Nieuwsbrief voor juni 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Mediaviering op Sacramentsdag

Zondag 6 juni vieren we het hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag) met heel Nederland. De H. Mis wordt om 10.00 uur rechtstreeks vanuit de Antoniuskathedraal uitgezonden op NPO 2. Een half uurtje eerder dus dan normaal. De Schola Cathedralis Bredanae zal de gregoriaanse gezangen van Sacramentsdag zingen, met o.a. de oudst bekende eucharistische hymne uit de zevende eeuw. In verband met een soepel begin van de uitzending vragen we u om op tijd te komen. De viering van 8.00 uur komt te vervallen.

Op deze zondag is er kinderwoorddienst. Gezinnen met kinderen zijn daarom speciaal uitgenodigd om de Mis mee te vieren.

---

Versoepelingen in de kerk

Met ingang van 5 juni voert de overheid een aantal versoepelingen van de coronamaatregelen door. De bisschoppen hebben bezien wat dit betekent voor het protocol van de Rooms-Katholieke Kerk. De gunstige ontwikkelingen geven de mogelijkheid tot versoepeling van het maximum aantal gelovigen dat een viering kan bijwonen: dit aantal gaat met ingang van 5 juni van 30 naar 50.

De andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken, hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden. Ook de richtlijnen met betrekking tot zingen wijzigen op 5 juni nog niet, met uitzondering van zingen door kinderen tot en met 12 jaar.

De bisschoppen hopen eind juni meer duidelijkheid te kunnen geven over de vraag wanneer koren weer verantwoord kunnen gaan repeteren en zingen tijdens vieringen. De bisschoppen houden ook overigens in de komende weken een vinger aan de pols waar het gaat om mogelijkheden tot versoepeling van de coronamaatregelen.

---

Patroonsfeest van de Antoniuskathedraal met potluck

Op zondag 13 juni vieren we het hoogfeest van de H. Antonius van Padua, de patroonheilige van onze kathedraal. Dat kunnen we nu met 50 mensen vieren. Na de H. Mis van 10.30 uur willen we met elkaar een gezellig moment van samenkomst en ontmoeting hebben in de ontmoetingsruimte.

Om het samenkomen extra feestelijk te maken, houden we een potluck: als iedereen wat lekkers meeneemt voor bij de koffie of thee, kunnen we met elkaar delen en er een gezellig geheel van maken. Verder is er nog een leuke verrassing voor parochianen.

Aanmelden blijft wel nodig, via de website van de parochie of bij het parochiesecretariaat.

---

Reparatie priesterkoor

Het verzinkbare altaar, dat in 2005 is geïnstalleerd, was al langere tijd niet meer bruikbaar. Nu zijn ook de houten vlonders waarmee de crypte is afgedicht ernstig aangetast door schimmel, vocht en houtrot. De situatie is zo gevaarlijk geworden, dat lopen op deze vlonders niet langer verantwoord is.

Het altaar is al eerder naar voren geschoven en de plaats is nu voorlopig met een koord afgezet om ervoor te zorgen dat priester en diaken er niet per ongeluk op stappen.

De vlonders worden de komende tijd deskundig gerepareerd door een vrijwilliger van de parochie. We zijn dankbaar als parochianen met een extra bijdrage kunnen helpen om in de materiaalkosten te voorzien.

---

Giften voor de Voedselbank Breda

De afgelopen maanden hebben samen we veel giften in natura verzameld voor mensen die in deze tijd niet rond komen. Voor al uw giften zegt de Voedselbank Breda u hartelijk dank. U kunt achterin de kerk nog steeds niet-bederfelijke producten voor de voedselbank achterlaten.

---