Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 3 mei

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Meimaand: Mariamaand

In de maand mei eren we feestelijk de heilige Maagd Maria, de Moeder van de Heer. Juist in deze paastijd mogen we aan haar een voorbeeld nemen en ons tot haar wenden met onze intenties. Samen met de apostelen is ze in de bovenkamer en volhardt daar met hen in het gebed.

In deze meimaand is de kathedraal dagelijks geopend tussen 12.00 en 13.30 uur om bij Maria een kaarsje op te kunnen steken en haar onze gebedsintenties toe te vertrouwen. Ook is het in die tijd bijvoorbeeld mogelijk om zelf in de kerk de rozenkrans te bidden. Je bent van harte welkom!

---

Roepingenzondag

Zondag 3 mei 2020 viert de Kerk voor de 57e keer Wereldgebedsdag voor Roepingen. Op deze ‘Roepingenzondag’ wordt wereldwijd speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Bij gelegenheid van deze dag, schreef paus Franciscus een boodschap aan de gelovigen. In deze boodschap gaat de paus aan de hand van vier woorden in op wat het betekent om geroepen te zijn, namelijk verdriet, dankbaarheid, moed en lof.

In het bisdom Breda zijn ook gebedskaarten verspreid om mee te bidden voor roepingen. Om het gebed voor roepingen samen te dragen kun je lid worden van de gebedskring roepingen van het bisdom Breda.

---

Je wordt geroepen, maar hoe ontdek je dat?

Op Roepingenzondag 3 mei organiseert het jongerenpastoraat van het aartsbisdom Utrecht een interactieve zoommeeting voor jongeren die meer willen weten over hun roeping. Vanaf 14.00 uur praten de jongeren online met elkaar over het ontdekken van je roeping, samen met Caroline van der Wegen (26). Zij woont en studeert nu vier jaar in de VS als missionaris voor NET Ministries. Aanmelden voor de meeting kan via jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Zorg wel dat je Zoom op je device hebt gedownload.

---

Oproep kinderwoorddienst

Ook de kinderen komen nu al een paar weken niet meer in de kerk. Ze missen daardoor de kinderwoorddienst, waarin ze op hun eigen manier met een verhaal over Jezus aan de slag gaan. Er is wel online aanbod voor kinderen en gezinnen. In ons digitaal gebedsmateriaal vind je bijvoorbeeld links naar het Evangelie voor kinderen en knutselwerkjes. En het gezinspastoraat van het Sint Franciscuscentrum verzorgt elke woensdag om 19.00 uur een korte live uitzending via hun Facebookpagina.

Maar hoe tof is het als je ook iets persoonlijks hoort van de vrijwilligers van de kinderwoorddienst! Met een mailtje, kaartje of extra knutselwerkje kunnen we zo toch weer even met elkaar in contact komen. Vind je het leuk om iets van het kinderwoorddienstteam te horen? Stuur dan je email en/of je adres door naar info@parbc.nl. Dan komt er snel iets leuks jouw kant op! 

---

Mediaviering goed bekeken

Afgelopen zondag werd de Eucharistieviering vanuit onze Antoniuskathedraal live uitgezonden door de KRO/NCRV op NPO2. De kerk was leeg, en dat blijft iets ongewoons. De regie koos er bewust voor om dat duidelijk in beeld te brengen. Maar we horen gelukkig terug dat het u thuis veel goed heeft gedaan, en dat het voelde alsof u er zelf bij was. Even waren we weer de grootste parochie van Nederland: er keken ruim 120.000 mensen mee. De volgende keer dat we op de landelijke televisie te zien zijn is op 19 juli.

---

Klokken van hoop luiden voor het laatst

Woensdag 29 april klonken de Klokken van Hoop voor het laatst in de binnenstad van Breda. Anderhalve maand lang luidden de Grote Kerk, de Catharinakerk, de Waalse Kerk en de Antoniuskathedraal hun klokken tussen 19.00 en 19.15 uur om mensen een hart onder de riem te steken. Samen met honderden andere kerkklokken door heel Nederland waren de beierende klokken in Breda een teken van hoop en troost voor iedereen die in de coronacrisis onder zorgen en onzekerheid gebukt gaan: voor wie in de zorg werkt, voor wie zelf ziek is of familie heeft die ziek is, voor wie afscheid van een dierbare heeft moeten nemen, voor wie werkloos is of nu een moeilijke thuissituatie heeft, voor wie het contact met geliefden mist.

Vorige week werd het luidmoment op initiatief van het Klokkenluidersgilde Breda door de stadsfotograaf vastgelegd. De vertegenwoordigers van de verschillende kerken vormden samen met loco-burgemeester Adank de zin "Samen luiden wij  klokken #hoop #Breda".

---

Bezoek digitaal een bedevaartplaats

Veel katholieken hebben één of meerdere bedevaartplaatsen waar zij (meer dan) graag naar toe gaan, in ons eigen land of in andere landen, omdat zij er in leven en geloof verrijkt en gesterkt worden. Vanwege het coronavirus hebben de bedevaartplaatsen grotendeels hun poorten moeten sluiten en verreweg de meeste vieringen en activiteiten moeten opschorten.

Mgr. Woorts, bisschopreferent voor de bedevaarten, wijst op alternatieve mogelijkheden: ‘Nu wij niet naar bedevaartplaatsen kunnen gaan en ook niet – dat geldt pijnlijk genoeg voor de meeste gelovigen –  naar de vieringen in onze kerken en kapellen in onze parochies en kloosters, zoeken velen verbinding via de televisie, internet, livestream of anderszins. Diverse bedevaartplaatsen bieden via internet een directe verbinding aan.’

Twee voorbeelden die mgr. Woorts noemt zijn Lourdes en Fatima. ‘Juist de kracht van ons gezamenlijk gebed is ten tijde van deze coronacrisis essentieel en de verbinding met onze bedevaartplaatsen kan ons daarin dragen en stimuleren: te weten dat we in gebed verbonden zijn, waar ook ter wereld. Maria en al onze heiligen bidden met ons mee. Zij delen immers in de verrijzenis van onze Heer en zijn ons voorgegaan naar het hemels Heiligdom’, aldus de bisschopreferent.

---

Digitaal gebedsmateriaal voor de zondag

Voor zondag 3 mei is er weer digitaal gebedsmateriaal ontwikkeld. Daarmee kun je thuis vorm geven aan de zondag, bijvoorbeeld als je om 10.30 uur meeviert via de livestream op het YouTube-kanaal van de parochie.

Jezus presenteert zich deze zondag als de ‘deur van de schapen’. Door Hem gaan we in en uit en vinden we weide. Een bijzondere vergelijking in deze tijd, waarin we juist minder door de deur van onze woning moeten gaan en misschien meer verlangen naar de deur die Jezus is.

Het gebedsmateriaal bestaat uit het liturgieboekje, de lezingen van de zondag, een korte overdenking bij het Evangelie, links naar werkjes voor kinderen en de gebedsintenties van onze gemeenschap.

---

Gebed

God, onze Vader,
in tijden van onzekerheid zoeken wij naar houvast
en bij een hevige storm zoeken wij bescherming.
U heeft zich aan ons geopenbaard
als de grond van ons bestaan
en als een veilig baken in tijden van nood.
Wij kunnen ons helemaal aan U toevertrouwen
en U laat ons niet alleen in onze nood.
Roep vandaag mensen, zo bidden wij,
die de Blijde Boodschap van uw Aanwezigheid verkondigen,
juist ook in deze tijd van onzekerheid en angst.
Open de harten van mensen om uw roepstem te verstaan
en geef hun de kracht op uw uitnodiging in te gaan
op de weg van het priesterschap, het diaconaat
of het religieuze leven,
tot vervulling van hun eigen leven,
maar vooral ook ten dienste van de mens in nood.
Door Christus onze Heer.

Amen.

---