Maart 2020 (jrg 20 nr. 3)

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

LITURGIE

Eucharistievieringen

H. Antoniuskathedraal
Zondag: 10.30 uur
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
donderdag na de viering: aanbidding tot 13.00 uur

St. Catharinakerk (Begijnhof)
zaterdag: 17.00 uur 

Gebedsvieringen
St. Catharinakerk (Begijnhof)
maandag t/m donderdag: 08.00 uur morgengebed
woensdag 4 maart: 09.00 uur diaconaal maandgebed

Sacrament van boete en verzoening
Tweede donderdag van de maand 19 maart van 10.30 tot 11.30 uur.
Op vrijdag 27 maart van 12.30-16.00 uur is er in het kader van 24- uur voor de Heer ook biechtgelegenheid in onze parochie. Of op afspraak via het parochiesecretariaat.

Koffiedrinken na de zondagsmis
Op de zondagen 1 en 15 maart (parochiecafé) bent u na de Eucharistieviering van 10.30 uur van harte welkom voor het drinken van een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.

Bijeenkomsten Leerling van Jezus
donderdag 12 maart (10.00-11.45 uur)
vrijdag 13 maart (19.00-21.00 uur)

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAGEN EN FEESTEN

Vrijdag in de eerste week van de Veertigdagentijd

Vrijdag 6 maart
19.00  H. Antoniuskathedraal, Avond van de Martelaren 

Tweede zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 7 maart
17.00  St. Catharinakerk (Catharinakoor)

Zondag 8 maart
10.30  H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

Derde zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 14 maart
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)

Zondag 15 maart
10.30  H. Antoniuskathedraal (cantor)

Vierde zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 21 maart
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)

Zondag 22 maart
10.30  H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

Vrijdag 27 maart
12.00  H. Antoniuskathedraal met aansluitend
Aanbidding & biechtgelegenheid tot 16.00 uur

Vijfde zondag van de veertigdagentijd
Zaterdag 28 maart
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)

Zondag 29 maart
10.30  H. Antoniuskathedraal (cantor)

---

NIEUWSBERICHTEN

Avond van de Martelaren

vrijdag 6 maart in de Antoniuskathedraal

Iedere Goede Vrijdag bidt paus Franciscus de kruisweg bij het Colosseum in Rome, symbool van de eerste martelaren. In de aanloop naar Pasen bidden wij tijdens de Avond van de Martelaren ook in 2020 met hem mee voor deze getuigen van ons geloof.

 De avond begint om 19.00 uur met een Eucharistieviering, gevolgd door een kruisweg met getuigenissen en muziek tot ongeveer 21.15 uur. Dit jaar horen we onder meer het verhaal van Pringantha Jayakody uit Sri Lanka die bij de aanslag op Paaszondag 2019 zijn vrouw verloor.

De getuigenissen laten zien dat het ook vandaag de dag niet vanzelfsprekend is om in vrijheid in Christus te geloven. Gebed voor de martelaren, hun nabestaanden en hun vervolgers is daarom essentieel. Komt u ook? Aanmelden kan via Kerkinnood.nl/wat-kan-ik-doen/kom-naar-de-avond-van-de-martelaren.

---

Kerkbalans

Er zijn al veel reacties gekomen op de oproep Kerkbalans, waarvoor onze hartelijke dank! Deze bijdrage van parochianen maken echt het verschil. We willen u ook wijzen op het volgende:

Uw gift aan de parochie kan voor de belasting volledig aftrekbaar zijn, dus zonder drempel of maximum. Voorwaarde is dat u een schriftelijke overeenkomst aangaat met de parochie om minimaal vijf jaar lang hetzelfde bedrag te schenken. Stel dat u bereid bent € 250 te schenken aan de parochie. Dan kunt u in het gunstigste geval met zo’n akte maar liefst € 420 overmaken om zelf op netto € 250 uit te komen. U kunt dit voor uw eigen situatie berekenen op www.schenkservice.nl.

Om dit te regelen kunt u een formulier downloaden op onze website parochiebredacentrum.bisdomvanbreda.nl/mens-en-organisatie/financien/periodieke-gift/ of u vraagt hem aan via het secretariaat. Vervolgens dient u dit formulier in te vullen en op te sturen naar info@parbc.nl of St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda.

---

Stille omgang

De Stille Omgang in 2020 heeft plaats in de nacht van 21 op 22 maart 2020. Dit jaar is een bijzonder jaar: we herdenken dat 675 jaar geleden het Mirakel van Amsterdam heeft plaatsgevonden. 

Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting 4000 bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet, om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad.
Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistie-vieringen bij, in een van de zeven kerken in de binnenstad. 

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De deelnemers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg. 

Kosten voor deelname (incl. broodjes) bedragen € 27,50 per persoon. Opgave vóór 14 maart 2020 bij: Vicariaat Breda 076 52 23 444 en/of e-mail: vic.breda@bisdombreda.nl 

Er zijn diverse opstapplaatsen in ons bisdom.
De opstapplaats is in Etten-Leur om 19.15 uur bij het NS-station of in Breda om 19.30 uur bij Hotel Princeville.
Voor de andere opstapplaatsen zie de flyer/poster achterin de kerk.

---

Jongerenprogramma Stille Omgang 21-22 maart

Naast deelname aan de Stille Omgang via het bisdom Breda is er ook een programma speciaal voor jongeren in de Mozes en Aäronkerk te Amsterdam, dat dit jaar in het teken staat van het thema ‘Luisteren’. Wat is luisteren? Hoe luister jij naar anderen?
Kunnen we God ervaren door te luisteren? Kijk voor het hele programma op www.sojongeren.nl.
Entree: € 9 p.p. Je kunt contact opnemen via het e-mailadres
info@stille-omgang.nl. Aanmelding gewenst via aanmelding@stille-omgang.

---

24 uur voor de Heer.

Op vrijdag en zaterdag 27-28 maart is er weer 24 uur voor de Heer. Paus Franciscus nodigt uit om de veertigdagentijd te beleven, gesteund door aalmoes, vasten en gebed. “Als de liefde in zoveel harten soms lijkt uit te doven, dan dooft zij niet uit in Gods hart! Hij geeft ons steeds nieuwe gelegenheden om opnieuw te kunnen beginnen met liefhebben.” In ons bisdom heeft deze viering van het sacrament van verzoening in een context van eucharistische aanbidding de vorm van een estafette.

In de Antoniuskathedraal start deze estafette op vrijdag 27 maart om 12.00 uur met de eucharistieviering. De kathedraal blijft tot 16.00 uur open voor aanbidding en er is mogelijkheid voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (biecht). Van harte aanbevolen in deze veertigdagentijd!.

---

Gezinsdag ‘Balans in je leven’ 29 maart

Alle gezinnen – ook eenouder – zijn van harte welkom op de gezinsdag op 29 maart aanstaande in de Sint Paulusabdij in Oosterhout. Het thema is ‘Balans in je leven’. Carlo en Mayke Beenakker spreken hierover. Carlo werkt als leraar aan de Universiteit Leiden en Mayke werkt voor de thuiszorg en heeft het druk met hun gezin met kinderen en kleinkinderen. Ze spreken over:

• wat is een leven in balans?

• echte innerlijke vrijheid

• wat is voor mij écht belangrijk in het leven.

In de middag doen ouders en kinderen als gezin het ‘Familie-in-balansspel’. Er is programma voor kinderen van 0-12 jaar. De tieners (12-18 jaar) hebben een uitdagend programma in samenwerking met LifeTeen.  Datum en tijd: 29 maart van 11.00- 18.00 uur. Locatie: Paulusabdij, Hoogstraat 80 in Oosterhout.

Kosten: € 20 per stel, kinderen gratis.

Opgave: www.gezinengeloof.nl

---

Oproep chrismamis

Op woensdag in de Goede Week, op 8 april om 19.00 uur, wordt in Hulst de chrismamis gevierd. Tijdens deze mis worden de verschillende oliën gewijd: de ziekenolie, de catechumenenolie en het chrisma. Tevens is de chrismamis de mis bij uitstek waarin gelovigen uit het hele bisdom bij elkaar samenkomen. Wie deze indrukwekkende diocesane viering een keer wil meemaken maar niet over eigen vervoer beschikt, kan zich melden via info@parbc.nl met de vraag om met iemand mee te rijden.

---

VOORUITKIJKEND

6 maart          Avond van de Martelaren in H. Antoniuskathedraal www.kerkinnood.nl

12 maart        10.00-11.45 uur Leerling van Jezus bijeenkomst

13 maart        19.00-21.00 uur Leerling van Jezus bijeenkomst

21 maart        13.30-17.15 uur Diocesane Biddende Moedersdag, Bergen op Zoom. zie: 
                       franciscuscentrum.nl

21/22 maart    Stille Omgang, Amsterdam

24/25 maart    Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch. 
                       ww.missionaireparochie.nl

27 maart        12.00-16.00 uur H. Mis met aansluitend Aanbidding van het Allerheiligste &
                       biechtgelegenheid. Antoniuskathedraal. In het kader

27/28 maart   24 uur voor de Heer, gehele bisdom

29 maart        Gezinsdag in de Paulusabdij, Oosterhout (Franciscuscentrum)

26 april           Mediaviering Antoniuskathedraal, aanvang 10.00 uur

6 mei             De relieken van de heilige Bernadette Soubirous (Lourdes) zullen in Meersel-
                      reef aanwezig zijn. Vanaf 14.00 uur zijn deze doorlopend te vereren.

10 mei            viering pastoor N. Schnell 25 jaar priester

19 april           Presentatie kandidaten Eerste Heilige Communie

24 mei            Viering Eerste Heilige Communie in onze parochie

4 juli               Geloofsfeest voor kinderen, Roosendaal (Franciscuscentrum)

11 juli             Gezinsdag aan zee, Cadzand-Bad (Franciscuscentrum)

19 juli             Mediaviering Antoniuskathedraal, aanvang 10.00

---

INSPIRATIE VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

De veertigdagentijd is een tijd van onthouding en meer toeleg op het gebed en op de naastenliefde. We willen u graag wijzen op de verschillende manieren om aan deze gunstige tijd invulling te geven.

• De digitale retraite De morgen komt van ignatiaansbidden.org is geïnspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. De teksten van deze retraite werden geschreven door Judith van der Werf. Iedere dag ontvangt u een impuls voor uw eigen gebed en meditatie.

• Het boekje Jaar van het Woord van de KBS geeft een dagelijkse impuls vanuit een Schriftlezing van de liturgie van de dag. Een korte overweging en een gebed maken het mogelijk om de tekst op uw eigen leven toe te passen.

• Kerk in Nood biedt de mogelijkheid om aan de hand van getuigenissen van martelaren naar Pasen toe te leven. Als u zich inschrijft op kerkinnood.nl/vastenkalender/ ontvangt u dagelijks een getuigenis en gebed.

• Samuel Advies biedt verschillende mooie artikelen die u van dienst kunnen zijn als u met kinderen, tieners en jongeren zinvolle invulling aan de veertigdagentijd wil geven. U vindt ze via samueladvies.nl in de webwinkel onder de categorie ‘Boeken-Groeien in geloof’, ‘Boeken-Bijbelse dagboeken’ of de categorie ’40-dagen & Paastijd’.

Paus Franciscus, Boodschap voor de veertigdagentijd 2019

 "Vasten wil zeggen: leren ons gedrag tegenover anderen en de hele schepping te veranderen, ons af te keren van de verleiding om alles te verslinden en onze hebzucht te bevredigen. Het betekent bereid zijn om te lijden voor de liefde, die in staat is om de leegte van onze harten te vullen. Bidden leert ons af te zien van afgoderij en van onze zelfgenoegzaamheid, en te erkennen dat we nood hebben aan de Heer en zijn barmhartigheid. We geven aalmoezen om onszelf te bevrijden van de waanzin om alles voor onszelf op te potten in de illusie dat we een toekomst kunnen veiligstellen die ons niet toebehoort".

---