Nieuwsbrief voor oktober 2020

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Vanaf oktober ook middaggebed door de week

Het getijdengebed is het onophoudelijke gebed van de hele Kerk. Op vaste momenten op de dag (’s morgens, op de middag, ’s avonds en voor het slapen) zijn er gebedsdiensten waar iedereen aan mee kan doen. Alleen of met een groep.

Toen we tijdens de lockdown even niet publiekelijk de eucharistie konden vieren, hebben we van dat getijdengebed gebruik gemaakt. Om 12.00 uur baden we in de kathedraal gezamenlijk het middaggebed. Dat heeft zoveel positieve reacties opgeleverd, dat we vanaf de eerste week van oktober elke doordeweekse dag om 12.00 uur zullen beginnen met het middaggebed. Direct daarna, om 12.15 uur, volgt dan de eucharistieviering. Op donderdag blijft na de Mis ook de aanbidding, tot 13.15 uur.

Het middaggebed bestaat uit een korte opening met kruisteken, gevolgd door een hymne en drie psalmen. Daarna lezen we een korte schrifttekst. De gebedsdienst sluit af met een gebed en zegenbede. De psalmen vormen dus het hart van het middaggebed. Het zijn diep doorleefde teksten waarin alle menselijke emoties langskomen die een leven met God oproepen: van vreugde en onbegrip, twijfel en jubel tot pijn en lofprijzing. Het bidden van deze teksten betekent meedoen met de biddende Kerk, Gods Woord op de lippen nemen en stem geven aan wie niet tot bidden in staat is. U bent allemaal van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

---

Eerste Communie op 25 oktober

Door het coronavirus is de voorbereiding op de Eerste Communie dit jaar anders verlopen. We hadden ons verheugd op een mooi feest in mei, maar dat moest helaas uitgesteld worden. De meeste communicanten doen nu volgend jaar voor het eerst volledig mee met de eucharistie. Dit jaar doen Evan, Don en Jade al hun eerste communie en wel op zondag 25 oktober. Het zal een gewone viering zijn, maar wel met speciale aandacht voor de drie communicanten.

---

Twee geweldige zaterdagen voor communicanten

Voor de kinderen van parochies Breda centrum en Heilige Familie, die dit voorjaar de eerste communie niet konden ontvangen, was er op twee zaterdagmiddagen een extra voorbereiding met catechese, spel en plezier. Op zaterdag 10 september stond in de Laurentiuskerk de jonge Jezus centraal: zijn geboorte en doop. Op zaterdag 26 september waren de kinderen in de Antoniuskathedraal. Daar ging het over het bidden van het Onzevader, het kunnen vertrouwen op God en de kracht van samen delen, aan de hand van verschillende verhalen over Jezus. Bij het laatste avondmaal gaf Hij zijn lichaam aan zijn leerlingen, dat wij ook weer mogen ontvangen in de eucharistie. De voorbereiding werd afgesloten bij Maria, met het branden van een kaarsje en het Weesgegroet.

---

Collecteren met QR-code

Misschien hebt u ze al gezien: op elke beschikbare bank in de Antoniuskathedraal is een zogenaamde QR-code geplakt. Daarmee kun je heel makkelijk via je mobiele telefoon je bijdrage voor de collecte aan de parochie overmaken. Als je met je telefoon de code scant, kom je automatisch op een pagina waarop je een bedrag online kunt overmaken. Standaard staat €2,50 aangegeven, maar dat bedrag kun je nog zelf aanpassen. Op deze manier proberen we het contactloos collecteren te stimuleren. Door de coronacrisis hebben veel parochies te maken met een sterk verminderde opbrengst vanuit de collectes. Ook onze parochie heeft daar last van. Mede door het lagere aantal kerkbezoekers dalen de inkomsten terwijl de uitgaven juist toenemen. Een zorgwekkende ontwikkeling. Hopelijk helpt de QR-code om weer als normaal, maar wel veilig te collecteren.

---

Meer besmettingen, strengere maatregelen

Het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus baart iedereen zorgen. Ook ons. Landelijk en regionaal zijn de maatregelen aangescherpt. Wat betekent dat voor de activiteiten en vieringen in de parochie? Voor de kerk verandert er eigenlijk weinig. Het aantal toegestane bezoekers in de vieringen verandert niet. Voor catechesegroepen en ‘Leerling van Jezus’ vallen de groepsgroottes bij ons ruim binnen wat wordt toegelaten. Wel willen we u vragen alert te blijven op de maatregelen die we in onze kerken hebben getroffen:

• handen ontsmetten bij binnenkomst en voor communie-uitreiking

• vooraf aanmelden voor een viering via onze website

• voldoende afstand houden tot elkaar: in de hal, in de banken en bij het lopen door de kerk

• niet meezingen, maar luisteren naar het koor of de cantor

Deze eenvoudige maatregelen zijn niet onzinnig of onnodig. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de kans op besmetting in onze kerken tot een minimum beperkt blijft.

---

Collectes voor de Wereldmissiemaand

Op zondag 4 en zondag 18 oktober wordt er extra gecollecteerd voor het werk van Missio. Dit jaar vraagt Missio uw bijdrage voor de het pastorale werk in West-Afrika, waar de vrede onder druk staat. Met uw steun kunnen kerkelijke medewerkers een stem van hoop laten klinken, mensen solidair terzijde staan en moed geven. Door het sterke netwerk van de katholieke kerk kunnen zij zich inzetten voor vrede tussen christenen en moslims en tussen etnische groepen.

---