Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 31 mei

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Vanaf 1 juni reserveren voor de Mis

Onze kerken mogen weer open! Dat is het goede nieuws van de versoepelingen die vanaf 1 juni ingaan. Echt een genade na wekenlang dicht te zijn geweest. Maar het gaat stapsgewijs. Om vanaf 1 juni de Mis bij te kunnen wonen in het weekend, is het nodig vooraf te reserveren. Er is namelijk maar een beperkt aantal plaatsen in de Antoniuskathedraal (30, na 1 juli iets meer) en de Catharinakerk (20).

Reserveren is eenvoudig. Je kunt dat op drie manieren doen:

• online op onze website

• via een email naar info@parbc.nl

• door een telefoontje naar 076 521 57 64

Geef daarbij steeds je naam, de gewenste datum en tijd, het aantal personen waarmee je komt en je telefoonnummer op. Je krijgt altijd een bevestiging van de reservering. Mocht een viering al vol zijn, dan kijken we samen naar een ander moment.

---

Onze kerken zijn klaar om u te ontvangen

De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt om onze kerkgebouwen aan te passen, zodat we vanaf 1 juni iedereen weer veilig en verantwoord kunnen verwelkomen. Aan de hand van de protocollen die de bisschoppen hebben opgesteld hebben we – met de gelovigen voor ogen – voor iedereen een welkome, veilige omgeving gecreëerd die je echt als huis van God kan blijven ervaren. Wat is er allemaal gedaan?

De banken in de kathedraal zijn om-en-om afgezet met een kettinkje en in de Catharinakerk zijn stoelen weggehaald. In het middenpad van de kathedraal zijn stippen aangebracht die je helpen om anderhalve meter afstand tot de ander te houden. Het aantal toiletten is beperkt en er zijn papieren tissues aangebracht om je handen af te drogen. In en om de kerk zijn duidelijke aanwijzingen aangebracht die je helpen herinneren aan wat er van je verwacht wordt. Er is ontsmettingsmiddel aanwezig om je handen te wassen bij binnenkomst. Bij de entree liggen folders met het protocol voor gelovigen, dat je mee kan nemen en thuis rustig door kan nemen.

Bij elke viering is er iemand aanwezig die je bij binnenkomst even verder helpt en aan wie je met vragen terecht kunt. Wees welkom in Gods huis van gebed, de deuren naar de stilte staan weer wagenwijd voor je open!

---

Extra vieringen in onze parochie

Hoewel alle vieringen weer publiekelijk toegankelijk zijn, is het aantal beschikbare plaatsen maar beperkt. Om toch zoveel mogelijk gelovigen mee te kunnen laten vieren, is er vanaf 1 juni in het weekend een extra viering. Op zaterdagavond is er nu ook om 19.30 uur een viering in de Antoniuskathedraal. De tijden van de Mis zijn nu als volgt:

• maandag t/m vrijdag: 12.00 uur

• zaterdag: 17.00 uur (Catharinakerk, reserveren nodig)

• zaterdag: 19.30 uur (Antoniuskathedraal, reserveren nodig)

• zondag: 10.30 uur (Antoniuskathedraal, reserveren nodig)

---

Online avonden over het boek Handelingen

Afgelopen maandag was de eerste avond van een drietal online avonden over het boek Handelingen van de Apostelen. Meer dan 80 belangstellenden volgden via Zoom de inleiding door diaken Vincent de Haas. Daarna bespraken zij in kleine groepjes enkele vragen met elkaar.

Vincent de Haas maakte duidelijk hoe de Heilige Geest in Handelingen de eigenlijke hoofdpersoon is die alle figuranten – de apostelen, Petrus en Paulus, hun helpers – in beweging zet om de Blijde Boodschap pover heel de wereld te verkondigen.

De volgende avonden zijn op 2 juni en 8 juni  van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan nog steeds op de website van het Sint Franciscuscentrum.

---

Start van de Pinksterestafette live te volgen

De start van de Pinksterestafette is live te volgen op zondag 31 mei live om 10.30 vanuit de Antoniuskathedraal. Beleef de start mee met de livestream op ons YouTube-kanaalTijdens de Mis overhandigt bisschop Liesen  aan twee ‘blijde boodschappers’ een draaglamp met het pinkstervuur plus de geloofsbrief die de avond ervoor is geschreven door een groep parochianen. Daarmee worden ze op weg worden gezonden naar de volgende parochie: parochie van de Heilige Familie in Breda.

---

Life Teen Breda over de Heilige Geest

Omdat de corona-maatregelen voortduren, en we toch vanuit Life Teen een aanbod willen hebben voor de tieners, gaan we door met online Life Teen Breda bijeenkomsten. De eerstvolgende online Life Teen Breda bijeenkomst is op zondagavond 31 mei 2020, van 19.00 - 20.30 uur.

Het thema is Pinksteren: hoe werkt de Heilige Geest? Er wordt een quiz gehouden, een icebreaker spel, er is input, en een heus Q&A waar tieners hun vragen over alles wat met de H. Geest te maken heeft kwijt kunnen. Ook krijgen ze een challenge mee en wordt er afgesloten met gebed.

Wil je bij de online meeting aanwezig zijn? Stuur dan een emailbericht naar lifeteenbreda@gmail.com, met hierin de naam van jou/de tiener en het emailadres waarnaar de online-uitnodiging verzonden kan worden. Je krijgt dan een uitnodiging voor de online meeting middels een link. Het is handig de zoommeeting op een laptop/computer te openen, en je telefoon bij de hand te houden voor de quiz. 

---

Conferentie Missionaire Parochie uitgesteld tot najaar 2021

De conferentie ‘De Missionaire parochie – Als God renoveert’ wordt opnieuw uitgesteld, in ieder geval tot het najaar van 2021. Fysiek samenkomen is essentieel voor de conferentie. Het is echter onzeker dat er in november 2020 al grotere evenementen kunnen en mogen plaatsvinden. Daarnaast moeten deelnemers zich veilig kunnen voelen om deel te nemen.

Totdat er een fysieke ontmoeting plaatsvindt, wordt er in samenwerking met verschillende partners een programma opgezet om het proces van parochievernieuwing te stimuleren. Hiertoe wordt in juni 2020 een aanzet gegeven met een tweetal webinars.

Op maandagavond 22 juni  om 20.00 uur wordt een  webinar gehouden met fr. James Mallon voor iedereen die een ticket heeft voor de conferentie en alle overige belangstellenden. Fr. James Mallon zal spreken over hoe de parochie juist in deze coronatijd haar missionaire opdracht kan vervullen. Deelnemers aan de conferentie krijgen automatisch een uitnodiging. Deelname aan de webinars is gratis, maar een bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van De Missionaire Parochie.

---

Schenking van een antieke hostietang

Wanneer er straks weer Communie mag worden uitgereikt (nog uitsluitend op de hand), zal de celebrant de hostie met een speciale hostietang op de hand leggen. Zo voorkomen we de overdracht van virusdeeltjes. Onze parochie heeft daarvoor een prachtige hostietang geschonken gekregen door Judy Sengers van juwelier Sengers uit de Halstraat.

Deze hostietang is oorspronkelijk een suikertang. Het antieke zilveren bestekdeel is in 1862/1863 vervaardigd door George W. Adams van de firma Chawner & Co uit Londen, een van de belangrijkste vervaardigers van lepels uit de negentiende eeuw.

We zijn Judy Sengers zeer dankbaar voor deze mooie schenking!

---

Digitaal gebedsmateriaal voor de zondag

Voor zondag 31 mei is er weer digitaal gebedsmateriaal ontwikkeld. Daarmee kun je thuis vorm geven aan de zondag, bijvoorbeeld als je om 10.30 uur meeviert via de livestream op het YouTube-kanaal van de parochie.

Het Pinksterfeest is de voltooiing en afsluiting van de heilige tijd van de vijftig dagen van Pasen. Het is het stichtingsfeest van de Kerk die, gedreven en geholpen door de Heilige Geest, aan haar zending begint naar alle stammen, talen, volkeren en naties. De Heer stort de Heilige Geest uit over de leerlingen in Jeruzalem, de Geest die ook in ons woont, ons verbindt met de hemelse Vader en die ons troost en kracht geeft onder alle omstandigheden.

Het gebedsmateriaal bestaat uit het liturgieboekje, de lezingen van de zondag, een korte overdenking bij het Evangelie, links naar werkjes voor kinderen en de gebedsintenties van onze gemeenschap.

---

Gebed

God,
Heer, wij vragen U:
moge de Trooster,
de Heilige Geest die uit U voortkomt,
ons verstand verlichten,
en ons binnenleiden in de volle waarheid
zoals uw Zoon heeft beloofd.

Amen.

---