Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 7 juni

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Vanaf 1 juni reserveren voor de Mis

Onze kerken mogen weer open! Dat is het goede nieuws van de versoepelingen die vanaf 1 juni ingaan. Echt een genade na wekenlang dicht te zijn geweest. Maar het gaat stapsgewijs. Om vanaf 1 juni de Mis bij te kunnen wonen in het weekend, is het nodig vooraf te reserveren. Er is namelijk maar een beperkt aantal plaatsen in de Antoniuskathedraal (30, na 1 juli iets meer) en de Catharinakerk (20).

Reserveren is eenvoudig. Je kunt dat op drie manieren doen:

• online op onze website

• via een email naar info@parbc.nl

• door een telefoontje naar 076 521 57 64

Geef daarbij steeds je naam, de gewenste datum en tijd, het aantal personen waarmee je komt en je telefoonnummer op. Je krijgt altijd een bevestiging van de reservering. Mocht een viering al vol zijn, dan kijken we samen naar een ander moment.

---

Start van de Pinksterestafette

Afgelopen weekend begon in het bisdom Breda de Pinksterestafette. De eerste etappe werd door onze parochie afgelegd. Op zaterdagavond kwamen enkele parochianen bijeen voor een geloofsgesprek over de zending van leerlingen van Jezus. Op basis van het onderlinge gesprek is er een geloofsbrief geschreven aan de volgende parochie: parochie van de Heilige Familie.

Op Pinksteren overhandigde de bisschop in de kathedraal het pinkstervuur en de geloofsbrief aan twee parochianen die het vuur en de brief als twee vreugdevolle boodschappers aan de volgende parochie gingen overhandigen.

Die overdracht vond op Tweede Pinksterdag plaats. Vanuit de Mis in de kathedraal trok een aantal parochianen naar de Laurentiuskerk om daar het vuur en de brief af te geven. De brief werd voorgelezen en er volgde in de tuin van de pastorie een geloofsgesprek.

Lees een volledig verslag op de website van het bisdom.

---

Laatste avond over het boek Handelingen

Afgelopen dinsdag was de tweede avond van een drietal online avonden over het boek Handelingen van de Apostelen.

Diaken Vincent de Haas ging in zijn inleiding in op de figuur van Petrus. Aan de hand van Hand. 11, 1-18 liet hij zien hoe de Heilige Geest de apostel tot drie keer toe aan de hand neemt om iets nieuws te doen. Stapsgewijs helpt de Geest Petrus om missionair te zijn. Ook wij mogen langs die stappen als leerling van Jezus boodschappers zijn van de Blijde Boodschap.

De laatste avond is op maandag 8 juni van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan nog steeds op de website van het Sint Franciscuscentrum.

---

Omzien naar elkaar: extra actie Kerkbalans

Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen. 

Wij hebben nu langs nieuwe wegen digitaal contact met parochianen om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal te steunen. We weten dat dit veel mensen mentaal en soms ook financieel op de been houdt.

Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen!

Wij willen u vragen om te zien naar elkaar en ons te steunen door een extra gift. Zodat wij in de anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Lees meer op onze website.

---