Speciale Nieuwsbrief

voor zondag 22 maart

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Op afstand, maar wel samen verbonden in gebed

Het is helaas niet mogelijk om op zondag met elkaar de Eucharistie te vieren. Maar op afstand kunnen we wel in gebed verbonden zijn. Dat is niet altijd even makkelijk. Deze speciale, wekelijkse nieuwsbrief geeft een handreiking om in deze moeilijke tijd ons geloof toch samen te beleven. 

---

Vieren van de zondag

Op zondagmorgen kunt u op afstand de eucharistieviering op televisie volgen, via KRO-NCRV vanaf 10.00 uur op NPO2. Op zondag 22 maart start er daarna vanaf 12.00 uur een online gebedscirkel ‘Biddend Verbonden’. Iedereen kan via het internet op ieder uur meebidden met het gebed van een bisschop vanuit zijn eigen bisdom. Bisschop Liesen van Breda zal vanaf 15.00 uur in gebed voorgaan. Volg de gebedscirkel via de website van KRO-NCRV.

Kijk voor meer gebedsmateriaal voor de zondag op onze website. Daar vind je o.a. de lezingen van de zondag, een overweging, materiaal om met de kinderen aan de slag te gaan en de gebedsintenties van onze eigen geloofsgemeenschap.

Om 10.30 uur vieren onze pastores in besloten kring de Eucharistie in de Antoniuskathedraal. Zij doen dat uitdrukkelijk ten behoeve van alle parochianen en vooral voor hen die door het coronavirus zijn getroffen. Want iedere keer dat de Eucharistie wordt gevierd heeft de hele Kerk deel aan het offer van Christus. De taak die onze pastores bij hun wijdingsbeloften op zich hebben genomen, namelijk om plaatsvervangend voor de gelovigen te bidden, krijgt zo een bijzondere betekenis. 

---

De Mis op afstand vieren: niet voor het eerst

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kan op zondag de Mis de komende tijd niet publiekelijk gevierd worden. Door middel van de Mis op televisie kunnen we er toch bij zijn. Dat is eigenlijk een moderne variant van wat de heilige bisschop Carolus Borromeus in 1576 deed. De stad Milaan was toen getroffen door een uitbraak van de pest. In korte tijd stierven duizenden mensen aan de epidemie. Borromeus bleef in weerwil van het advies van het stadsbestuur in de stad. Hij sloot alle kerken en vierde op straat de Eucharistie. Zo konden de mensen die hun woning niet mochten verlaten toch vanuit hun huis de Mis volgen. De plaats waar de altaren toen buiten stonden zijn soms nog steeds gemarkeerd met een kruis. Als herinnering aan een moeilijke tijd, waarin de publieke viering van de Eucharistie niet mogelijk was. Net als nu.

---

De genezing van de blindgeborene

Het lange Evangelie van deze vierde zondag van de veertigdagentijd gaat over de genezing van de blindgeborene. De krachtige boodschap van dit Evangelie is belangrijk voor de doopleerlingen, maar net zo goed voor ons als leerlingen van Jezus: wie meent dat hij kan zien en daarom denkt Jezus niet nodig te hebben, maakt zichzelf blind. Maar ieder die zich blind weet en tot Jezus komt, hem worden de ogen geopend!

Jezus trekt op drie momenten het initiatief naar zich toe. Eerst draait hij onze menselijke redenatie om (v. 3). Lijden en gebrek zijn geen gevolg van onze gebreken of onze zonden, nee, ze zijn bedoeld om de werken Gods openbaar te maken. Niet: wat heb ik gedaan dat dit mij overkomt? Maar: wat wil God door mij gaan doen? Kun jij bij onheil je eigen doemdenken doorbreken en in plaats daarvan Gods plan van heil en genezing zien? Daarna geneest hij de blindgeborene (v. 6-7). De genade komt alleen van Hem af, wij kunnen er slechts aan meewerken. Kun jij je echt overgeven aan Gods genade? Aan het einde van het Evangelie treft Jezus de blindgeborene weer aan en vraagt hem naar zijn geloof: "Gelooft ge in de Mensenzoon?" (v. 35). De blindgeborene zoekt Jezus niet op, hij laat zich door Hem vinden. Hoe stel jij je open voor God die naar jou op zoek is? Wat is jouw antwoord op de vraag van Jezus? 

---

Klokken van hoop en troost

Op woensdagen luiden de klokken in Breda als teken van hoop en troost. Vanaf 19.00 uur klinken ze een kwartier lang als oproep om te denken aan en te bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten. Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen. Wie thuis is en de klokken hoort, kan een brandende kaars voor het raam zetten als teken van verbondenheid. De klokken van de H. Antoniuskathedraal en de St. Catharinakerk luiden mee, samen met die van de Grote Kerk, de Waalse Kerk en de Martinuskerk. Honderden andere kerken in Nederland doen ook mee. Bekijk hieronder een korte impressie van 18 maart.

---

Muziek bij de zondag

Now Christ, Thou Sun of Righteousness (Richard J. Clark)

Deze compositie uit 2018 was anders door de Kathedrale Cantorij tijdens de communie gezongen. De tekst is een oude hymne voor de veertigdagentijd, die Christus als "zon der gerechtigheid" bezingt. Christus is het Licht der wereld die licht brengt in de duisternis van ons hart.

---

Gebed

Heer onze God,
niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt,
niet voor de dood,
maar voor het licht dat in de wereld is gekomen:
Jezus, de Heer.
Wek ons uit de slaap van het ongeloof,
genees ons, open onze ogen,
breng ons naar het licht dat alle mensen redding brengt:
Jezus Christus, uw Zoon.

Amen.

---