Oktober 2017

---

LITURGIE

ZESENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 30 september

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 1 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor; caritascollecte, koffiedrinken

 

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 7 oktober

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 8 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij; collecte Wereldmissiedag voor kinderen

 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 15 oktober

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 16 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; collecte Wereldmissiedag, ParochieCafé

 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 21 oktober

17.00 uur Catharinakapel: St. Josephkoor

Zondag 22 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 28 oktober

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 29 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

---

Lopend vuurtje

Lopend vuurtje is een dag speciaal voor alle vormelingen en alle kinderen die zich op het vormsel voorbereiden. Op zaterdag 7 oktober komen zij tussen 10.00 en 16.00 uur in Bergen op Zoom bij elkaar voor een eucharistieviering, workshops en een ontmoeting met de bisschop. Het is een dag vol inspiratie waarop de kinderen de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar https://www.bisdomvanbreda.nl/lopend-vuurtje-2/.

---

Afsluiting jubileum Mariaverschijning Fatima

Het 100-jarig jubileum van de verschijning van Maria in Fatima wordt op vrijdag 13 oktober afgesloten met een plechtige eucharistieviering in de Bartholomeuskerk in Zevenbergschen Hoek. Vanaf 13.30 uur is de kerk open. Om 14.00 uur is er aanbidding en wordt de rozenkrans gebeden, waarna om 14.30 uur de mis begint waarin mgr. Liesen hoofdcelebrant is. Na de mis is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘De Zevensprong’ in de nabijheid van de kerk. U bent allen van harte uitgenodigd!

In de Antoniuskathedraal is er vanaf 11.00 uur aanbidding en wordt om 11.30 uur de rozenkrans gebeden, waarna om 12.00 uur de mis begint ter ere van Maria. 

---

Een Tientje voor Vrede

In de oktobermaand worden kinderen aangespoord om dagelijks een tientje van de rozenkrans te bidden voor kinderen die leven in vluchtelingenkampen of oorlogsgebieden. Op zondag 15 oktober maken de kinderen tijdens de kinderwoorddienst zelf zo'n een Tientje voor Vrede. Na de mis bidden we tijdens het ParochieCafé samen met de kinderen een tientje, om zo het gebed voor oorlogskinderen te ondersteunen. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd om zondag 15 oktober hun (klein)kinderen meer naar de mis te nemen. Kijk voor meer informatie op www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl.

---

Wereldmissiedag

In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso. Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten. Missio Pauselijke Missiewerken steunt de zusters en de catechistenfamilies die de meisjes opvangen. Een ander project waarvoor geld wordt ingezameld betreft de kinderen en jongeren die zwaar en gevaarlijk werk doen in de illegale goudmijnbouw. Met de steun van Missio kunnen zij naar school gaan en een beroep leren. Op 7 en 8 oktober en op 21 en 22 oktober wordt voor dit werk van Missio gecollecteerd. Kijk voor meer informatie op http://www.missio.nl/.

---

Kinderen geven aan kinderen

De kinderen in onze parochie doen ook dit jaar weer mee met het project Schoenmaatjes van de stichting Edukans. Ze vullen een versierde schoenendoos met kleine schoolspullen, speelgoed en toiletartikelen voor een kind in bijvoorbeeld Ghana, Sri Lanka of Irak. Zo bezorgen ze kinderen die opgroeien in armoede een onvergetelijk cadeau. Op zondag 29 oktober beginnen de kinderen bij de kinderwoorddienst met het versieren van de schoenendoos. Thuis verzamelen ze vervolgens spullen om de doos mee te vullen. Op zondag 19 november nemen ze hun gevulde schoenendoos weer mee, zodat deze opgestuurd kan worden. Niet alleen de kinderen, maar álle parochianen kunnen helpen. Vanaf zondag 29 oktober staat achter in de kerk een verzameldoos waarin u kleine spullen voor een schoenendoos kunt inleveren. Zo kunnen we als geloofsgemeenschap nóg meer kinderen in ontwikkelingslanden een geweldige verrassing bezorgen. Kijk voor meer informatie op https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/

---

Gedachtenis van overleden gelovigen

Op donderdag 2 november gedenkt de Kerk alle overleden gelovigen op Allerzielen. In de Antoniuskathedraal wordt dan om 19.00 uur een mis voor overledenen gevierd. Daarbij worden allen van wie we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen bij naam genoemd. Voor deze viering zijn de nabestaanden in het bijzonder uitgenodigd, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom om voor de zielerust van onze overledenen te bidden. In verband met deze viering van Allerzielen komt de mis om 12.00 uur te vervallen.

---

Ontmoet de Wereldkerk

Op zaterdag 25 november is er van 9.30 tot 17.30 uur in Hilversum een inspirerend evenement voor het hele gezin waar het prachtige werk van de wereldwijde katholieke kerk centraal staat. Het is een dag vol ontmoetingen met religieuzen en leken die getuigen van hun inzet voor de naaste overal ter wereld. Er is een heilige Mis, crèche, een optreden van de KisiKids, u kunt proeven van wereldhapjes en er zijn speciale programma’s voor kinderen en tieners. De organisatie ligt in de handen van Kerk in Nood. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.kerkinnood.nl/wereldkerk.

---