Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 5 april

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Woord van de pastoor

Onze pastores Steven de Koning en Norbert Schnell nemen regelmatig een kort filmpje op. Om een woord van bemoediging te geven, tips om de vieringen thuis actief mee te vieren of om samen te bidden. Kijk regelmatig op onze website voor nieuwe videoboodschappen of abonneer je op ons YouTube-kanaal!

---

Vieren van de zondag

Op zondagmorgen kunt u op afstand de eucharistieviering op televisie volgen, via KRO-NCRV vanaf 10.00 uur op NPO 2. Op zondag 5 april kunt u vanaf 10.30 uur ook de eucharistieviering vanuit de kathedraal live volgen op het YouTube-kanaal van het bisdom.

Kijk voor meer gebedsmateriaal voor de zondag op onze website. Daar vind je o.a. de lezingen van de zondag, een korte overweging, materiaal om met de kinderen aan de slag te gaan en de gebedsintenties van onze eigen geloofsgemeenschap.

Om 10.30 uur vieren onze pastores in besloten kring de Eucharistie in de Antoniuskathedraal. Zij doen dat uitdrukkelijk ten behoeve van alle parochianen en vooral voor hen die door het coronavirus zijn getroffen.

---

Goede Week en Paastriduüm in de kathedraal

In de Goede Week en tijdens het Paastriduüm vinden er in de kathedraal besloten vieringen plaats. Deze zijn live te volgen via het YouTube-kanaal van het bisdom. Het programma vind je hieronder en op onze website.

Maar er is ook dagelijks gelegenheid om tussen 12.00 en 13.30 uur de kerk op eigen gelegenheid te bezoeken. Voor persoonlijk gebed of om een kaarsje op te steken. In de Goede Week is de kerk bovendien ook open om stil te staan bij het lijden, het sterven en de verrijzenis van de Heer.

• 5 april, Palmzondag van het lijden van de Heer: livestream om 10.30 uur; tussen 12.00 en 13.30 uur kun je een palmtakje ophalen

• 9 april, Witte Donderdag: livestream om 19.00 uur

• 10 april, Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer: livestream om 15.00 uur; tussen 16.30 en 18.00 uur kun je hulde brengen aan het kruis (met bijvoorbeeld bloemen)

• 11 april, Paaswake: livestream om 21.00 uur

• 12 april, Verrijzenis van de Heer: livestream om 10.30 uur; tussen 12.00 en 14.00 uur kun je een ‘weg van geloof’ afleggen, waarbij je o.a. het licht van de paaskaars ontvangt, het Paasevangelie hoort, de geloofsbelijdenis uitspreekt en het H. Sacrament kunt aanbidden.

---

Behoefte aan een praatje of gesprek?

Als je zolang alleen thuis zit, is het belangrijk contact te houden met familie en vrienden. Maar ook met de Kerk. Onze pastores nemen graag contact met je op als je daar behoefte aan hebt. Gebruik het speciale formulier op onze website om een telefonisch contact aan te vragen.

Je kunt natuurlijk ook iemand uit je omgeving opgeven om door het pastoraal team benaderd te worden. Iemand die je kent en waarover je je zorgen maakt, of waarvan je weet dat hij of zij eenzaam is of angstig. Als je denkt dat iemand een gesprekje met onze pastores op prijs zou stellen, geef dan gerust zijn of haar gegevens aan ons door. Zo houden we samen oog voor elkaar in deze tijd.

---

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Wanneer Jezus op het veulen Jeruzalem binnentrekt, raakt de hele stad in beroering. “Wie is dat,” vragen de mensen. Ze kennen Hem niet. De menigte die Jezus aan de rand van de stad nog binnenhaalt met “Hosanna!” is niet dezelfde menigte die Hem later ter dood brengt met “Kruisigt Hem!” Jezus is de nederige koning met de macht van armoede en vrede. Hij neemt ons voor zich in door zijn zachtmoedigheid. Maar er zijn ook machten die Hem naar het leven staan.

Overdenk: Herken je deze machten in de wereld om je heen? In jezelf? Wat is jouw antwoord op de vraag van het volk in Jeruzalem: “Wie is dat?”

---

De parochie schenkt aan de voedselbank

De voedselbanken merken dat er nu veel minder aanbod is. Zij moeten het hebben van de overschotten van de winkels, maar doordat mensen nu veel meer inkopen, blijft er voor de voedselbanken minder over.

Wij nodigen u daarom uit om naar de kerk te komen voor aanbidding en daar ook houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank: zo komen de geestelijke Communie en de praktische naastenliefde bij elkaar.

Achterin de kerk staat een mand waarin u de levensmiddelen kunt afgeven. Daar wordt inmiddels al flink gebruik van gemaakt. Hartelijk dank voor al uw gaven!

---

Caritascollecte voor april

De Wereldwinkel aan de Nieuwe Ginnekenstraat verkoopt originele cadeaus en levensmiddelen van diverse culturen uit de Derde Wereld. Volgens eeuwenoude inlandse tradities gemaakt, met een hedendaags tintje.

De makers hiervan leven in armoede. Hun bedrijf is kleinschalig, weinig ontwikkeld en maakt geen kans op de exportmarkt. De Wereldwinkel koopt zelf rechtstreeks bij de makers. De winst gaat naar de makers. Om de verkoop te stimuleren zijn in de winkel meer vitrinekasten, tafels, posters en banners gewenst.

De Caritascollecte van deze maand is bestemd voor de inrichting van de Wereldwinkel Breda. U kunt uw gave overmaken op rekening NL47 RABO 0300 685 726 ten name van Parochie Breda Centrum, onder vermelding van ‘caritascollecte april’. Hartelijk dank voor uw gave!

---

Online catechese voor jongeren

Nu vele evenementen en bijeenkomsten wegens het coronavirus zijn afgelast, lanceert Jongkatholiek een nieuw initiatief: “online face to face catechese”. Jongeren kunnen zich vanaf 30 maart aanmelden om zeven weken lang, op een vast tijdstip in te loggen en catechese te volgen over een bepaald onderwerp.

JongKatholiek heeft twee onderwerpen, elk verdeeld over zeven sessies. De eerste reeks heet Hulp van binnen en gaat over de deugden. Hij vindt plaats op dinsdagen van 19.45 tot 21.15 uur en start op 7 april. De tweede reeks gaat over De diepste twijfels. Hij vindt plaats op donderdagen van 19.45 tot 21.15 uur en start op 9 april.

De deelname is gratis, maar er is maar beperkte ruimte, dus vol is vol. Geef je echter alleen op als je de zeven avonden kunt toezeggen. Inschrijven kan op de website van jongkatholiek.nl

---

Interview met Eefje Musters

Afgelopen 6 maart was er in de kathedraal een ‘Avond van de Martelaren’. Op zo’n avond wordt gebeden voor mensen die stierven vanwege hun geloof. Door de maatregelen vanwege het coronavirus konden de andere drie geplande avonden later in de maand niet doorgaan.

Katholiekleven.nl sprak in Breda met onze parochiaan Eefje Musters. Zij omschrijft de Avond van de Martelaren als “intens” en “indrukwekkend”. “Je voelt de standvastigheid en de kracht van het geloof en dat is zo mooi om te beleven,” vertelt Eefje. Kijk het hele interview hieronder terug.

---

De Goede Week met kinderen en jongeren

Het Sint Franciscuscentrum komt met een nieuw initiatief voor gezinnen. Vanaf Palmzondag (5 april) brengt kapelaan Jochem van Velthoven live via Facebook ‘een stukje Kerk in de huiskamer’. In de Goede Week voor Pasen is er een interactieve live sessie op elke bijzondere dag: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. Op deze dagen leest hij om 19.00 uur een verhaal gebaseerd op het Evangelie van die dag. De kinderen kunnen via de reacties voorbeden naar hem sturen waar hij direct voor bidt en ten slotte geeft hij hen de zegen. Het initiatief wordt daarna voortgezet op iedere zondag- en woensdagavond.

“Nu gezinnen niet naar de kerk kunnen komen en thuis zitten, willen we in hun huiskamer een stukje Kerk brengen,” legt Van Velthoven uit. Via de website van het Sint Franciscuscentrum kunnen kinderen en hun ouders kleurplaten en werkjes downloaden om met het Evangelieverhaal aan de slag te gaan.

Ook de website van Samuel Advies heeft ideeën en materialen om met kinderen de Goede Week thuis te vieren. Je vind er onder andere knutselwerkjes, ideeën voor kijktafels en mooie films die de dagen van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen in beeld brengen.

Palmzondag is door de heilige paus Johannes II uitgeroepen als internationale Wereldjongerendag. Ieder jaar komen jongeren op deze dag samen rondom hun bisschop om elkaar te ontmoeten, maar dat gaat nu natuurlijk niet. Dit jaar kunnen jongeren de livestream vanuit de kathedraal volgen op het YouTube-kanaal van het bisdom. Op de website van het Sint Francisuscentrum staan nog meer suggesties voor jongeren om de Wereldjongerendag vorm te geven.

---

Gebed

God,
nu wij met groene palmtwijgen Jezus, uw Zoon,
willen volgen op zijn weg,
vragen wij U:
vervul ons hart met zijn kracht
zodat wij met Hem door lijden en dood
opgaan naar het nieuwe Jeruzalem.

Amen.

---