Februari 2020

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

LITURGIE

Eucharistievieringen

H. Antoniuskathedraal
Zondag: 10.30 uur
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
donderdag na de viering: aanbidding tot 13.00 uur

St. Catharinakerk (Begijnhof)
zaterdag: 17.00 uur 

Gebedsvieringen
St. Catharinakerk (Begijnhof)
maandag t/m donderdag: 08.00 uur morgengebed
woensdag 5 februari en 4 maart: 09.00 uur diaconaal maandgebed

Sacrament van boete en verzoening
Tweede donderdag van de maand: 13 februari
van 10.30 tot 11.30 uur of op afspraak via het parochiesecretariaat.

Koffiedrinken na de zondagsmis
Op de eerste en derde zondag van de maand bent u na de
Eucharistieviering van 10.30 uur van harte welkom voor het drinken
van een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Deze maand is er koffie drinken op 2 februari en op 16 februari (Parochiecafé).
Uw hulp bij het koffieschenken of de afwas wordt zeer gewaardeerd.

Caritascollecte 1 en 2 februari
De opbrengst is bestemd voor Stichting ‘Eigen Wijze’; een ouderinitiatief dat een woon/zorgvoorziening realiseert voor hun jong volwassen kinderen met een verstandelijke beperking. Voor hun woningen in Breda-Noord zoeken ze donateurs en sponsors voor de inrichting van de gezamenlijke ruimten. De Caritascollecte van deze maand is bestemd voor de aanleg van de binnentuin.  De caritascollecte zal steeds weer als tweede collecte tijdens de eucharistieviering worden opgehaald.

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAGEN EN FEESTEN

Opdracht van de Heer
Zaterdag 1 februari
17.00  St. Catharinakerk (Catharinakoor)
Zondag 2 februari
10.30  H. Antoniuskathedraal (cantor)

Vijfde zondag door het jaar
Zaterdag 8 februari
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 9 februari
10.30  H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Dinsdag 11 februari (parochieavond)
19.30  H. Antoniuskathedraal (samenzang, mis om 12.00 uur vervalt)

Zesde zondag door het jaar
Zaterdag 15 februari
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 16 februari
10.30  H. Antoniuskathedraal (Schola Cathedralis Bredanae)

Zevende zondag door het jaar
Zaterdag 22 februari
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 23 februari
10.30  H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

Aswoensdag
woensdag 26 februari
10.30  H. Antoniuskathedraal (cantor)
19.30  H. Antoniuskathedraal (cantor)

---

Inleveren oude palmtakjes

Vanaf zondag 2 februari kunt u uw oude palmtakjes inleveren achterin de kerk. Deze zullen verbrand worden tot as die gebruikt zal worden op Aswoensdag tijdens beide vieringen.

---

Maandelijkse ontmoeting ‘Leerling van Jezus’

Donderdagochtend 6 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni
van 10.00 tot 11.45 uur.

Vrijdagavond 7 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni
van 19.00 tot 21.00 uur.

Beide groepen komen samen in de ontmoetingsruimte van de kerk.
U bent van harte welkom om aan te sluiten.

Op de website van het bisdom Breda kunt u een lezing vinden met het thema ‘Leerling van Jezus zijn, wat betekent dat? https://www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/wat-betekent-het-om-leerling-te-zijn-van-jezus/

---

Parochieavond 11 februari

De komende parochieavond dinsdag 11 februari zullen we weer om 19.30 uur de H. Mis vieren met elkaar.
Eerder was gecommuniceerd dat deze parochieavond het thema zou hebben van de verschijningen van onze lieve vrouw van Lourdes en de rondgang van de relieken van Bernadette Soubirous door Nederland. Door omstandigheden is er van thema gewijzigd.

Aansluitend aan de H. Mis bekijken we de film ‘A man of his word’ over paus Franciscus en gaan we hierover onderling in gesprek. Paus Franciscus begeeft zich op een persoonlijke reis om zijn hervormingswerk te presenteren en de mondiale vraagstukken van vandaag te beantwoorden – van zijn diepe bezorgdheid over de armen en ongelijkheid van rijkdommen tot zijn betrokkenheid bij milieukwesties, sociale rechtvaardigheid en oproepen tot vrede. Een film die word geprezen door heel diverse mensen, vanuit allerlei geloofsovertuigingen. Een film die je gezien moet hebben!

---

Kerkbalans 2020

Januari is traditioneel de maand waarin u uw jaarlijkse bijdrage aan de parochie over kunt maken. Onze parochie leunt echt op uw bijdrage. Alleen met uw steun kunnen we als geloofsgemeenschap van betekenis zijn in het centrum van Breda. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld de Mariakapel aangepast die binnenkort elke dag open is. Komend jaar richten we ons op de ontmoetingsruimte, zodat het een echte gemeenschapsruimte wordt waarin allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Verder geven we vorm aan parochie-vernieuwing, om als leerling van Jezus een missionaire parochie in deze tijd te kunnen zijn: vol van hoop, geloof en liefde. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL23 INGB 000 1455 576 t.n.v. Parochie Breda Centrum o.v.v. Parochiebijdrage 2020. Meer leest u in de folder die achterin de kerk ligt.

We willen u ook wijzen op de mogelijkheid tot een periodieke gift. Meer hierover kunt u vinden op onze website: https://parochiebredacentrum.bisdomvanbreda.nl/mens-en-organisatie/financien/periodieke-gift.

---

Afwezig pastoor Steven de Koning

Pastoor Steven de Koning is de hele maand februari afwezig. 
Hij geniet van een welverdiende vakantie.

---

Parochiecafé zondag 16 februari

Op 16 februari is er aansluitend aan de H. Mis weer een parochiecafe. Onder het genot van eenkop koffie en thee kunnen we bijpraten en Nieuwe mensen ontmoeten. We zullen kennismaken met het vrijwilligerswerk van twee personen uit onze parochie.

---

Jaar van het Woord – 2020

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk voor de eerste keer de Zondag van Gods Woord gevierd.
Bij gelegenheid van deze zondag heeft de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) het bijbelsdagboekje ‘Jaar van het Woord 2020’ uitgegeven.
Hierin staan voor elke dag een korte bijbeltekst, een overweging en een kort gebed. Het boekje is voor €2,00 te koop. 

Op de website van het bisdom Breda (www.bisdomvanbreda.nl/nieuws/podcast-bisschop-liesen-over-de-nieuwe-zondag-van-het-woord-van-god/) kunt u meer lezen én horen over deze nieuwe Zondag van het Woord van God.

Ook willen we u wijzen op een andere uitgave van het KBS ‘Evangelie: Bron van levend water’. Dit pocketboekje bevat de Vier evangeliën, de Handelingen en de brief aan de Romeinen. Deze uitgave heeft een compact, handzaam formaat om zo mee te kunnen nemen in jaszak of handtas. Het is voor €2,50 euro te koop. 

Beide boekjes zijn o.a. te koop in het bisdomwinkeltje, Veemarktstraat 48 op dinsdag en donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. En te bestellen via info@rkbijbel.nl

---

De bevrijdende kracht van Jezus Christus ervaren

Het Sint Franciscuscentrum nodigt u uit voor de publiekslezing ‘Wie A zegt: Alpha als aanzet tot parochievernieuwing en wat komt daarna?’ door Arnoud Drop op woensdagavond 19 februari 2020 in de Sint Catharinakapel te Bergen op Zoom. De lezing is een wegbereider naar de conferentie ‘De missionaire parochie’ op 24 en 25 maart te Oudenbosch.  

Van cursus naar cultuurDe Alphacursus is het vliegwiel van de parochievernieuwing. De anglicaanse priester Nicky Gumbel ontwikkelde deze cursus. Het is een groot succes. Wereldwijd volgen 25 miljoen mensen een Alpha. Dankzij de Alphacursus ontmoeten mensen Jezus Christus en maken ze kennis met de kernpunten van het christelijk geloof. In de Alphacursus is in het klein de cultuur aanwezig die nodig is om te groeien naar een missionaire parochie. De Alphacursus verandert levens en kan parochies veranderen. 

SprekerArnoud Drop is sinds 2014 directeur van het Alpha Nederland. Voorheen werkte hij in de financiële wereld. Hij vertelt op een inspirerende wijze over de rijkdommen en mogelijkheden van Alpha.  

Wanneer en waar: De avond vindt plaats bij de congregatie “Toevlucht in lijden” van de zusters Franciscanessen Bergen op Zoom in de Sint Catharinakapel, ingang Klaverstraat, tegenover huisnummer 35, 4611 TT in Bergen op Zoom, op 19 februari 2020 van 19.30 - 21.30 uur.

---

Inspiratie voor een vruchtbare Veertigdagentijd

We staan bijna aan het begin van de Veertigdagentijd. We willen u  wijzen op de verschillende manieren om aan deze gunstige tijd invulling te geven. Het is een tijd van onthouding en meer toeleg op het gebed en op de naastenliefde.
De digitale retraite ‘De morgen komt’ van www.ignatiaansbidden.org en het boekje ‘Jaar van het Woord’ van de KBS geven een dagelijkse impuls vanuit de Schrift. Daarnaast heeft Samuel Advies verschillende mooie artikelen die u van dienst kunnen zijn. U vindt ze via www.samueladvies.nl in de webwinkel onder de categorie ‘Groeien in geloof’, ‘Bijbelse dagboeken’ of ’40-dagen & Paastijd’.

---

Informatiemiddag Bedevaartsreizen – woensdag 19 februari

In 2020 zullen weer veel mensen uit de hele wereld naar Lourdes trekken met treinen, bussen en vliegtuigen. Ook de Lourdes groep Breda hoopt weer met een groot aantal pelgrims op bedevaart te gaan en wel met de vliegtuigbedevaart van 30 april tot en met 5 mei 2020. Onze bedevaart wordt deze keer pastoraal begeleid door pastor Paul Heye samen met pastoor Richard Lobo.

Op woensdag 19 februari 2020, willen wij van 14.00 tot ca 16.00 uur een informatiemiddag organiseren in de ontmoetingsruimte van de St. Franciscuskerk, Belgiëplein 4, 4826 KT te Breda.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om met onze bedevaartsreis van 30 april tot en met 5 mei mee te gaan, maar wel geïnteresseerd zijn in een van de andere Lourdesreizen per TGV, bus of vliegtuig in 2020, of in een reis naar andere bedevaartsplaatsen, zoals Rome, Israël, Fátima, Santiago de Compostella, dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. Op deze middag zal ook informatie worden gegeven over de VNB–lance. De VNB-lances zijn autobussen, die geheel voorzien zijn van alle gemakken voor het vervoer van ernstig gehandicapten, die bijvoorbeeld geheel afhankelijk zijn van rolstoelen of zelfs liggend vervoerd moeten worden. De contactpersonen van het Lourdeswerk zullen u graag te woord staan. Ook is er een medewerker van het bureau van de VNB Nationale Bedevaarten aanwezig. Los van deze informatiemiddag kunt u altijd voor nadere informatie terecht bij Els Zeegers, telefoon 076 587 55 79, en Peter van Engelen, telefoon 0161 43 17 32.

---

Biddende moedersgroep

Over heel de wereld komen biddende moeders gebedsgroepjes samen om te bidden voor hun eigen kinderen en de kinderen in de hele wereld.
Ook in en rondom Breda zijn twee van deze groepjes actief.  De groepjes komen 1x per twee weken samen bij één van de vrouwen thuis.

Op zaterdag 21 maart vindt de Diocesane Biddende moedersdag plaats in Bergen op Zoom. Deze middag is bestemd voor alle moeders die al deel uitmaken van een groepje, maar zeker ook voor moeders die graag mee zouden willen bidden in één van de groepjes.

De dag vindt plaats in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk, Prins Bernhardlaan 66, 4615 BC Bergen op Zoom. Hij start om 13.30 uur en eindigt om 17.15 uur.

---

Vooruitkijkend

6 maart             Avond van de Martelaren in H. Antoniuskathedraal www.kerkinnood.nl

20/21 maart      24 uur voor de Heer, gehele bisdom

21 maart           13.30 – 17.15 uur Diocesane Biddende Moedersdag, Bergen op Zoom;
                          franciscuscentrum.nl

24-25 maart       Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch.
                          Voor meer informatie en opgave: www.missionaireparochie.nl

29 maart            Gezinsdag in de Paulusabdij, Oosterhout franciscuscentrum.nl

26 april               \Mediaviering: 10.00 uur Eucharistieviering

10 mei               viering pastoor N. Schnell 25 jaar priester

11 mei – 15 juni Relieken H. Bernadette Soubirous reizen rond

19 april              Presentatie kandidaten Eerste Heilige Communie

24 mei               Viering Eerste Heilige Communie in onze parochie

4 juli                  Geloofsfeest voor kinderen, Roosendaal (franciscuscentrum)

11 juli                Gezinsdag aan zee, Cadzand-Bad (franciscuscentrum)

19 juli                Mediaviering: 10.00 uur Eucharistieviering

---