen verwelkomen door ze heel eenvoudig het liturgieboekje aan te reiken. Nieuwe mensen eventueel de weg te wijzen. Tijdsinvestering: 20 minuten voor aanvang van de viering aanwezig zijn en de boekjes uitdelen. Melden zich vier of vijf gastvrouwen/heren, dan bent u eenmaal in de maand aan de beurt.

Koffieschenken
Iedere zondag willen we na de viering de mogelijkheid bieden om samen koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. We zoeken mensen die de kopjes e.d. voorafgaand aan de viering klaarzetten, na de viering de koffie in schenken en op het einde alles weer opruimen. Tijdsinvestering: 15 minuten voor aanvang van de viering alles klaarzetten; na de viering zo’n driekwartier tot een uur om de koffie te schenken en alles op te ruimen. Melden zich vier of vijf mensen, dan bent u eenmaal in de maand aan de beurt.

Collectanten
We kunnen weer collecteren in de viering. Het collectantencollege is de afgelopen jaren behoorlijk uitgedund, dus hier wordt versterking gezocht. De tijdsinvestering is gering. Als u toch al naar de viering gaat, dan hoeft u er eigenlijk geen tijd voor vrij te maken. Het tellen van het geld gebeurt later in de week door twee bestuursleden. Ook hier geldt, hoe meer mensen zich aanmelden, hoe minder vaak u aan de beurt bent.

Kleine klusjes
Bij zo’n groot gebouw als de kathedraal gaat er altijd wel iets kapot. Voor grotere en zeker ook professionele klussen doen we een beroep op vakmensen. Voor het vervangen van een lamp, een likje verf bij een kleine beschadiging, of iets dat aan de muur moet worden gehangen, zouden we graag een beroep doen op mensen die handig zijn. Tijdsinvestering: incidenteel en de tijd kan zelf bepaald worden.

Sint Joostkapel
De Sint Joostkapel in de Ginnekenstraat is waarschijnlijk het meest bezochte kerkgebouw van heel Breda. Iedere dag is de Sint Joostkapel open. Vele mensen branden hier dagelijks een kaarsje. Het bisdom heeft gevraagd of de parochie het openen en sluiten van de Sint Joostkapel op doordeweekse dagen op zich kan nemen. We zouden dit graag willen doen. Ook als opstap om de Sint Joostkapel in de toekomst meer bij ons stadspastoraat te betrekken. Tijdsinvestering: ’s ochtends tussen 9.00 en 10.00 uur openen en ’s avonds rond 17.00 uur sluiten. U kunt zich voor alleen openen of sluiten aanmelden, of voor één dag. Als ook hier zich meerdere mensen aanmelden, dan kan er een roostertje opgesteld worden.

Opgeven
Is er een activiteit die u aanspreekt en waar u een toezegging wilt doen, meldt het dan aan een van de pastoors, een van de bestuursleden, of gewoon aan het secretariaat: info@parbc.nl. We hopen op een mooie respons.

Pastoors en bestuur Parochie Breda Centrum

---

Eucharistievieringen

Vijfde zondag van Pasen

Zaterdag 14 mei: 17.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 15 mei: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Zesde zondag van Pasen

Zaterdag 21: 17.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 22 mei: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Hemelvaart van de Heer

Donderdag 26 mei: 10.30 uur,  H. Antoniuskathedraal

Zevende zondag van Pasen

Zaterdag 28 mei: 17.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 29 mei: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Pinksteren

Zaterdag 4 juni: 17.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 5 juni: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Maandag 6 juni: 10.30 uur, St. Catharinakerk

H. Drieëenheid

Zaterdag 11 juni: 17.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 12 juni: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

---