Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 24 mei

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Bidden om de Heilige Geest

In de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we de Pinksternoveen. In zijn laatste videoboodschap legt Norbert Schnell uit hoe het gebed het fundament van ons christelijk leven is. Er zijn allerlei manieren om de noveen te bidden.

Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het gebed te ondersteunen. Het boekje, met als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’, biedt voor elke dag een gebed en is online beschikbaar.

De parochie van de Heilige Familie zendt dagelijks tussen 19.00 en 19.20 uur een gebedsmoment uit via een livestream, waarin de betekenis van de Heilige Geest voor ons leven centraal staat. Kijk voor meer informatie en links naar de livestream op de website van de parochie.

---

Dank voor al uw gulle giften

De afgelopen weken hebt u bij het kijken naar de livestream of het op uitnodiging bijwonen van de zondagse Mis in de kathedraal uw gaven voor de collecte naar het bankrekeningnummer van de parochie over kunnen maken. Dat hebt u ruimschoots gedaan en daarvoor wil het pastoraal team en het parochiebestuur u heel hartelijk danken.

Dankzij uw financiële steun zijn we in staat om elkaar in deze moeilijke tijd op nieuwe manieren nabij te zijn. Zonder uw vrijgevigheid zou dat niet kunnen. Daarom nogmaals veel dank voor alles wat u voor de parochiegemeenschap over hebt! 

---

100 jaar paus Johannes Paulus II

Afgelopen week stond de Kerk stil bij de 100ste geboortedag van paus Johannes Paulus II. Zo vierde Paus Franciscus  in de Sint Pieter de Mis bij het graf van de heilige paus. 

Ter ere hiervan heeft Katholiek Nieuwsblad een themanummer uitgebracht over de heilige paus Johannes Paulus II. In dit speciale themanummer lees je onder meer hoe de Poolse paus de levens van drie Nederlandse gelovigen een beslissende wending gaf.

Het themanummer is apart te bestellen op de website van het Katholiek Nieuwsblad.

---

Online avonden over het boek Handelingen

In deze bijzondere Paastijd 2020, de tijd tussen Pasen en Pinksteren, en in deze tijd van coronacrisis start het Sint Franciscuscentrum voor u met een drietal online avonden over het boek Handelingen van de Apostelen: op 25 mei, 2 juni en 8 juni steeds van 19.30 tot 20.30 uur.

De Kerk leest in de tijd tussen Pasen en Pinksteren het boek Handelingen van de Apostelen. Gedreven door de Geest verkondigen de leerlingen van Christus op hun beurt het evangelie. Zo horen we van dag tot dag hoe het verrijzenisgeloof zijn weg vond in heel de wereld.

Vincent de Haas, diaken van Bisdom Breda en exegeet, leidt u in dit Bijbelboek. In drie online bijeenkomsten zoomt hij in op drie zaken: op het boek Handelingen van de Apostelen als geheel waarin de Heilige Geest de hoofdpersoon is. We verdiepen ons in het spreken en het optreden van de apostel Petrus, en daarna op de apostel Paulus. We zullen hun passie voor evangelisatie ontdekken. Wie weet welke onvermoede bronnen we samen kunnen ontdekken voor de kerk van vandaag.

Kijk voor meer informatie en voor aanmelden op de website van het Sint Franciscuscentrum.

---

Pinksterestafette

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de Antoniuskathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

In onze parochie komen op 30 mei enkele gelovigen samen om met elkaar een geloofsgesprek te voeren en gezamenlijk een brief aan de volgende parochie te schrijven. Daar zal vicaris-generaal Marc Lindeijer ook bij aansluiten. In een videoboodschap vertelt hij daar al iets meer over.

Tijdens de Mis op 31 mei overhandigt bisschop Liesen dan aan twee ‘blijde boodschappers’ een draaglamp met het pinkstervuur plus de geloofsbrief waarmee ze op weg worden gezonden naar de volgende parochie: parochie van de Heilige Familie in Breda.

Je kunt de Mis van Pinksteren, waarin het tweetal gelovigen door de bisschop wordt heengezonden live volgen op ons YouTube-kanaal. Op hetzelfde kanaal kun je later een videoverslag bekijken van de tocht naar Breda-Zuid.

---

Versoepelingen na 1 juni

Na een lange periode waarin veel niet mogelijk was, gelden er vanaf 1 juni lichte versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Afgelopen woensdag hebben de Nederlandse bisschoppen daarvoor richtlijnen gegeven ten behoeve van de katholieke kerken: het ‘Protocol kerkelijk leven op anderhalve meter’. Wat betekenen deze richtlijnen voor onze parochie? De twee belangrijkste punten lichten we er alvast voor je uit:

Vanaf 1 juni kan de Eucharistie weer publiekelijk gevierd worden. Door de week (12.00 uur) en op zondag hervatten we vanaf 1 juni weer de vieringen. Maar om een viering op zondag bij te wonen, dient u wel eerst te reserveren. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in de komende nieuwsbrief en op de website van de parochie.

Het aantal beschikbare plaatsen is natuurlijk beperkt, omdat iedereen op anderhalve meter van elkaar moet blijven. Om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen om de Mis in de kerk mee te vieren, komt er daarom een extra zondagsviering bij. Naast de gebruikelijke vieringen op zaterdag om 17.00 uur (Begijnhof) en op zondag om 10.30 uur (Antoniuskathedraal) komt er ook een Mis op zaterdag om 19.30 uur (Antoniuskathedraal).

Andere richtlijnen, zoals voor de hygiëne en het uitreiken van communie, zetten we in de volgende nieuwsbrief overzichtelijk op een rijtje.

---

We blijven met elkaar in contact

Tot 1 juni blijven we de beperkende maatregelen volgen. Geen publieke vieringen, geen dopen, huwelijken en Eerste Communie, geen bijeenkomsten of gezellig samenkomen. Hoe blijven dan toch met elkaar in contact? De verschillende mogelijkheden om op elkaar betrokken te blijven zetten we nog een keer voor je op een rijtje.

Elke dag is de Antoniuskathedraal geopend van 12.00 tot 13.30 uur. Op donderdag en zondag is er dan een uur aanbidding. Achterin de kerk kun je houdbare levensmiddelen voor de voedselbank inleveren.

Om de Mis op zondag bij te wonen kun je je aanmelden. Dat kan via 076 521 57 64 of via info@parbc.nl. De pastores bellen je op om je persoonlijk uit te nodigen. Zit je toch thuis? Vier de Mis dan mee via de livestream! De vieringen op 24 mei en 31 mei zitten nu vol. Maar meld je gerust aan voor de zondagen daarna!

Heb je behoefte aan een gesprek of een luisterend oor? De pastores staan voor je klaar. Laat het weten via 076 521 57 64 of via dit formulier, en ze nemen telefonisch contact met je op.

De vrijwilligers van de kinderwoorddienst komen graag in contact met de kinderen. Want hoe tof is het als je ook iets persoonlijks van hen hoort, met een mailtje, kaartje of extra knutselwerkje! Laat wat van je horen via info@parbc.nl.

---

Interview met pastoor Scherpenheuvel

In deze Mariamaand kun je een mooi interview bekijken van Kerknet.be met de pastoor van Scherpenheuvel. Twee jaar geleden zijn we daar als parochie naar toe op bedevaart geweest. De pastoor vertelt o.a. over de geschiedenis van het bedevaartsoort en de aantrekkingskracht van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel.

Passend in deze tijd vóór Pinksteren legt hij ook een verband tussen de Heilige Geest en Maria. Aan het begin werd Maria overschaduwd door de Geest en aan het einde was ze er bij toen diezelfde Geest over de leerlingen werd uitgestort.

---

Digitaal gebedsmateriaal voor de zondag

Voor zondag 24 mei is er weer digitaal gebedsmateriaal ontwikkeld. Daarmee kun je thuis vorm geven aan de zondag, bijvoorbeeld als je om 10.30 uur meeviert via de livestream op het YouTube-kanaal van de parochie.

Jezus bidt voor zijn leerlingen die achterblijven, terwijl Hij naar de Vader gaat. Hij weet dat ze het niet makkelijk zullen hebben. Maar Hij belooft hun als Helper de Heilige Geest. Vandaag bidden wij om die Heilige Geest, samen met de apostelen en met Maria, bijeen in de zaal van het laatste Avondmaal: dat Hij ook ons helpt om als christenen te leven.

Het gebedsmateriaal bestaat uit het liturgieboekje, de lezingen van de zondag, een korte overdenking bij het Evangelie, links naar werkjes voor kinderen en de gebedsintenties van onze gemeenschap.

---

Gebed

Almachtige God,
met elkaar verbonden
in eensgezind en volhardend gebed
smeken wij U:
zend ons uw Heilige Geest,
opdat wij de kracht ontvangen
volgens uw Woord te leven.

Amen.

---