Nieuwsbrief voor augustus 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Vakantie parochiesecretariaat

Van 9 t/m 30 augustus is het parochiesecretariaat minder goed bereikbaar in verband met vakantie. Houdt u er rekening mee dat berichten via email pas na 30 augustus gelezen en beantwoord worden en dat de telefoon mogelijk niet beantwoord wordt. We raden u aan om misintenties voor deze periode vóór 9 augustus door te geven.

---

Nieuwe geluidsinstallatie

Eind juli is er een nieuwe geluidsinstallatie in de Antoniuskathedraal aangebracht en ingeregeld door de forma Schaapsound. Dat was hard nodig. Met het nieuwe systeem zijn celebrant, diaken en lector nu overal in de kerk goed te verstaan. Ook zijn het koor en het orgel nu via de livestream beter te horen. Verder hebben we vanaf nu de mogelijkheid om digitaal muziek in de kerk af te spelen voor bijvoorbeeld de openstelling van de kerk of andere gelegenheden.

---

Schoonmaak van de kerk

Op vrijdag 24 september tussen 13.00 en 16.00 uur en op zaterdag 25 september vanaf 10.00 uur willen we de Antoniuskathedraal een grote schoonmaakbeurt geven. Er moet van alles gebeuren: de banken in de was zetten, de vloer dweilen, stoffen, koperwerk poetsen, kleine reparaties, enzovoorts. Er zijn kleine en grote klussen. Voor deze schoonmaakactie zoeken we vrijwilligers die op één of beide dagen willen meehelpen. Met een paar mensen kunnen we waarschijnlijk al heel veel doen. Helpt u mee? Laat het weten via info@parbc.nl of geef u op bij teamassistent Steven van Roode.

---

Geloofsvorming gezinnen

Voor gezinnen met opgroeiende kinderen bieden de vier parochies van Breda vanaf zondag 19 september een inspirerend, langer lopend catechesetraject aan. Als gezin groeien in geloof staat daarbij voorop: gezamenlijke en individuele verdieping van de omgang met de Heer, het doorleven van het leerlingschap van Christus en de vurige bezieling door de Heilige Geest.

Elke derde zondag van de maand komen de gezinnen bij elkaar in de H. Michaelkerk voor ontmoeting, vorming en de viering van de Eucharistie, waarbij ze samen de vreugde van het geloof delen. Het langer lopende traject is gericht op het hele gezin, met een aanbod voor kinderen en ouders. Ook de voorbereiding op het ontvangen van de sacramenten van de Eucharistie en het Vormsel zijn in dit geloofstraject ingebed; kinderen ontvangen de Eerste Communie of het Vormsel wanneer zij er aan toe zijn.

Wilt u meer weten of met uw gezin aan het traject meedoen? Informeert u dan bij Rosalina Boer-Wirken: rwirken@bisdombreda.nl

---

Hervatting aanbidding

Vanaf donderdag 9 september zal er weer wekelijks op donderdag gelegenheid zijn om in gebed bij de Heer te zijn in het H. Sacrament. Tussen 19.00 en 20.00 uur is de Antoniuskathedraal geopend voor aanbidding, waarbij ook de H. Schrift wordt gelezen, zang en muziek klinkt en er ruimte voor stil gebed is.

 

---