Mededeling over het coronavirus

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

Maatregelen afgekondigd door de bisschoppen

Nu het coronavirus ook in Nederland is vastgesteld hebben de Nederlandse bisschoppen maatregelen afgekondigd die de verspreiding van het virus moeten belemmeren. Zolang de verspreiding van het virus nog niet onder controle is, is met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht in de Nederlandse Kerkprovincie:

• tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk

• de communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden

• de kelkcommunie is alleen voorbehouden aan de celebrant

• kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand

• er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk

De bisschoppen vragen de gelovigen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden.

 

---

Wat kun je zelf doen?

In december startte in China een uitbraak van een coronavirus, dat mensen ziek kan maken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Op 27 februari is het virus voor het eerst in Nederland bij een persoon vastgesteld. De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn:

• Regelmatig handen wassen

• In de binnenkant van de elleboog hoesten en niesen

• Papieren zakdoekjes gebruiken

---

Vragen over de maatregelen van de bisschoppen?

Hebt u nog vragen over de maatregelen die de Nederlandse bisschoppen hebben afgekondigd? Neem gerust contact op met de parochie: 076 521 57 64 (alleen di t/m do in de ochtend) of info@parbc.nl

---