Nieuwsbrief voor mei 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Geen nieuwsbrief in april

De oplettende abonnee heeft gemerkt dat afgelopen maand geen digitale nieuwsbrief is verstuurd. Door omstandigheden kon hij niet op tijd worden samengesteld en verstuurd. Nu dus weer wel een overzicht van de actuele berichten uit Parochie Breda Centrum.

---

Aanbidding op donderdagavond

Met ingang van donderdag 8 april is er elke donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur in de Antoniuskathedraal gelegenheid om in aanbidding bij het Allerheiligst Sacrament te zijn. Zo is het voor meer mensen mogelijk bij de Aanbidding te zijn. Het is  goed om op een doordeweekse dag tijd te nemen om bij de Heer te zijn, je leven aan Hem toe te vertrouwen en je door Hem te laten inspireren.

We beginnen eenvoudig en bescheiden. Vanwege de lockdown beperken we ons nu tot een uur van Aanbidding. Als er straks weer meer mag en kan, dan wordt het ook mogelijk om elkaar voor en na het uur van Aanbidding te ontmoeten en vriendschap met elkaar te delen. Ook willen we de kathedraal dan voor passanten openstellen en ze uitnodigen naar binnen te komen. Vergelijk de Christmas fever die we jaarlijks in december houden. Zo gaan we steeds meer die gemeenschap van mensen vormen die met de Heer en betrokken op elkaar leeft en openstaat voor iedereen die God zoekt.

De avonden zelf willen we zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk houden. De precieze vorm moeten we nog uitvinden. De Aanbidding staat centraal, maar daaromheen passen vele vormen. We willen graag gebruik maken van ieders talenten, dus als je een idee hebt, of iets wilt doen, muzikaal, PR, als gastvrouw/gastheer, of anders, dan houden we ons aanbevolen.

---

Assistentie door diaken Wim Tobé

Diaken Wim Tobé zal de komende tijd vaak in de zondagse viering assistentie verlenen. Wim Tobé is geen onbekende in onze parochie. Van 2000 tot 2002 was hij hier als diaken aangesteld, en sinds enkele jaren dient hij regelmatig het doopsel toe in de Catharinakerk op het Begijnhof. Daarvóór was hij zestien jaar lang verbonden aan de parochie van Sint Jan de Doper in de Bredase wijk IJpelaar. Daarnaast is hij ook werkzaam geweest in Zeeuws-Vlaanderen en Raamsdonkveer.

Wim was de eerste die na het Tweede Vaticaans Concilie als permanent diaken in ons bisdom werd gewijd, door bisschop Ernst in 1979. Twee jaar geleden vierde hij zijn veertig jarig diakenjubileum. We zijn blij dat Wim Tobé diaconale assistentie gaat verlenen in de zondagsvieringen. De diaken heeft een eigen liturgische functie, onder andere bij het lezen van het Evangelie en aan het altaar.

---

Meimaand, Mariamaand

In parochie Breda Centrum geven we op verschillende manieren vorm aan de Mariadevotie:

Openstelling Mariakapel en bidden van de rozenkrans

Op alle donderdagen in mei is de Mariakapel geopend van 13.00 tot 16.00 uur om er een kaarsje op te steken en voor stil gebed. Om 15.00 uur wordt met de aanwezigen samen de rozenkrans gebeden.

Leerlingen van Jezus komen samen rond Maria

Onze groep van Leerlingen van Jezus in de voetstappen van Paulus maakt deze maand een uitstapje naar Maria. Op vrijdag 21 mei komen we samen om 19.30 uur in de ontmoetingsruimte van de Antoniuskathedraal. Aan de hand van een korte film gaan we met elkaar in gesprek over de devotie tot de Moeder Gods. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Afhankelijke van de omstandigheden kunnen we uitwijken naar een online bijeenkomst. Aanmelden is noodzakelijk en kan bij het parochiesecretariaat: info@parbc.nl

Life Teen Breda over Maria

Iedere tweede zondag van de maand is er een Life Teen avond in Breda, speciaal voor tieners vanuit Breda en wijde omgeving! De avonden beginnen met een Eucharistieviering speciaal gericht op tieners, waarna een dynamisch programma volgt waar dieper in het katholieke geloof wordt gedoken en onderlinge vriendschappen worden opgebouwd. Op 9 mei staat Maria centraal. Om 18.00 uur is er een H. Mis in de Laurentiuskerk. Daarna gaan de tieners in groepjes op pelgrimstocht naar de Antoniuskathedraal voor een teaching, gebed en om een kaarsje op te steken. Vooraf opgeven hoeft niet, maar naam en contactgegevens worden genoteerd bij binnenkomst. 

Gebedsgroep voor toewijding aan de heilige Maagd Maria

De religieuze familie van het Mensgeworden Woord (in Breda de ‘blauwe zusters’) stuurt in een gebedsgroep vanaf 1 mei dagelijks audio- en tekstmateriaal op. Hierbij wordt het werk van de heilige Louis Maria Grignon gevolgd, die geschreven heeft over de devotie tot Maria. Deelnemen aan de Whatsapp-groep kan via https://chat.whatsapp.com/GKMI6tdzPAc5apkh6TykiX

Rozenkransgebed in de Catharinakerk

Iedere dinsdag en woensdag om 17.00 uur wordt in de Catharinakerk de rozenkrans gebeden in aansluiting op de aanbidding die om 16.30 uur begint.

---

Alpha Online van start

In de maanden mei, juni en juli is er in Breda weer Alpha Online voor iedereen die vragen heeft over het christelijke geloof en hier op een ontspannen manier meer over wil weten. Elke donderdagavond vanaf 20 mei is er een bijeenkomst via zoom van 20.00 tot 21.30 uur. Op vrijdagavond 9 en zaterdagochtend 10 juli is er een Alpha-weekend.

Doe mee vanachter je computer, laptop, tablet of mobiele telefoon! Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Ontdek en verken het christelijk geloof  online. Om te ontdekken of Alpha iets voor jou is kan je volledig vrijblijvend deelnemen aan de introductieavond op 20 mei via deze Zoom link.

---

Speciale collectes

Uw collecte kunt u altijd overmaken op de bankrekening van de parochie: NL47 RABO 0300 685 726. Geef steeds aan of de bijdrage is bedoeld voor de parochie en/of de speciale collectes:

In het eerste weekend van mei wordt er gecollecteerd voor de Voedselbank Breda. Want hoe goed de overheid en hulpverlening ook bijstand verlenen, er blijven altijd mensen in situaties belanden waarin er voor eten, drinken en kleding bijna geen geld meer over is. Voor de levensmiddelen die bijna dagelijks achterin de kerk gedoneerd worden is de Voedselbank u al heel dankbaar. De collecte is bedoeld als gift voor de onkosten die gemaakt worden.

In het weekend van Pinksteren wordt er gecollecteerd in het kader van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). De WNM steunt missionarissen en missionair werkers in hun persoonlijk welzijn. Dit jaar staan pater Peter Daalhuizen en missionair werker Suzanne Beentjes centraal. Lees meer over hun werk op www.weeknederlandsemissionaris.nl/pinksteractie/

In het eerste weekend van juni wordt er gecollecteerd in het kader van de Zondag voor de Diaconie. De opbrengst wordt gereserveerd voor projecten die parochiële caritasinstellingen in samenwerking met het bisdom kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

---