September 2017

---

LITURGIE

TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 2 september

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 3 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor, caritascollecte, koffiedrinken

 

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 9 september

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 10 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij, Kerkproeverij, parochiecafé

 

VIERENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 16 september

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 17 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor, collecte voor PAX

 

VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 23 september

17.00 uur Catharinakapel: St. Josephkoor

Zondag 24 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

---

De kerk proeven, kan dat?

Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij. Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk? Toch is dat de gedachte achter de campagne die mensen uitnodigt om op zondag 10 september de drempel van de kerk over te stappen. Parochianen zoeken in hun omgeving iemand om die zondag mee te nemen naar de kerk. Een buur, een kennis, of een vriend die niet (meer) naar de kerk gaat. En dat vanuit de gedachte om eens iemand mee te nemen naar een plek die voor hem of haar belangrijk is, in de hoop dat de ander er inspiratie opdoet.

Achterin de kerk vindt u nog uitnodigingskaartjes en een folder waarmee u iemand kunt uitnodigen.

 

---

Rooms-Katholiek in deze tijd

Speciaal voor parochies die deelnemen aan de Kerkproeverij brengt uitgeverij Adveniat een boekje uit, bedoeld om uit te delen aan de genodigden. Het boekje heeft de titel ‘Rooms-Katholiek in deze tijd’. Het gaat in op verschillende vragen die de gasten kunnen hebben als ze voor het eerst in lange tijd weer een keer mee gaan naar de kerk, zoals: Wat inspireert je? Hoe is het om Rooms-Katholiek te zijn? Wat gebeurt er tijdens de eucharistie? Wat betekent geloof voor de samenleving? Op zondag 10 september worden de boekjes na de mis, tijdens het parochiecafé, uitgedeeld. Op de eerste plaats aan de gasten, maar natuurlijk ook aan parochianen.

---

Open Monumentendag

Op zaterdag 9 en zondag 10 september openen als vanouds enkele duizenden monumentale panden gratis de deuren voor het grote publiek. Thema dit jaar is ‘boeren, burgers en buitenlui’ met daarin aandacht voor de verbinding tussen cultuur, landschap en natuur. Het Begijnhof en de Antoniuskathedraal zijn ’s middags ook geopend voor publiek. Voor meer informatie gaat u naar www.openmonumentendagbreda.nl/.

 

---

Bijbellezen met de bisschop

Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een cursus bijbellezen voor belangstellende gelovigen. De bijbelcursus gaat nu over de Romeinenbrief van de apostel Paulus. De brief getuigt van een doorleefd geloof en laat Paulus kennen als een man met een groot hart. Hij staat om twee thema’s bekend: de moeizame verhouding tussen Paulus en de Joden en de interpretatie van de brief door Maarten Luther die het startpunt vormde van de Reformatie. Het vervolg van de bijbelcursus vindt dit najaar plaats op 28 augustus, 25 september, 23 oktober, 20 november en 11 december. De avonden beginnen om 19.30 uur en vinden plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Meer informatie leest u op www.sintfranciscuscentrum.nl.

---

Online aandacht voor missen en aanbidding

De eucharistievieringen in de Antoniuskathedraal en de Catharinakapel zijn sinds kort ook terug te vinden op de handige website www.miswijzer.nl Met deze online tool kun je alle missen vinden bij jou in de buurt. Handig voor bijvoorbeeld toeristen die in Breda verblijven, of als je zelf op weg bent en wilt weten waar en wanneer er een eucharistieviering is. De gegevens worden door het parochiesecretariaat up-to-date gehouden. Over de wekelijkse aanbidding in de Antoniuskathedraal staat een kort artikel op www.eucharistischeaanbidding.nl.

---

Singelloop

Op zondag 1 oktober vindt de 32ste editie van de Singelloop in Breda plaats. Daardoor is de binnenstad, en dus ook de kathedraal, minder goed bereikbaar. De binnenstad wordt afgezet, waardoor het onmogelijk is om met een voertuig het centrum in te komen of uit te rijden. Houd daar rekening mee als je die zondagochtend naar de kerk komt.

---

Vredesweek 2017: de kracht van verbeelding

Van 16 tot 24 september vindt de Vredesweek plaats met als thema: de kracht van verbeelding. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. ‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Ga naar www.vredesweek.nl voor een verdieping van het thema en voor een overzicht van alle activiteiten.

---

Vaticaan wil weten hoe jongeren de toekomst zien

Paus Franciscus nodigt alle jongeren (16-29 jaar) van over de hele wereld uit om van zich te laten horen. Hij wil graag weten hoe jongeren zichzelf, de samenleving en de Kerk zien, hoe zij denken, wat ze belangrijk vinden. Daarom heeft het Vaticaan een vragenlijst opgesteld. Ook in het Nederlands zijn de vragen nu online beschikbaar via www.rkkerk.org/survey/. En ja: ook jouw mening wordt gevraagd! De resultaten van de vragenlijsten vormen input voor de bisschoppensynode die in oktober 2018 plaatsvindt in Rome.

---

Gastvrouwen en -heren gezocht

Onze Antoniuskathedraal is een prachtig huis van God dat we graag openstellen voor bezoekers. Het gebouw is tegelijk religieus erfgoed en huis van gebed. De kerk moet een plek kunnen zijn waar mensen vanuit de drukte van de stad even naar binnen lopen om de stilte op te zoeken, het gebouw kunnen bewonderen, een kaarsje kunnen opsteken of op adem kunnen komen.

Om dit rijksmonument dagelijks tussen 12.00 en 16.00 uur voor publiek te kunnen openen hebben we nog steeds extra vrijwilligers nodig. Bent u gastvrij en behulpzaam? Vertelt u graag? Wilt u af en toe een middag toezicht houden bij de openstelling en mensen rondleiden? Meld u dan aan bij het parochiesecretariaat, via 076 5215764 (di t/m do tussen 09.00 en 12.00 uur) of via info@parbc.nl.

---