Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 12 april

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Woord van de pastoor

Onze pastores Steven de Koning en Norbert Schnell nemen regelmatig een kort filmpje op. Om een woord van bemoediging te geven, tips om de vieringen thuis actief mee te vieren of om samen te bidden.

Deze week vertellen ze over de verschillende vieringen van de Goede Week. Zo legt pastor Schnell vandaag uit wat het chrisma nu eigenlijk is dat de bisschop vanavond in de chrismamis zal wijden. Morgen haalt pastor De Koning een persoonlijke herinnering op aan Witte Donderdag 1961.

Kijk regelmatig op onze website voor nieuwe videoboodschappen of abonneer je op ons YouTube-kanaal!

---

Thuis vieren van het Paastriduüm

Op de dagen van het Paastriduüm kun je op afstand de vieringen online volgen op het YouTube-kanaal van het bisdom.

Op onze website kun je terecht voor gebedsmateriaal voor elke viering. Daar vind je o.a. de lezingen, een korte overweging, materiaal om met de kinderen aan de slag te gaan en de gebedsintenties van onze eigen geloofsgemeenschap.

In een eerder filmpje legde pastor Schnell uit hoe je thuis, vanachter je computer, laptop of tablet, actief mee kunt vieren met de liturgie die vanuit de kathedraal uitgezonden wordt.

---

Het Paastriduüm in de kathedraal

In de Goede Week en tijdens het Paastriduüm vinden er in de kathedraal besloten vieringen plaats. Deze zijn live te volgen via het YouTube-kanaal van het bisdom. Het programma vind je hieronder en op onze website.

Maar er is ook dagelijks gelegenheid om tussen 12.00 en 13.30 uur de kerk op eigen gelegenheid te bezoeken. Voor persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken. In de Goede Week is de kerk bovendien ook open om stil te staan bij het lijden, het sterven en de verrijzenis van de Heer.

• 9 april, Witte Donderdag: livestream om 19.00 uur

• 10 april, Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer: livestream om 15.00 uur; tussen 16.30 en 18.00 uur kun je hulde brengen aan het kruis (met bijvoorbeeld bloemen)

• 11 april, Paaswake: livestream om 21.00 uur

• 12 april, Verrijzenis van de Heer: livestream om 10.30 uur; tussen 12.00 en 14.00 uur kun je individueel een ‘weg van geloof’ afleggen, waarbij je o.a. het licht van de paaskaars ontvangt, het Paasevangelie hoort, de geloofsbelijdenis uitspreekt en het H. Sacrament kunt aanbidden.

Iedere keer wanneer u de kathedraal bezoekt, verzoeken we u de algemene maatregelen in acht te nemen wat betreft de hygiëne en het onderling afstand houden (tenminste 1,5 m).

---

Paasbrief van de bisschoppen

‘Deze Goede Week, die met Palmzondag begon, verloopt heel anders dan ons vertrouwd is. En ook Pasen zal dit jaar vreemd zijn’. Zo opent de brief die de Nederlandse Bisschoppen voor Pasen 2020 aan de gelovigen schrijven. Met deze brief willen ze iedereen bemoedigen nu het hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden in verband met het coronavirus. De bisschoppen vestigen de blik op de Verrezen Christus, het Woord dat leven geeft.

Lees hier de hele paasbrief van de bisschoppen.

---

Livestream Palmzondag goed bekeken

Op Palmzondag kon je de viering in de Antoniuskathedraal rechtsreeks volgen via een livestream. In de kathedraal zelf waren alleen de mensen aanwezig die strikt noodzakelijk waren voor de viering: de priesters, lector, cantor, organist en koster. Ter plekke waren we misschien met heel weinig, maar online hebben we met meer dan honderd mensen thuis samen de eucharistie gevierd! Nadien hebben veel mensen de livestream ook nog eens teruggekeken, waardoor hij inmiddels meer dan 300 views heeft. Met de livestreams van het Paastriduüm in het vooruitzicht is het goed en bemoedigend om te weten dat we tijdens de vieringen met zovelen verbonden en betrokken zijn!

---

Online kruisweg op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Christus. De kruisweg is een geliefde oefening om stil te staan bij het laatste deel van de weg die Jezus op aarde aflegde. In veertien staties overweeg je de ogenblikken waarop Jezus halt hield tijdens zijn lijdensweg naar Golgota. Hij valt verschillende keren, heeft aangrijpende ontmoetingen en ondergaat een vernederende martelgang. Door het bidden en overwegen van de kruisweg ga je als leerling van Jezus achter de Meester aan en wordt je je bewust van de eisen die de navolging van Christus aan je stelt.

De kruisweg kun je op Goede Vrijdag heel goed zelf thuis bidden. Op de website van de parochie vind je een online kruisweg die bij elke statie een korte bijbeltekst geeft, een meditatie en een concrete vraag om zelf te overwegen. Elke statie sluit af met een gebed. De afbeeldingen van de staties zijn afkomstig uit de St. Nicolaaskerk te Denekamp.

Daarnaast vind je op dezelfde pagina ook links naar een kruisweg die je met kinderen kunt bidden.

---

Stille Zaterdag: uitstelling Lijkwade van Turijn

Op Stille Zaterdag is er de mogelijkheid om bij de Lijkwade van Turijn te bidden. Vanaf 17.00 uur zendt het aartsbisdom van Turijn een online gebedsviering uit, zodat mensen wereldwijd bij de lijkwade in gebed kunnen zijn. Jij kunt je daarbij aansluiten!

Volgens de traditie is de lijkwade het doek waarin het lichaam van Jezus werd gewikkeld toen Hij in het graf werd gelegd. Paus Franciscus zegt over de lijkwade: “Niet wij zijn het die bij de lijkwade nadenken over een gezicht waarvan de ogen door de dood zijn gesloten. Maar Hij is het die naar ons kijkt om ons te laten begrijpen welke grote liefde Hij voor ons had, ons bevrijdend van zonde en dood. Dat gezicht spreekt tot ons hart en geeft ons een grote vrede en het is alsof het ons zegt: heb vertrouwen, verlies de hoop niet, de kracht van de liefde van God en de Verrezene overwint alles.”

De uitstelling is online te volgen.

---

Gerrit en Ria Holtmaat bezorgen palmtakjes

Onze parochianen Gerrit en Ria Holtmaat hebben op Palmzondag bij de bewoners van woonzorgcentrum Elisabeth palmtakjes laten bezorgen. De palmtakjes waren ’s ochtends in de eucharistieviering in de kathedraal gezegend. Ze hebben ze thuis netjes verpakt en van een kaartje voorzien en bij wie er belang bij hebben laten rondbrengen. De palmtakjes kunnen in huis bewaard worden als getuigenis van het geloof in Christus, de Messiaanse koning, en zijn overwinning met Pasen. Wij bedanken Gerrit en Ria voor hun enorme inzet en de goede zorgen die ze voor hun medebewoners in Elisabeth hebben.

---

“Een stukje kerk in de huiskamer” voor kinderen

Het Sint Franciscuscentrum is op Palmzondag via Facebook gestart met een interactieve live sessie voor gezinnen. Kapelaan Jochem van Velthoven brengt zo ‘een stukje Kerk in de huiskamer’. In de Goede Week is deze uitzending er op elke bijzondere dag om 19.00 uur: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. De kinderen kunnen via de reacties voorbeden naar hem sturen waar hij direct voor bidt en tenslotte geeft hij hen de zegen. Het initiatief wordt na Pasen voortgezet op iedere zondag- en woensdagavond.

---

Hoe ziet jouw ‘huiskerk’ er uit?

Nu we voorlopig niet in ons kerkgebouw samen kunnen komen om de eucharistie te vieren, kunnen we thuis de vieringen volgen via de televisie of het internet. Zo zitten we allemaal op hetzelfde moment in onze eigen ‘huiskerk’. Het is belangrijk daar echt wat van te maken. Hoe ziet jouw ‘huiskerk’ er uit? Steek je een kaars op? Zet je een Mariabeeld neer, of een afbeelding van een andere heilige? Staan er bloemen? Zoek je er een aparte plek voor op in huis?

We zijn heel benieuwd! Maak een foto van jouw ‘huiskerk’ en stuur die naar de parochie op: info@parbc.nl. Van alle inzendingen maken we een collage die een mooi beeld geeft van hoe we apart van elkaar toch samen rond onze Heer samenkomen.

---

Gebed

Barmhartige en goede God,
laat mij deze Goede Week bewust beleven.
Ik bezin me op het lijden van uw Zoon
en zie daarin zijn liefde voor mij.
Hij heeft zijn leven voor mij gegeven,
omdat ik belangrijk voor Hem ben.
Zegen deze Goede Week,
opdat die mijn geloof verdiept
en uw liefde en de liefde van uw Zoon
op een nieuwe wijze laat ervaren.

Amen.

---