Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 10 mei

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Norbert Schnell 25 jaar priester

Pastoor Norbert Schnell viert zondag 10 mei zijn vijfentwintig jarig priesterjubileum. Hij had dat graag met de hele geloofsgemeenschap feestelijk gevierd, maar door de coronacrisis gaat dat nu noodgedwongen in besloten kring. 

Na zijn priesterwijding werkte pastor Schnell vier jaar in de parochies van het Twentse Denekamp, Noord-Deurningen, Beuningen en De Lutte. Van 1999 tot 2009 was hij plebaan van de St. Catharinakathedraal in Utrecht en tevens rector van het Ariënskonvikt. Vanaf 2010 is hij rector van Bovendonk en assisteert hij in het parochiepastoraat in het bisdom Breda.

“Een priester is allereerst een man van gebed. Levend vanuit het gebed werkt hij in de parochie,” zei pastor Schnell in 1999. In het geloofsgesprek in januari vertelde hij over zijn priesterroeping en hoe hij na vijfentwintig jaar helemaal op zijn plek is, dat dit zijn weg met de Heer is waar hij gelukkig in is. In zijn videoboodschap van afgelopen donderdag geeft hij aan graag voor nog eens vijfentwintig jaar bij te tekenen. Dat wensen we hem allemaal van harte toe!

---

Collecte voor vluchtelingen in Griekenland

Zondag 10 mei collecteren we voor de talloze vluchtelingen die in kampen in Griekenland verblijven. De Nederlandse bisschoppen hebben een dringende oproep ontvangen van Caritas Athene om te helpen bij de verzorging van deze vluchtelingen, waaronder veel kinderen. De coronacrisis heeft de situatie van deze mensen nog moeilijker gemaakt dan zij al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed mogelijk bij door het bieden van onderdak, maaltijden, kleding en taalcursussen. Daarmee wordt concrete hulp geboden en een blijk gegeven van liefdevolle aandacht in omstandigheden die voor vele vluchtelingen uitzichtloos lijken. Voor de collecte voor Caritas Athene kunt u een gift overmaken op de bankrekening van onze parochie, NL47 RABO 0300 685 726 o.v.v. ‘caritas’. Lees meer over deze caritascollecte op de website van rkkerk.nl.

---

Speciaal voor jongeren: Open Up!

Vanaf zondag 10 mei biedt Bewust Katholiek een nieuw netwerk voor jongeren: Open Up! Vanuit de katholieke traditie biedt het programma je inspiratie en verdieping met een tweewekelijkse online uitzending. Daarin o.a. gesprekken met mensen die een verhaal te vertellen hebben en kleine preekjes over verhalen uit de bijbel. Daarnaast is er extra materiaal om thuis mee aan de slag gaan. Open Up! is te volgen via de kanalen van Bewust Katholiek. See you there!

---

Versoepeling coronamaatregelen op komst

De Nederlandse bisschoppen onderzoeken welke maatregelen per 1 juni 2020 passend en mogelijk zijn voor het kerkelijk leven in de parochies en meer in het bijzonder voor de viering van de liturgie. Dat heeft het Secretariaat van de bisschoppenconferentie op vrijdag 8 mei bekend gemaakt.

Uitgangspunten zijn de door premier Rutte op 6 mei gepresenteerde routekaart voor versoepeling van de coronamaatregelen en de daarin vervatte voorwaarden. Over het resultaat hiervan worden de parochies van het Bisdom Breda zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Er wordt rekening gehouden met het feit dat de parochies voldoende tijd nodig hebben voor de implementatie van de nieuwe richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen. Verdere informatie ontvangt u via deze nieuwsbrief en onze website zodra deze bekend is.

---

Boek Catholicism in the time of Coronovirus

In een nieuw, gratis ebook van het Word on Fire Instituut gaat Stephen Bullivant op inspirende wijze in op de gevolgen van het coronavirus op het katholieke leven. Naast de gevolgen van thuis blijven, eenzaamheid, sluiting van bedrijven en ontslag hebben katholieken ook nog eens te maken met kerksluitingen en het niet meer kunnen vieren van de sacramenten. Wat doet dat met ons en hoe gaan we er mee om? Daar laat Bullivant vanuit historisch, sociologisch en ecclesiologisch perspectief zijn licht over schijnen. Het gratis ebook Catholicism in the time of Coronovirus (in het Engels) is hier te downloaden.

---

Maria van Renkum

In de Mariamaand laten we bekende en onbekende bedevaartplaatsen in Nederland voorbijkomen. Deze keer: Renkum, onder de rook van Arnhem. Hier staat een kerk met een Mariabeeld uit ongeveer 1350. Vanaf die tijd is Renkum een bedevaartsoord waar van heinde en verre pelgrims naar toe trokken, tot de Franse koning toe. Die zochten en vonden er troost, kracht en genezing.

Het bedevaartsoord wordt nu grondig gerenoveerd. De kerk vraagt groot onderhoud, de meditatieve tuin, het Rosarium Mariæ, wordt heringericht en de pastorie krijgt een nieuwe bestemming als ontmoetingsplek en verblijfplaats voor pelgrims. Zodat het bedevaartsoord met een traditie van zeven eeuwen ook in deze tijd een oase van zingeving kan zijn waar mensen tijd, rust en aandacht voor hun levensvragen kunnen vinden. 

Op de website van de Stichting Maria van Renkum leest u meer over het bedevaartsoord en hoe u kunt helpen bij de renovatie.

---

Digitaal gebedsmateriaal voor de zondag

Voor zondag 10 mei is er weer digitaal gebedsmateriaal ontwikkeld. Daarmee kun je thuis vorm geven aan de zondag, bijvoorbeeld als je om 10.30 uur meeviert via de livestream op het YouTube-kanaal van de parochie.

In de lezingen horen we hoe de groeiende groep christenen na de verrijzenis van Jezus stap voor stap opgebouwd wordt tot een gemeenschap die op weg is naar de Vader. Leden van de gemeenschap mogen zich levende stenen weten in een groter geheel. Iedereen draagt zo op zijn eigen manier zijn steentje bij. Maar het bouwwerk is niet een doel op zich. Het wordt bijeengehouden door Jezus zelf die wil dat allen tot de Vader komen, want in het het huis van de Vader is plaats voor velen.

Het gebedsmateriaal bestaat uit het liturgieboekje, de lezingen van de zondag, een korte overdenking bij het Evangelie, links naar werkjes voor kinderen en de gebedsintenties van onze gemeenschap.

---

Gebed

God, onze Vader,
leid ons veilig op de weg die Jezus ons wijst
naar de plaats in uw huis
die Hij daar reeds voor ons heeft bereid.
Help ons onze roeping te onderscheiden
om ons door U als levende stenen te laten voegen
in de bouw van de geestelijke tempel.
Door Christus onze Heer.

Amen.

---