Nieuwsbrief voor september 2020

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Vanaf oktober ook middaggebed door de week

Het getijdengebed is het onophoudelijke gebed van de hele Kerk. Op vaste momenten op de dag (’s morgens, op de middag, ’s avonds en voor het slapen) zijn er gebedsdiensten waar iedereen aan mee kan doen. Alleen of met een groep.

Toen we tijdens de lockdown even niet publiekelijk de eucharistie konden vieren, hebben we van dat getijdengebed gebruik gemaakt. Om 12.00 uur baden we in de kathedraal gezamenlijk het middaggebed. Dat heeft zoveel positieve reacties opgeleverd, dat we vanaf de eerste week van oktober elke doordeweekse dag om 12.00 uur zullen beginnen met het middaggebed. Direct daarna, om 12.15 uur, volgt dan de eucharistieviering. Op donderdag blijft na de Mis ook de aanbidding, tot 13.15 uur.

Het middaggebed bestaat uit een korte opening met kruisteken, gevolgd door een hymne en drie psalmen. Daarna lezen we een korte schrifttekst. De gebedsdienst sluit af met een gebed en zegenbede. De psalmen vormen dus het hart van het middaggebed. Het zijn diep doorleefde teksten waarin alle menselijke emoties langskomen die een leven met God oproepen: van vreugde en onbegrip, twijfel en jubel tot pijn en lofprijzing. Het bidden van deze teksten betekent meedoen met de biddende Kerk, Gods Woord op de lippen nemen en stem geven aan wie niet tot bidden in staat is. U bent allemaal van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

---

Mediaviering op 6 september

Op zondag 6 september wordt de eucharistieviering weer live vanuit de Antoniuskathedraal uitgezonden op NPO2. Bisschop Liesen zal in deze viering de celebrant zijn. Dat betekent dat de mis om 10.00 uur begint in plaats van 10.30 uur. De vroegmis om 8.00 uur komt op die zondag te vervallen, omdat op dat tijdstip de camerarepetitie plaatsvindt. Als je je aanmeldt voor deze viering herinneren we je daar natuurlijk aan. In verband met de live opnamen vragen we om op tijd te komen, uiterlijk 9.50 uur. De uitzending kan dan ongestoord verlopen.

---

Nieuwe bijeenkomsten ‘Leerling van Jezus’

Vorig jaar zijn we met twee groepen parochianen een aantal keer bijeengekomen om ons door Jezus te laten vertellen wat het betekent om zijn leerling te zijn. Aan de hand van teksten uit de evangelies zaten we, net als Maria, figuurlijk aan de voeten van de Heer om naar Hem te luisteren.

In oktober beginnen we met een nieuwe serie maandelijkse bijeenkomsten. Opnieuw gaan we ontdekken hoe we een leven als leerling van Jezus kunnen leiden. In deze nieuwe ronde laten we ons aanspreken door de apostel Paulus. In zijn brieven richt hij zich tot jonge christelijke gemeentes en stipt hij vragen en praktische zaken aan die in die gemeenschappen leven. Hij bemoedigt ze om in de voetstappen van Jezus te treden: “Weest mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus.” (1 Kor. 11, 1).

De opzet van de bijeenkomsten blijft ongeveer gelijk: we lezen met elkaar een stuk uit een brief van Paulus, waar vervolgens kort iets over wordt uitgelegd. Daarna bespreken we aan de hand van concrete vragen met elkaar wat de woorden van Paulus voor ons eigen geloofsleven betekenen.

De tien bijeenkomsten vinden plaats op donderdagochtend (10.00-12.00 uur) of vrijdagavond (19.00-21.00 uur): 1/2 oktober, 29/30 oktober, 26/27 november, 17/18 december, 21/22 januari, 25/26 februari, 25/26 maart, 22/23 april, 20/21 mei en 17 /18 juni.

Iedereen is welkom, ook als u niet eerder hebt deelgenomen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@parbc.nl.

---

Nieuwe module geloofscursus: Inleiding Bijbel

De grond van ons geloof vinden we in de Bijbel, ook wel de Schrift genoemd. Het is een onmisbaar boek. Maar het vergt wel wat om dit boek goed te lezen en te verstaan. De Bijbel is eigenlijk geen boek, maar een bibliotheek. Vele boeken, uit heel verschillende perioden uit een ver verleden zijn er in verzameld, maar uit al die stemmen klinkt er maar een boodschap: die van God. Al deze teksten vertellen wie God is en wie Jezus is, die ons God laat zien. Dat ontdek je pas als je leest en je ervoor openstelt. De Schrift is openbarend, als je er goed mee omgaat.

Hoe dat in zijn werk gaat kunt u leren in de vijf bijeenkomsten van een nieuwe module van de geloofscursus die door het Sint Franciscuscentrum worden aangeboden. Bisschop Jan Liesen en diaken Vincent de Haas nemen u mee in de heilige Schrift.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Michaëlkerk, Hooghout 67, op woensdag 2, 16 en 30 september, 14 en 28 oktober om 19.30 uur. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.sintfranciscuscentrum.nl.

---