Nieuwsbrief voor januari 2022

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Zalig Nieuwjaar

Bij het begin van het nieuwe kalenderjaar wensen we u van harte een Zalig Nieuwjaar en alle goeds voor 2022. De parochie mocht veel kaarten ontvangen, waarvoor we u heel hartelijke danken. De nieuwjaarswensen wisselen we ook dit jaar weer uit in een lockdown en de nabije toekomst is onzeker. Veel mensen worstelen met de gevolgen van de coronapandemie. Die zorgen mogen we als leerlingen van Jezus met elkaar delen en in gebed bij Hem neerleggen, in de zekere hoop dat de Heer ons ook in moeilijke tijden nabij wil zijn. In die zin mag 2022 een ‘jaar des Heren’ zijn: vanuit het gemeenschappelijke geloof voor elkaar klaarstaan en in dankbaarheid getuigen van die Blijde Boodschap.

---

Actie Kerkbalans

In januari zamelt de kerk traditiegetrouw de giften en bijdragen in waarmee we de parochie initiatieven kan blijven nemen als gemeenschap rondom Jezus. Vanuit de zondagse Eucharistieviering worden allerlei activiteiten georganiseerd: van catechese tot diaconie; van voorbereiding op de eerste Heilige Communie en Vormsel tot ziekenbezoek; van open kerk tot NightFever in de dagen voor Kerstmis; van onderhoud van het kerkgebouw tot bloemversiering in de kerk. Naast geëngageerde gelovigen hebben we hier ook financiële steun voor nodig. De coronacrisis heeft ons, evenals vele anderen, financieel hard geraakt. Wij doen een beroep op u om ook het komend jaar weer bij te dragen. Als het mogelijk is wat extra, om onze parochie levendig te houden en de Blijde Boodschap in de stad te verkondigen. Aan het einde van de maand ontvangt u daarvoor een uitnodiging, maar u kunt ook nu al op rekening NL23 INGB 000 1455 576 uw gift overmaken.

---

Livestream door de week

Afgelopen jaar hebben we geïnvesteerd in de livestream van de vieringen op zondag. Het systeem maakt het ook mogelijk de dagelijkse eucharistieviering van 12.15 uur rechtstreeks uit te zenden. Via de knop ‘livestream’ op onze website kunt u de Mis vanuit huis meevieren. De doordeweekse uitzendingen zijn echt alleen rechtstreeks te zien en kunnen niet, zoals met de zondagsvieringen, later teruggekeken worden.

---

Kinderwoorddienst

‘Laat de kinderen tot Mij komen!’ Het is een vreugde om jonge kinderen in de eucharistieviering mee te laten vieren. Voor de kinderen die op zondag met hun ouders meekomen naar de Mis, is er tijdens de liturgie van het Woord daarom een eigen woorddienst in de ontmoetingsruimte. De kinderwoorddienst wordt op de eerste en vierde zondag van de maand aangeboden. Aan het begin van de liturgie van het Woord nodigt de priester de kinderen naar voren uit. Daar ontvangen ze het Evangeliarium voor Kinderen, waarmee ze naar de ontmoetingsruimte trekken. Onder leiding van een volwassene lezen ze dan samen het Evangelie van de zondag en verwerken de Blijde Boodschap op een creatieve manier.

---

Bijbelstudie voor jong-volwassenen

Vanaf 2022 is er elke tweede vrijdag van de maand om 18.00 uur een inspirerende bijeenkomst speciaal voor jong-volwassenen. Rond de Bijbel spreken we met elkaar over ons eigen leven als jonge gelovigen. Op vrijdag 14 januari (of, als de lockdown wordt verlengt: 11 februari) is de eerste bijbelstudie. We komen bij elkaar in de ontmoetingsruimte naast de Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8 in Breda. Behalve voor de geest wordt er ook voor het lichaam gezorgd: de pizza staat klaar! Aanmelden kan via pastoor@parbc.nl

---

Geen avondactiviteiten

In verband met de lockdown komen alle avondactiviteiten in de parochie in januari te vervallen. Dat betekent o.a. dat de aanbidding op donderdagavond komt te vervallen en dat de eucharistieviering op zaterdag in de Catharinakerk om 16.00 uur begint in plaats van 17.00 uur.

---

Leerling van Jezus

De volgende bijeenkomst van ‘Leerling van Jezus’ is op donderdag 20 januari om 10.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Antoniuskathedraal. Samen lezen we een stuk uit één van de brieven van de apostel Paulus. Paulus richt zich tot de eerste christenen, die ingroeiden in het leerlingschap van Jezus. Hij staat ze met raad en advies in die zoektocht bij. In gesprek met elkaar ontdekken we wat de woorden van Paulus voor óns leven kunnen betekenen. Meedoen? Laat van te voren even weten dat u deel wilt nemen: info@parbc.nl

---

Rozenkransgebed

Iedere donderdag verzamelt zich, aansluitend op de Mis van 12.15 uur, een groep gelovigen bij het Maria-altaar voorin de kathedraal om gezamenlijk de rozenkrans te bidden. In gebed en zang richten we ons door Maria tot Jezus. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

---

Eucharistievieringen

Doop van de Heer

Zaterdag 8 januari: 16.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 9 januari: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Tweede zondag door het jaar

Zaterdag 15 januari: 16.00 uur, St. Catharinakerk

Zondag 16 januari: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Derde zondag door het jaar – Zondag van het Woord van God

Zaterdag 22 januari: 16.00 uur, St. Catharinakerk

Zondag 23 januari: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Vierde zondag door het jaar

Zaterdag 29 januari: 16.00 uur, St. Catharinakerk

Zondag 30 januari: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

---