Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 10 mei

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Gebedenboekje voor Pinksternoveen

Op Hemelvaartsdag, donderdag 21 mei 2020, start de Pinksternoveen. Dit is een reeks gebeden die in de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt gebeden. Het Bisdom Breda geeft een noveenboekje uit om de gelovigen bij het gebed te ondersteunen. Het boekje, met als ondertitel ‘Eensgezind volharden in gebed samen met Maria, de Moeder van Jezus’, is online beschikbaar.

Eensgezind volharden in gebed. “Dát doen de leerlingen nadat ze getuigen waren van de Hemelvaart van Jezus op de Olijfberg,” vertelt vicaris Paul Verbeek, die het boekje samenstelde. “Zij keerden terug naar de bovenzaal en bleven eensgezind volharden in gebed. Juist nu ervaren veel mensen de kracht van het gebed en het volharden daarin.”

Door samen de noveen te bidden, kunnen we groeien in ons leerlingschap van Jezus.

---

Pinksternoveen vanuit de Laurentiuskerk

Om extra bewust de Pinksterdagen te beleven, kun je vanaf Hemelvaartsdag alleen of met je gezin meedoen met een dagelijks gebedsmoment. Gewoon thuis, verbonden via YouTube, ’s avonds van 19.00 tot 19.20 uur. Hoe bereiden we ons op het Pinksterfeest voor? Wat is de betekenis van de Heilige Geest voor ons? In de live uitzendingen vanuit de Laurentiuskerk zullen we bidden, zingen en luisteren naar Gods Woord. Ook mogen we kijken naar bijzondere video-getuigenissen van pastores uit de parochies in Breda, over wat de Heilige Geest heeft gedaan in hun leven. Op zondag 24 mei zal Steven de Koning zo’n getuigenis geven en op woensdag 24 mei Norbert Schnell. Kijk voor meer informatie en links naar de livestream op de website van de parochie van de Heilige Familie. Een aanrader! 

---

Nieuwe videoboodschap van de pastoor

Wekelijks nemen onze pastores een videoboodschap voor u op. In een nieuwe video vertelt pastoor Steven de Koning over het beminnen van God en de naaste, een thema dat in het Evangelie van aanstaande zondag sterk naar voren komt. Wat betekent dat precies? En hoe geven we daar in deze tijd handen en voeten aan? Kun je nog wel goed beminnen als je niet dicht bij elkaar kunt komen? Bekijk de boodschap nu op ons YouTube-kanaal!

---

Blijf geven voor de voedselbank

De producten die onze parochianen geven voor de voedselbank blijven binnenstromen. Het inzamelpunt achterin de Antoniuskathedraal wordt goed gebruikt om allerelei houdbare levensmiddelen achter te laten. Die brengen we naar de voedselbank in Breda, waar ze deze extra giften nog steeds erg goed kunnen gebruiken! Het is hartverwarmend om te zien hoe we voor elkaar klaarstaan in een tijd die voor sommigen extra moeilijk is door verlies van werk of inkomen. Het punt om levensmiddelen in te zamelen blijft voorlopig open. Heel veel dank!

---

Life Teen Breda komt online samen

Omdat de corona-maatregelen nog wel even voortduren, en Life Teen toch een aanbod wil hebben voor de tieners, gaan ze door met online Life Teen Breda bijeenkomsten. De begeleiders hopen op deze manier met de tieners verbonden te blijven in deze tijd dat ze niet samen de Eucharistie en Life Teen avonden kunnen beleven. Langs deze weg kunnen katholieke tieners in Breda elkaar toch zien om input te krijgen op geloofsgebied waar ze in deze tijd iets aan hebben.

De eerstvolgende online Life Teen Breda bijeenkomst wordt binnenkort bekendgemaakt op de website van het Sint Franciscuscentrum. Wil je bij de online meeting aanwezig zijn? Stuur dan een emailbericht naar lifeteenbreda@gmail.com, met hierin de naam van jou/de tiener en het emailadres waarnaar de online-uitnodiging verzonden kan worden. Je krijgt dan een uitnodiging voor de online meeting middels een link.

---

Pinksterestafette

Op Pinksteren, zondag 31 mei 2020, start het Bisdom Breda in de Antoniuskathedraal een Pinksterestafette. Elf weken lang, tot 15 augustus, zullen de dertig parochies van het bisdom het pinkstervuur aan elkaar doorgeven, vergezeld van een geloofsbrief.

Onze parochie bijt het spits af door met enkele mensen samen te komen voor een geloofsgesprek en voor het schrijven van een eigen brief aan de volgende parochie. Tijdens de Mis overhandigt bisschop Liesen dan aan twee ‘blijde boodschappers’ een draaglamp met het pinkstervuur plus de geloofsbrief waarmee ze op weg worden gezonden naar de volgende parochie.

Meer informatie over de Pinksterestafette volgt in de volgende nieuwsbrieven.

---

Geloofsverdieping bij Ludens Quaerens

Nadenken over het christelijk geloof. Wat geloven we eigenlijk, en waarom, en hoe werkt het? Die vragen boeien je, je denkt er wel eens over na, misschien lees je er soms over, als het opkomt heb je er goede gesprekken over met vrienden of vriendinnen, maar je kan ook niet zeggen dat je echt diep in die vragen bent doorgedrongen, zo diep als je zou willen.

De zomerschool van Ludens Quaerens is precies daarvoor bedoeld. Een levendige groep deelnemers, een mooie omgeving, een bevlogen docent, een van de grootste theologen uit de christelijke traditie, samengekomen om een week lang met toewijding en plezier na te denken over de grote vragen over de mens, over God en over de wereld om ons heen.

De zomerschool vindt plaats van 28 juni t/m 5 juli in het gastenhuis van het Heiligdom OLV ter Nood te Heiloo. Waarschijnlijk kan de zomerschool ondanks het coronavirus gewoon doorgaan, maar ze houden een slag om de arm. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar ludensquaerens.nl.

---

We blijven met elkaar in contact

Onze parochie blijft graag het contact zoeken met alle parochianen. Want geloven doe je samen, ook in tijden waarin je gedwongen wordt zoveel mogelijk thuis te zitten. De verschillende mogelijkheden om op elkaar betrokken te blijven zetten we nog een keer voor je op een rijtje.

Elke dag is de Antoniuskathedraal geopend van 12.00 tot 13.30 uur. Op donderdag en zondag is er dan een uur aanbidding. Achterin de kerk kun je houdbare levensmiddelen voor de voedselbank inleveren.

Om de Mis op zondag bij te wonen kun je je aanmelden. Dat kan via 076 521 57 64 of via info@parbc.nl. De pastores bellen je op om je persoonlijk uit te nodigen. Zit je toch thuis? Vier de Mis dan mee via de livestream!

Heb je behoefte aan een gesprek of een luisterend oor? De pastores staan voor je klaar. Laat het weten via 076 521 57 64 of via dit formulier, en ze nemen telefonisch contact met je op.

De vrijwilligers van de kinderwoorddienst komen graag in contact met de kinderen. Want hoe tof is het als je ook iets persoonlijks van hen hoort, met een mailtje, kaartje of extra knutselwerkje! Laat wat van je horen via info@parbc.nl.

---

Maria in Breda: een stadswandeling

In deze Mariamaand hoef je niet ver te gaan om Maria tegen te komen: wist je dat Maria bijna twintig keer staat afgebeeld in het centrum van onze stad? Om ze allemaal te kunnen zien heeft de parochie een Maria-wandeling uitgezet. Deze stadswandeling brengt je langs afbeeldingen van Maria die de lange en bewogen geschiedenis tussen haar en Breda laten zien: van de middeleeuwse devotie, de sporen van de reformatie en de beeldenstorm, via het katholiek réveil en het rijke roomsche leven tot aan de Tweede Wereldoorlog en de heropleving van haar verering in onze tijd.

Twee Mariabeelden die niet in de wandeling zijn opgenomen vind je in de kathedraal (Maria van Kevelaer) en in de Halstraat (in de gevel van nr. 19, bloemist Marijn Kroese).

Vanwege het coronavirus is het mogelijk dat  Mariabeelden die in kerken staan nu niet toegankelijk zijn. De wandeling vind je achterin de kerk, maar kun je nu ook downloaden

---

Digitaal gebedsmateriaal voor de zondag

Voor zondag 17 mei is er weer digitaal gebedsmateriaal ontwikkeld. Daarmee kun je thuis vorm geven aan de zondag, bijvoorbeeld als je om 10.30 uur meeviert via de livestream op het YouTube-kanaal van de parochie.

Het vijftigdaagse paasfeest begint op zijn einde te lopen. Nog twee weken en dan is het Pinksteren, het hoogfeest waarop we vieren dat de Heilige Geest over de apostelen kwam. Vandaag wijst Jezus daar al op wanneer Hij tegen zijn leerlingen zegt: “Mijn Vader zal u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven.” Als we ons openstellen voor die Geest, dan zullen we de kracht ontvangen Gods geboden te onderhouden.

Het gebedsmateriaal bestaat uit het liturgieboekje, de lezingen van de zondag, een korte overdenking bij het Evangelie, links naar werkjes voor kinderen en de gebedsintenties van onze gemeenschap.

---

Gebed

God,
help ons om de juiste keuzen te maken
om U te dienen en onze naasten.
Help ons om onze verantwoordelijkheid
te nemen en te dragen.
Wijs ons de weg
om juist nu te getuigen
van de boodschap van uw Zoon Jezus.

Amen.

---