Nieuwsbrief voor februari 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Voorrang voor gezinnen op zondagen met kinderwoorddienst

Voor kinderen is de kinderwoorddienst, naast de geloofsopvoeding thuis, belangrijk om in het geloof te kunnen groeien. Het beperkt aantal bezoekers bij de vieringen maakt het voor de kinderwoorddienst niet gemakkelijk om elke zondag de kinderen catechese te geven rondom het Evangelie. Het is steeds maar afwachten of zich gezinnen met jonge kinderen hebben aangemeld. Door de dynamiek in een gezin is het voor gezinnen ook niet altijd mogelijk om op tijd aan te melden. De viering op zondag om 10.30 uur is altijd vrij snel volgeboekt.

Met ingang van februari krijgen gezinnen daarom op de eerste en derde zondag van de maand voorrang bij de aanmelding. Dat zijn dan ook de zondagen waarop er een kinderwoorddienst is. Ouders met jonge kinderen kunnen zich tot en met dinsdag voorafgaand aan de zondag aanmelden bij Tineke Bakkers (mbakkers@ziggo.nl). Vanaf woensdag is het dan voor anderen mogelijk om zich aan te melden voor de plaatsen die nog over zijn.

De komende zondagen met kinderwoorddienst zijn: zondag 7 februari en 21 februari.

---

Inzamelen oude palmtakjes

Het is weer mogelijk om tot 14 februari oude palmtakjes in te leveren. Wij gebruiken ze om er as voor Aswoensdag van te maken. Ze worden daarvoor eerst verbrand. De as wordt vervolgens met een vijzel fijngemaakt en daarna nog een keer gezeefd om een mooie, fijne as te krijgen. De palmtakjes die nog bij u thuis hangen, kunt u achterin de Antoniuskathedraal achterlaten in een mandje.

---

Asoplegging op Aswoensdag

In verband met de coronamaatregelen, waarbij onderling contact vermeden moet worden, verloopt de asoplegging op Aswoensdag anders dan bij ons gebruikelijk. Wij zijn gewend dat de as eerst met wat (wij)water wordt gemengd, zodat deze zwarter wordt en beter op het voorhoofd ‘plakt’ om er een askruisje van te maken.

De eigenlijke symboliek is echter niet het teken van het kruis op het voorhoofd, maar het bestrooid worden met as. Met het ontvangen van as erkennen we onze eigen broosheid en sterfelijkheid, en de noodzaak om verlost te worden door Gods barmhartigheid. Met dit teken begint de weg van bekering die uitloopt op de viering van het sacrament van boetvaardigheid in de dagen vóór Pasen.

De priester zal dit jaar éénmaal de tekst “Bekeert u en gelooft in het Evangelie” of “Bedenk wel: van stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren” uitspreken. Daarna strooit de priester bij ieder individueel in stilte een klein beetje as uit over de kruin van het hoofd. Deze wijze van asoplegging kom je veel tegen in de landen langs de Middellandse Zee.

De vieringen van Aswoensdag zijn op 17 februari om 10.30 uur en 19.30 uur.

---

Aanbidding wordt verplaatst

De wekelijkse uitstelling die nu op donderdag aansluitend op de Mis van 12.15 uur plaatsvindt, wordt verplaatst naar de donderdagavond. In het kader van de Missionaire Parochie willen de pastores de mogelijkheid tot aanbidding van het Allerheiligst Sacrament openstellen voor een grotere groep mensen, die overdag niet naar de kerk kunnen komen vanwege bijvoorbeeld werk. Bij de alternatieve Christmasfever kregen we daar heel positieve reacties op.

De uitstelling na de Mis op donderdag komt al vanaf 1 februari te vervallen. Met ingang van 1 april is er elke donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur gelegenheid om in de Antoniuskathedraal bij de Heer in gebed te verblijven. De aanbidding wordt dan afgesloten met de zegen met het Allerheiligste wanneer er een priester aanwezig is.

Wie in de tussenliggende tijd bij de aanbidding wil zijn, kan van dinsdag tot en met vrijdag ook terecht in de St. Catharinakerk om 16.30 uur.

---

Aanmelden blijft noodzakelijk

Zolang de strengere coronamaatregelen van kracht zijn en er maar 30 personen kunnen deelnemen aan de vieringen, blijft het noodzakelijk om u aan te melden voor de weekendvieringen. Op die manier kunnen we het aantal kerkbezoekers in de gaten houden en u ook inlichten als er zich een besmetting heeft voorgedaan.

Nu komen er elke zondag toch nog een aantal mensen dat zich niet van te voren heeft aangemeld.

Aanmelden kan eenvoudig door op onze website te klikken op “Reserveren”. Dat kan vanaf maandag vóór de betreffende zondag, of vanaf woensdag voor de eerste of tweede zondag van de maand.

---