Nieuwsbrief voor januari 2021

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Actie Kerkbalans 2021

Het begin van het kalenderjaar staat altijd in het teken van de jaarlijkse parochiebijdrage. Met uw gift geven we handen en voeten aan het verkondigen van de Blijde Boodschap van Jezus. Zoals elk jaar doen we een beroep op uw vrijgevigheid om dit te kunnen blijven doen.

Vanuit de zondagse Eucharistieviering worden allerlei activiteiten georganiseerd: van catechese tot diaconie; van voorbereiding op de eerste Heilige Communie tot ziekenbezoek; van open kerk tot NightFever in de dagen voor Kerstmis; van onderhoud van het kerkgebouw tot bloemversiering in de kerk. Naast geëngageerde gelovigen hebben we hier ook financiële steun voor nodig.

De pastores schrijven: “De coronacrisis heeft ons, evenals vele anderen, financieel hard geraakt. Wij doen een beroep op u om ook het komend jaar weer bij te dragen. Als het mogelijk is wat extra, om onze parochie levendig te houden en de Blijde Boodschap in de stad te verkondigen.”

De bisschoppen adviseren een gift van €132 per jaar. Regel uw parochiebijdrage vandaag nog! Kijk voor meer informatie bij Kerkbalans 2021 op onze website, of maak uw bijdrage meteen over op rekening NL23 INGB 000 1455 576.

---

Livestream nu op alle zondagen

Met kerstmis hadden we al even geoefend, zodat iedereen kon meekijken met de nachtmis die was afgelast. De livestream is mogelijk gemaakt door uw giften. Vanaf januari wordt elke zondagse eucharistieviering van 10.30 uur live uitgezonden via de livestream. Zo kunt u thuis meevieren vanuit het vertrouwde kerkgebouw met onze eigen pastores en koren als u niet naar de kerk kunt komen. U kunt de rechtstreekse uitzending volgen via de knop 'livestream' op onze website.

---

Zondag van het Woord van God

Sinds 2020 is de derde zondag door het jaar de Zondag van het Woord van God. Paus Franciscus wil zo een impuls geven aan de centrale plaats van de heilige Schrift in het leven van gelovigen. Want de Bijbel is niet alleen op zondag van belang, maar elke dag. En niet alleen in de kerk tijdens de vieringen, maar ook thuis. Het is goed om bijvoorbeeld elke dag een kwartiertje in te ruimen om het Woord van God te lezen en het te overwegen.

Na de Mis op zondag 24 januari delen we een boekje uit met de vier Evangelies. Om thuis te lezen en je elke dag te laten inspireren door Gods Woord.

---

Palmtakjes inzamelen

In de weken vóór Aswoensdag zamelen we oude palmtakjes in om ze te verbranden en er aas van de maken. Op het YouTube-kanaal van de parochie kun je in een aantal filmpjes zien hoe we dat doen. Na de verbranding malen we de as fijn, die daarna nog gezeefd wordt. Deze as wordt op Aswoensdag op ons hoofd gesprenkeld. Dit jaar door de coronamaatregelen niet als askruisje op het voorhoofd, maar door het uitstrooien op de kruin van het hoofd. Als herinnering aan het feit dat wij slechts van stof zijn en tot stof zullen wederkeren, en als oproep om ons te bekeren en te geloven in het Evangelie.

U kunt uw oude palmtakjes tot en met 7 februari achterin de Antoniuskathedraal achterlaten. Daar staat een mandje dat voor de inzameling bestemd is.

---