Nieuwsbrief voor december 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Zaterdagviering om 16.00 uur

De Nederlandse bisschoppen hebben de coronamaateregelen verder aangescherpt. Dit is in lijn met de landelijke maatregelen. Zo zijn er na 17.00 uur geen kerkelijke activiteiten meer. Voor de viering op zaterdagmiddag op het Begijnhof betekent dit dat deze vanaf 4 december vervroegd wordt naar 16.00 uur.

---

Geen kerstnachtmis

De kerstnachtmissen komen dit jaar opnieuw te vervallen. Dat komt omdat er na 17.00 uur geen kerkelijke activiteiten meer zijn. Wel is er op 24 december om 21.00 uur een livestream van een besloten eucharistieviering vanuit de kathedraal.

Op zaterdag 25 december is in de Antoniuskathedraal wel de dagmis om 10.30 uur. Omdat er maximaal 75 mensen in de kathedraal kunnen op 1,5 m afstand, dient u zich voor deze viering van te voren aan te melden via info@parbc.nl.

---

Aanbidding afgelast

De aanbidding op donderdagavond is voorlopig afgelast. Na 17.00 uur zijn er geen kerkelijke activiteiten meer. Voor een aanbiddingsuur kunt u zich aansluiten bij de dagelijkse aanbidding op het Begijnhof om 8.45 uur.

---

De synodale weg

“Hoe wordt de kerk een open plein waar iedereen zich thuis kan voelen en mee kan doen?” Deze vraag stelt paus Franciscus aan zichzelf en aan alle gelovigen. Paus Franciscus wil een soort van volksraadpleging. Van alle katholieken, en ook niet-katholieken, wil hij horen hoe we samen verantwoordelijkheid voor de Kerk en haar zending kunnen dragen. En wel op zo’n wijze dat iedereen zich in de Kerk thuis kan voelen.

Op 17 oktober 2021 heeft paus Franciscus in Rome het startsein gegeven voor de zogenaamde synodale weg. Hij nodigt iedereen uit om de komende tijd met elkaar in gesprek te gaan over geloof en Kerk.

Als Parochie Breda Centrum sluiten wij ons graag bij de oproep van de paus en de bisschop aan om met elkaar in gesprek te gaan. Er zullen binnenkort twee gespreksrondes worden aangeboden. De eerste gespreksronde is op zondag 5 december aanstaande na de viering van de Eucharistie. Na de viering drinken we eerst een kopje koffie. Voor de mensen die dat willen zal rond 12.00 uur de gesprekronde starten, die ongeveer anderhalf uur zal duren. De tweede gesprekronde vindt plaats op maandag 13 december aanstaande. De plaats wordt binnenkort bekend gemaakt.

---

Bijbelstudie voor jong-volwassenen

Vanaf januari is er elke tweede vrijdag van de maand om 18.00 uur een inspirerende bijeenkomst speciaal voor jong-volwassenen. Rond de Bijbel spreken we met elkaar over ons eigen leven als jonge gelovigen. Op vrijdag 14 januari is de eerste bijbelstudie. We komen bij elkaar in de ontmoetingsruimte naast de Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8 in Breda. Behalve voor de geest wordt er ook voor het lichaam gezorgd: de pizza staat klaar! Aanmelden kan via pastoor@parbc.nl.

---

Alpha-cursus van start in januari

De Alpha-cursus biedt iedereen de mogelijkheid op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk! Alpha is bedoeld voor gelovigen en niet-gelovigen. Voor gelovigen en vaste kerkgangers is Alpha een soort van opfrissing en verdieping van het eigen geloof. Voor niet-gelovigen is Alpha vaak een eerste echte kennismaking met Jezus Christus. 

Vanaf donderdag 20 januari 2022 wordt Alpha gegeven in de parochie van de heilige Maria Magdalena. Niet alleen mensen uit de Maria Magdalenaparochie zijn welkom, maar iedereen in Breda kan zich aansluiten. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat: info@parbc.nl, of direct via Hanneke Oomen: hannekeoomen@online.nl. We hopen weer op veel deelnemers en mooie avonden!

---

Kinderkerstactiviteit op 24 december

Op de vooravond van Kerstmis is er een speciale kerstactiviteit voor kinderen en hun gezinnen. Van 15.00 tot 17.00 uur kunnen gezinnen vanuit de ontmoetingsruimte naast de Antoniuskathedraal aansluiten bij een kort, doorlopend programma waarin je het kerstverhaal op een bijzondere manier gaat ervaren. Deze kinderkerstactiviteit is natuurlijk onder voorbehoud in verband met de pandemie. Kijk op de website van de parochie voor de meest actuele aankondiging.

---

Eucharistievieringen

Tweede zondag van de advent

Zaterdag 4 december: 16.00 uur,  St. Catharinakerk

Zondag 5 december: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Derde zondag van de advent

Zaterdag 11 december: 16.00 uur, St. Catharinakerk

Zondag 12 december: 10.00 uur, H. Antoniuskathedraal

Vierde zondag van de advent

Zaterdag 18 december: 16.00 uur, St. Catharinakerk

Zondag 19 december: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Geboorte van de Heer (Kerstmis)

Vrijdag 24 december: 21.00 uur, uitsluitend livestream vanuit de H. Antoniuskathedraal

Zaterdag 25 december: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal, aanmelding verplicht

H. Familie, Jezus, Maria en Jozef

Zondag 26 december: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

H. Maagd Maria, Moeder van God

Zaterdag 1 januari: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

Openbaring des Heren

Zondag 2 januari: 10.30 uur, H. Antoniuskathedraal

---