Nieuwsbrief voor maart 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Palmzondag

Op Palmzondag, 28 maart, wordt de eucharistieviering weer rechtstreeks vanuit de Antoniuskathedraal uitgezonden op NPO2. Dat betekent dat de enige H. Mis op zondag om 10.00 uur begint, een half uurtje eerder dan anders. Enkele zangers van de Kathedrale Cantorij zullen de zang verzorgen.

De kinderen kinderen weer deelnemen aan de palmprocessie met hun zelfgemaakte palmpasenkruis. Als u uw (klein)kinderen wil laten deelnemen, meld u dan via Tineke Bakkers aan bij het team van de kinderwoorddienst: mbakkers@ziggo.nl. Van haar krijgt u dan meer informatie over de voorbereiding van het palmpasenkruis en de manier waarop de kinderen aan de viering deelnemen. Houd u er rekening mee dat de viering rechtstreeks op televisie zal worden uitgezonden.

---

Kruisweg in de veertigdagentijd

In de veertigdagentijd is het een goede oefening om te mediteren op het lijden en sterven van Jezus. Traditioneel kan dat op vrijdagen door het bidden van de kruisweg. In gedachten lopen we langs de veertien staties, vanaf de terdoodveroordeling door Pilatus tot de graflegging.

Op vrijdag 12 en 26 maart is er gelegenheid om de kruisweg te bidden in de St. Catharinakerk na de aanbidding om 17.00 uur. Op vrijdag 2 april (Goede Vrijdag) wordt de kruisweg gebeden om 19.00 uur in de Antoniuskathedraal.

---

Livestreams in de komende tijd

Iedere zondag wordt de H. Mis van 10.30 uur vanuit de Antoniuskathedraal live uitgezonden via livestream. Als u niet naar de kerk kunt komen, is dat een mooie manier om toch verbonden met de eigen parochiekerk de zondagsviering mee te maken.

De komende tijd zijn er ook enkele bijzondere uitzendingen: op 28 maart is de viering vanaf 10.00 uur op NPO2 te volgen. Op woensdag 31 maart om 19.00 uur is er de Chrismamis vanuit de kathedraal. Op Witte Donderdag is de viering om 19.30 uur. Op Goede Vrijdag is om 15.00 uur de kruisverering live te volgen. En op Paaszondag om 10.30 uur te viering van Pasen.

---

Online parochie-avond

Paus Franciscus heeft 2021 tot een speciaal Jozefjaar uitgeroepen. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

In Parochie Breda Centrum besteden we op vrijdag 19 maart speciale aandacht aan de heilige Jozef. Op zijn feestdag vieren we om 12.15 uur de H. Mis. ’s Avonds is er een parochie-avond, die we vanwege het coronavirus online houden.

We nodigen iedereen van harte uit om aan deze online avond mee te doen. De avond begint om 19.00 uur. Na een inleiding over de heilige Jozef voeren we samen een geloofsgesprek.

Als je mee wilt doen, stuur dan een mail naar info@parbc.nl. Je krijgt dan vóór 19 maart een link toegestuurd waarmee je aan de online avond mee kan doen. We zien u graag op 19 maart!

---

‘Waak en blijf bidden’ – 24 uur voor de Heer

Met de titel ‘Waak en blijf bidden’, vindt van vrijdag 12 maart op zaterdag 13 maart het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Hiermee geeft het bisdom gehoor aan de oproep van paus Franciscus, toen hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. De “24 uur voor de Heer” nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding.

De startviering zal plaatsvinden in de H. Antoniuskathedraal in Breda. Om 12.00 uur wordt het middaggebed gebeden, waarna om 12.15 uur de H. Mis begint. Tijdens deze viering zullen ook de coronaslachtoffers worden herdacht. Daarmee wordt aangesloten op de herdenking die op 12 maart in heel Europa zal plaatsvinden voor alle slachtoffers van het coronavirus. Na de Mis is er tot 14.00 uur aanbidding van het uitgestelde Sacrament. 

---

Vier Pasen

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

---