Coronavirus: geen weekendvieringen tot 31 maart

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Extra maatregelen van de bisdommen

Om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben de Nederlandse bisschoppen aangekondigd dat tot nader order, en in ieder geval tot en met 31 maart, alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op zondag worden afgelast. Voor onze parochie betekent dat, dat de eucharistievieringen op zaterdagmiddag om 17.00 uur in de Catharinakerk op het Begijnhof en de zondagse eucharistievieringen om 10.30 uur in de Antoniuskathedraal geen doorgang vinden.

Liturgische vieringen in kleinere kring, zoals dopen en de dagelijkse eucharistieviering om 12.00 uur in de Antoniuskathedraal gaan (voorlopig) wel gewoon door. Bij deze vieringen gelden de maatregelen die de bisschoppen al op 28 februari hadden afgekondigd. Een gezellig samenkomen na deze vieringen doen we echter niet meer.

De bisdommen ontraden verder alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten. Onze koren hebben daar inmiddels al actie op ondernomen. De bijeenkomsten van Leerling van Jezus en de voorbereiding op de Eerste Communie gaan voorlopig niet door.

Lees voor meer informatie het volledige persbericht van de bisschoppen.

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Ze wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

---

In Parochie Breda Centrum

Voor onze parochie betekenen deze maatregelen het volgende voor onze geplande activiteiten:

• de dagelijkse eucharistievieringen om 12.00 uur gaan (voorlopig) gewoon door

• de eucharistievieringen op 14 en 15 maart, op 21 en 22 maart en op 28 en 29 maart zijn afgelast

• doopvieringen gaan (voorlopig) gewoon door in kleine kring

• de biechtgelegenheid op 19 maart gaat (voorlopig) door

• "24 uur voor de Heer" op 27 maart gaat (voorlopig) door

• koffiedrinken of elkaar ontmoeten na de vieringen door de week doen we niet

• de bijeenkomst Leerling van Jezus op 13 maart gaat niet door

• de bijeenkomst van de Eerste Communie op 25 maart gaat niet door

---

Eerdere maatregelen

Nu het coronavirus ook in Nederland is vastgesteld hebben de Nederlandse bisschoppen maatregelen afgekondigd die de verspreiding van het virus moeten belemmeren. Zolang de verspreiding van het virus nog niet onder controle is, is met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht in de Nederlandse Kerkprovincie:

• tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk

• de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden

• de kelkcommunie is alleen voorbehouden aan de celebrant

• kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand

• er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

---

Wat kun je zelf doen?

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld. De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Regelmatig handen wassen

• In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen

• Papieren zakdoekjes gebruiken

• Vermijd grote groepen en nieuwe sociale contacten

• Blijf bij een (neus)verkoudheid of koorts thuis

---

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.

Amen.

---

Vragen over de maatregelen van de bisschoppen?

Hebt u nog vragen over de maatregelen die de Nederlandse bisschoppen hebben afgekondigd? Neem gerust contact op met de parochie: info@parbc.nl

---