Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 29 maart

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Woord van de pastoor

---

Vieren van de zondag

Op zondagmorgen kunt u op afstand de eucharistieviering op televisie volgen, via KRO-NCRV vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Kijk voor meer gebedsmateriaal voor de zondag op onze website. Daar vind je o.a. de lezingen van de zondag, een korte overweging, materiaal om met de kinderen aan de slag te gaan en de gebedsintenties van onze eigen geloofsgemeenschap.

Om 10.30 uur vieren onze pastores in besloten kring de Eucharistie in de Antoniuskathedraal. Zij doen dat uitdrukkelijk ten behoeve van alle parochianen en vooral voor hen die door het coronavirus zijn getroffen. 

---

Vieringen afgelast, maar kerk wel open voor gebed

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus op 23 maart, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, worden voor de gehele Paastijd, tot en met Pinksteren (op 31 mei) afgelast.

In onze parochie betekent dat, dat de Eucharistieviering door de week om 12.00 uur, op zaterdag om 17.00 uur en op zondag om 10.30 uur niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor het ochtendgebed om 8.00 uur op het Begijnhof. Onze pastores zullen op zondag wel privé de Eucharistie vieren, uitdrukkelijk ten behoeve van alle parochianen.

De kerken kunnen wel open blijven voor individuele bezoekers, die komen voor gebed of om een kaars aan te steken en/of een gave voor de voedselbank te brengen. Zij moeten alle maatregelen van de overheid daarbij in acht nemen op het gebied van aantal, afstand, hygiëne en gezondheid.

De H. Antoniuskathedraal is daarvoor elke dag geopend van 12.00 tot 13.30 uur. Op donderdag wordt tussen 12.00 en 13.00 uur het H. Sacrament uitgesteld ter aanbidding.

---

Zo blijven we met elkaar in contact

Nu we veel thuis moeten blijven en we de liturgie voor lange tijd niet gezamenlijk kunnen vieren, is het belangrijk om met elkaar in contact te blijven. Om elkaar te bemoedigen en te troosten. Om gewoon je ervaringen met iemand te kunnen delen. Om samen te kunnen bidden voor dingen die ons bezighouden of waar we ons zorgen over maken.

Houdt daarvoor onze website in de gaten. Je vindt daar de laatste berichten en een actueel overzicht van alle maatregelen. Maar ook staat regelmatig een nieuw woord van onze pastores op de website. Verder tref je er gebedsmateriaal aan om op zondag en door de week actief met je geloof bezig te zijn.

Tot slot is er de mogelijkheid om aan te geven dat je graag door onze pastores gebeld wordt. Of om een gebedsintentie op te geven, waarvoor onze pastores speciaal zullen bidden in de Eucharistie die zij privé vieren. Gebruik hiervoor het speciale formulier op onze website.

---

De opwekking van Lazarus

In het Evangelie van deze zondag wekt Jezus zijn vriend Lazarus op uit de dood. Sta eens stil bij Lazarus in het graf. Zijn wij op een bepaalde manier niet net zoals hij? Ieder van ons leeft af en toe in zijn eigen graf. Handen en voeten gebonden met de zonden en tekortkomingen die ons ervan weerhouden het volle christelijke leven te leven. Ben ik een racist? Bekommer ik mij niet om het welzijn van anderen? Ben ik verslaafd aan alcohol, gokken, seks of drugs? Laat ik mij leiden door materialisme? Dan ben ik een levende dode. Maar Jezus zegt vandaag ook tegen mij: “Kom naar buiten!” Jezus wekt ons net zo graag tot leven als dat hij Lazarus het leven teruggaf.

Overdenk: Wat betekenen deze krachtige en troostende woorden van Jezus vandaag voor jou: “Maakt hem los en laat hem gaan”?

---

24 uur voor de Heer: ‘Even bidden tot U’

Met de titel ‘Even bidden tot U’, vindt van vrijdag 27 maart op zaterdag 28 maart het initiatief ‘24 uur voor de Heer’ plaats in het Bisdom Breda. Hiermee geeft het bisdom gehoor aan de oproep van paus Franciscus, toen hij vijf jaar geleden het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde.

De ‘24 uur voor de Heer’ nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. In 24 uur tijd zullen acht parochies in het Bisdom Breda elkaar afwisselen met eucharistische aanbidding. Onze H. Antoniuskathedraal begint de estafette op vrijdag 27 maart om 12.00 uur. Tot 16.00 uur zal het H. Sacrament zijn uitgesteld en is er gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen.

---

Gebedsdienst en Urbi en Orbi op 27 maart

Paus Franciscus zal op vrijdag 27 maart om 18.00 uur een gebedsdienst voorzitten op het bordes van de Sint-Pietersbasiliek. De paus nodigt alle gelovigen uit zich dan met hem in dit ‘Gebed voor de mensheid’ te verenigen. “We zullen dan luisteren naar het Woord van God. We zullen onze smeekbede laten opstijgen. We zullen het Allerheiligste Sacrament aanbidden, waarmee ik aan het einde de zegening Urbi et Orbi zal verrichten.” De gebedsdienst is vrijdag vanaf 17.55 uur live te volgen op NPO 2.

Bij de gebedsdienst zal ook het miraculeuze kruisbeeld van de San Marcello al Corso opgesteld staan. Dit kruisbeeld overleefde in 1519 een kerkbrand, waar het ongeschonden uitkwam. In 1522 werd het tijdens een pestepidemie door de stad Rome gedragen, waarna de epidemie plots stopte. In het jubeljaar 2000 vroeg paus Johannes Paulus II voor dit kruisbeeld in de Sint Pieter vergeving voor de zonden van de Kerk.

---

Onze Vader over de hele wereld gebeden

Paus Franciscus nodigt alle christenen uit om zich dagelijks te verenigen in gebed, in antwoord op de wereldwijde dreiging van het coronavirus. Heel bijzonder vroeg de paus om woensdag 25 maart, toen het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap) werd gevierd, op het middaguur in gezamenlijkheid het Onze Vader te bidden.

Mgr. Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie: “Met deze uitnodiging aan alle christenen benadrukt paus Franciscus de grote kracht van het gebed en van het bidden in eenheid. De verspreiding van het coronavirus brengt veel angst met zich mee. Maatregelen om als mensen afstand van elkaar te houden en het liefst binnen te blijven, betekenen voor veel mensen isolement en eenzaamheid. Paus Franciscus roept op om de crisis van corona tegemoet te treden met gezamenlijk gebed, in plaats van met angst. Samen bidden om de Heer te vragen om hulp en ontferming, en – voorbij angst en afstand – ons vertrouwen te blijven stellen in de liefde van God.”

Veel christenen gaven aan deze gebedsoproep gehoor, ook in onze parochie. Hieronder een compilatie van het gebed door Steven, Joost, Rosalina, Anneloes, Berend-Jan, Eefje, René, Tineke en Hannie.

---

Gebed

Almachtige eeuwige God,
Gij hebt Christus Jezus van de dood doen opstaan;
wij bidden U:
dat ons leven niet beheerst wordt door zelfgenoegzaamheid
en dat Gij ons sterfelijk lichaam eenmaal levend maakt
door de kracht van uw Geest, die in ons verblijft.
Door Christus onze Heer.

Amen.

---