Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 14 juni

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Reserveren voor de Mis: wees er op tijd bij!

Tot 1 juli is er slechts zeer beperkt plaats in onze kerken. Om de Mis bij te kunnen wonen is het daarom nodig vooraf te reserveren. Wees er wel op tijd bij, zeker voor de viering op zondag. Maak ook gerust gebruik van de mogelijkheid om op zaterdagavond om 19.30 uur de Mis bij te wonen, vaak is daar genoeg ruimte beschikbaar, ook bij een wat latere aanmelding.

Reserveren is eenvoudig. Je kunt dat op drie manieren doen:

• online op onze website

• via een email naar info@parbc.nl

• door een telefoontje naar 076 521 57 64

Geef daarbij steeds je naam, de gewenste datum en tijd, het aantal personen waarmee je komt en je telefoonnummer op. Je krijgt altijd een bevestiging van de reservering. Mocht een viering al vol zijn, dan kijken we samen naar een ander moment.

---

13 juni: feestdag van de H. Antonius

Zaterdag 13 juni is de feestdag van de H. Antonius, patroon van onze kathedrale kerk. Antonius werd tegen het einde van de 12e eeuw in Lissabon geboren en zette als minderbroeder koers naar Noord-Afrika om het geloof daar te verkondigen. Maar na een schipbreuk werd zijn werktrerrein Frankrijk en Italië, waar hij met veel vrucht predikte en velen die door dwaalleren waren misleid terugbracht tot de Kerk. Hij stierf te Padua in 1231.

Het feest hadden we dit weekend groots willen vieren met een ontmoeting met parochianen uit Zeeuws-Vlaanderen. Zij zouden in het kader van parochievernieuwing bij ons op bezoek komen voor uitwisseling van ervaringen. Vanwege het coronavirus is de viering nu heel bescheiden.

In de vieringen van zaterdag (19.30 uur) en zondag (10.30 uur) zal er wel een bijzonder reliek van de H. Antonius aanwezig zijn, dat zich in een zilveren reliekhouder bevindt uit de zeventiende eeuw.

---

Bisschop Liesen over Sacramentsdag

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd.” Dat is de titel van de pastorale brief van bisschop Liesen die op Sacramentsdag wordt voorgelezen in de parochies en kloosters van het Bisdom Breda. Tijdens de zondagsvieringen op 14 juni kan in de Nederlandse parochies weer de heilige communie worden uitgereikt. In de brief reflecteert de bisschop op de coronatijd, de nieuwe werkelijkheid die zich aandient, het sacrament dat Christus zelfs is en wat Jezus voor ons in onze tijd betekent.

In een video van Katholiekleven.nl gaat bisschop Liesen in op het kerkelijk leven op anderhalve meter en het verlangen dat gelovigen ervaren om weer naar de kerk te kunnen gaan. “Nu we opengaan,” vertelt de bisschop, “moeten we wel rekening houden met nieuwe omstandigheden en maatregelen. Het is uit liefde voor die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig met elkaar willen omgaan. De kerk moet geen plek van besmetting worden.”

---

Norbert Schnell over Sacramentsdag

Op Sacramentsdag wordt in Nederland weer de Communie uitgereikt. In een nieuwe videoboodschap legt pastoor Norbert Schnell  uit hoe dat nu in zijn werk gaat met de actuele coronamaatregelen. Voor de kathedraal en gaat hij o.a. in op het gebruik van het plexiglas scherm en de eucharistische pincet. Ook merkt pastoor Schnell op dat we in deze tijd waarde van het Sacrament juist dieper ervaren. Nu we zolang de Communie niet hebben kunnen ontvangen, komt de betekenis ervan nu juist sterker naar voren. Over die waarde heeft hij het ook in de videoboodschap.

---

Life Teen Breda: Corpus Christi

Aanstaande zondagavond 14 juni 2020, van 19.00u - 20.30u, is het weer zover: we gaan online voor een Life Teen Breda bijeenkomst!  Het thema is 'Corpus Christi'; het is namelijk zondag sacramentsdag, en wereldwijd wordt in de katholieke Kerk de tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie gevierd. Dit is een mooie voorbereiding op de eerstvolgende Life Teen mis, die we op 5 juli weer gezamenlijk zullen vieren in Breda.

Het programma aanstaande zondag 14 juni is weer helemaal afgesteld op de tieners; er is een online quiz, catechese moment, groepsgesprek, gebed, én de tieners krijgen aan het eind een challenge mee.

Wil je bij de online meeting aanwezig zijn? Stuur dan een emailbericht naar lifeteenbreda@gmail.com, met hierin de naam van jou/de tiener en het emailadres waarnaar de online zoom-uitnodiging verzonden kan worden. Je krijgt dan een uitnodiging voor de online meeting middels een link. Het is handig de zoommeeting op een laptop/computer te openen, en je telefoon bij de hand te houden voor de quiz. 

---

Gezinsdag aan zee op 11 juli

Op zaterdag 11 juli wordt van 10.00 tot 13.00 uur een gezinsdag gehouden in de strandkerk in Cadzand-Bad. Dennis en Sascha Peters spreken over communicatie. Je bent van harte welkom!

Dennis en Sascha Peters vertellen over hun ervaringen en nemen je mee in een reflectie op mogelijke valkuilen én oplossingen voor betere communicatie in je relatie. Zij delen ook welke kracht zij ontvangen vanuit hun katholieke geloof. 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: ontvangst, inleiding en uitwisseling, Eucharistieviering en lunch. Tijdens de inleiding is er een programma voor de kinderen. In de middag kan ieder er nog een heerlijk dagje strand en duinen van maken: de strandkerk ligt op een steenworp afstand van de zee en het strand. Aanmelding is gratis en kan via de website van het Sint Franciscuscentrum.

---