December  2019

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

Bank: NL47 RABO 0300 685 726‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  - 
Uw financiële bijdrage aan onze parochie wordt zeer op prijs gesteld.

---

LITURGIE

Eucharistievieringen

H. Antoniuskathedraal
Zondag: 10.30 uur
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
donderdag na de viering: aanbidding tot 13.00 uur

St. Catharinakerk (Begijnhof)
zaterdag: 17.00 uur 

Gebedsvieringen

St. Catharinakerk (Begijnhof)
maandag t/m donderdag: 08.00 uur morgengebed
woensdag 6 november: 09.00 uur diaconaal maandgebed

Sacrament van boete en verzoening

Donderdag 19 december  
van 10.30 tot 11.30 uur of op afspraak via het parochiesecretariaat.

Koffiedrinken na de zondagsmis

Op de eerste en derde zondag van de maand bent u na de
Eucharistieviering van 10.30 uur van harte welkom voor het drinken
van een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Deze maand is er koffie drinken op 1 december (incl. informatie over de Christmasfever) en op 15 december (Parochiecafé).

EUCHARISTIEVIERINGEN OP ZONDAGEN EN FEESTEN

Eerste zondag van de advent
Zaterdag 30 november
17.00  St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 1 december
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor)

Tweede zondag van de advent
Zaterdag 7 december
17.00 St. Catharinakerk (Catharinakoor)
Zondag 8 december
10.30 H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

Verjaardag van de wijding van de kathedraal
Donderdag 12 december
12.00 uur H. Antoniuskathedraal (kapittelmis)
19.30 uur H. Antoniuskathedraal (cantor)

Derde zondag van de advent
Zaterdag 14 december
17.00 St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 15 december
10.30 H. Antoniuskathedraal (Franciscuskoor)

Vierde zondag van de advent
Zaterdag 21 december
17.00 St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 22 december
10.30 H. Antoniuskathedraal (Schola Cantorum Oosterhout)

Boeteviering met biechtgelegenheid
Maandag 23 december
19.30 uur H. Antoniuskathedraal (samenzang)

Geboorte van de Heer (Kerstmis)
Dinsdag 24 december
17.00 Kerst(gebeds)viering voor kinderen H. Antoniuskathedraal
22.00 Nachtmis  H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)
Woensdag 25 december
10.30 Dagmis  H. Antoniuskathedraal (Kathedrale Cantorij)

H. Stefanus
Donderdag 26 december
10.30 St. Catharinakerk (samenzang)

H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
Zaterdag 28 december
17.00 St. Catharinakerk (samenzang)
Zondag 29 december
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor)

H. Maria, Moeder van God
Dinsdag 31 december
17.00 St. Catharinakerk (gezongen vesper)
Nieuwjaarsdag 1 januari
10.30 H. Antoniuskathedraal (cantor)

---

Christmasfever op 19 december

Op donderdagavond 19 december nodigen we tussen 18.00 en 20.30 uur weer mensen op straat uit om een lichtje op te steken in de Antoniuskathedraal. Het is altijd weer bijzonder om te zien wat de overgang van de drukke winkelstraat naar de verstilde ruimte van de kerk met mensen doet. Waar het kleine gebaar van het aansteken van een kaarsje groot in kan zijn! Voor deze Christmasfever hebben we uw hulp nodig! Natuurlijk om de straat op te gaan en daar mensen uit te nodigen, maar ook in de kerk om de mensen warm op te vangen of om muziek te maken. Op zondag 1 december is er na de Mis een informatiebijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is om te komen helpen. Helpt u mee? Laat het ons weten op: info@parbc.nl 

---

Leerling zijn van Jezus in onze parochie

De Katholieke Kerk is in ons land de afgelopen jaren in snel tempo veranderd. In veel parochies is een heroriëntatie op gang gekomen.
Steeds meer wordt beseft dat juist het leven van ons geloof en het zelf uitdragen ervan voorop moeten staan.
Het bisdom heeft voor deze ‘parochievernieuwing’ verschillende initiatieven ontwikkeld. Eén bijzondere activiteit is het landelijke congres ‘Als God renoveert’ op 24 en 25 maart in Oudenbosch www.missionaireparochie.nl.
 In onze parochie zijn we aan de slag gegaan onder de titel ‘leerling van Jezus zijn’. We uiten dit in drie kringen van leerlingen rondom de Heer:
1. De zondagse eucharistievieringen
De viering op zondag is de belangrijkste ontmoeting met de Heer.  Als gemeenschap komen we samen om naar zijn Woord te luisteren en ons door Hem te laten onderrichten.
2. Parochie-avonden
We organiseren een anntal parochie-avonden per jaar.
De volgende parochie-avond zal plaatsvinden op 11 februari en start om 19.30 uur.
3. Maandelijkse bijeenkomsten ‘Leerling van Jezus zijn’
Deze activiteiten vullen we als parochie aan door maandelijkse bijeenkomsten waarin we aan de hand van teksten uit de H. Schrift met elkaar spreken over wat het betekent om nú ‘leerling van Jezus te zijn’.
Het is een uitnodiging aan u om, net als Maria de zus van Martha (Lc. 10, 38-42) aan de voeten van Jezus te gaan zitten.
Samen lezen we een stukje uit het evangelie dat op het leerlingschap betrekking heeft en we wisselen ervaringen en gedachten met elkaar uit. Het doel van deze bijeenkomsten is om te groeien in ons geloof, God beter te leren kennen èn elkaar als mede-parochianen beter te leren kennen. En net als de leerlingen van Jezus, met Hem en elkaar op te trekken.De twee bijeenkomsten die er tot nu toe zijn geweest waren erg inspirerend. U bent nog steeds van harte welkom om bij deze groepen aan te sluiten.
Wanneer:
Donderdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur
12 december 2019, 9 januari, 6 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur
13 december 2019, 10 januari, 7 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni

---

Deurcollecte in december

Op 31 november en 1 december is er een deurcollecte in het kader van de Bisschoppelijke Adventsactie. Dit jaar is de opbrengst besemd voor de aanpak van moeder- en kindsterfte in El Salvador. 
Meer informatie vind u op:  https://www.vastenactie.nl/adventsactie en https://www.vastenactie.nl/projecten/aanpak-moeder-en-kindsterfte-in-el-salvador

---

De Antoniuskathedraal: straks bekend van tv

In 2020 wordt een aantal keer de televisiemis vanuit onze Antoniuskathedraal uitgezonden. Een mooie kans om gelovigen die zelf niet naar de kerk kunnen gaan met ons mee te laten vieren. De uitzendingen zullen plaatsvinden op 12 januari, 26 april, 19 juli, 6 september, 15 november en 20 december. De Mis is niet anders dan normaal bij ons op zondag. Het enige dat voor u verandert is dat de Mis op deze dagen een half uurtje eerder begint, namelijk om 10.00 uur. Ook zal de Mis vanwege de zendtijd dan niet langer dan een uur duren. Van camera’s gaat u weinig merken, die staan verdekt opgesteld. Tijdens de viering zult u ook geen mensen van de televisie zien.
Kijkt u gerust alvast eens hoe zo’n televisiemis er bij andere kerken uitziet: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering

---

Mediaviering vanuit de Antoniuskathedraal

Elke zondagochtend wordt vanuit een kerk in één van de bisdommen de eucharistieviering op televisie uitgezonden. Op verzoek van de bisschop komt deze mediaviering voor het bisdom Breda in 2020 een aantal keer vanuit onze H. Antoniuskathedraal. Daar werken we graag aan mee, want we zijn trots op ons mooie kerkgebouw en op de goed verzorgde liturgie. Daar mag de rest van Nederland best mee meekijken en meevieren. Het betekent wel dat op de zondagen dat de mediaviering vanuit onze kerk wordt uitgezonden de Mis een half uurtje eerder begint, om 10.00 uur. In de komende nieuwsbrief, wanneer de uitzenddata ook bekend zijn, leest u er meer over.

---

Eerste heilige communie

Opgeven voor de Eerste Communie kan tot 1 februari via https://parochiebredacentrum.bisdomvanbreda.nl/parochie-en-liturgie/sacramenten/eerste-heilige-communie/ 
Daar staat een verwijzing naar een online aanmeldingsformulier; we hebben dan meteen alle gegevens die voor de aanmelding nodig zijn. 
Op 29 januari om 19.30 uur is er een ouderavond voor iedereen die zich heeft aangemeld. De voorbereiding van de kinderen op de eerste heilige communie vindt plaats vanaf maart op 7 woensdagmiddagen.

---

Alphacursus Breda 

Wat geloof ik eigenlijk?
Praat je wel eens met iemand over je geloof? Wat geloof je? Hoe belangrijk is het geloof voor je? Wat voor rol speelt je geloof in je leven? Nog een stap verder: waarom leef ik eigenlijk, wat is de zin van mijn leven. Ben ik gelukkig zoals ik nu leef?
 

Een aanbod voor jou
Vragen die ieder mens heeft. Heel herkenbaar. Antwoorden zijn niet zo eenvoudig. Wil je een poging doen om samen een antwoord te vinden? Meld je dan aan voor een 11-daagse cursus. Een aanbod van de katholieke kerken in Breda.
 

Hoe ziet het programma van de Alphacursus eruit?
De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek.
De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als: Wie is Jezus nu eigenlijk, Hoe kun je geloven? Waarom zou je de Bijbel lezen, Wie is de H. Geest, Hoe zit het met het kwaad in de wereld en wat is de betekenis van bidden.
 

In de groepsgesprekken spreken we met elkaar als (niet-) (of een beetje-) gelovige over de onderwerpen. 

Elf bijeenkomsten: waar en wanneer?
De Alpha cursusavonden zijn op de donderdagen 16 en 30 januari 2020, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, donderdag 2 en 16 april en 7 en 14 mei. Op zaterdag 28 maart is er een dagbijeenkomst die een vast onderdeel van de cursus is.
 

Aanvang: 18.30 uur tot 21.30 uur. 

Plaats: de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67, in Breda 

Meer informatie vragen of aanmelden kan bij Hanneke Oomen
hannekeoomen@online.nl
 

De cursus wordt gratis aangeboden, maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. 

Achterin onze kerk liggen flyers van Alpha.

---

Cadeautje van de bisschoppen

Het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen Katholiekleven.nl brengt een magazine “vol geloof, hoop en liefde” uit. In een oplage van 50.000 exemplaren wordt het blad de komende weken verspreid in de Nederlandse parochies. Het magazine is een cadeautje van de Nederlandse bisschoppen aan de gelovigen.

Dit eerste magazine wijst de lezer concrete wegen naar heiligheid. In het blad is een insert opgenomen met inspiratiekaarten van de acht zaligsprekingen die Jezus noemt in zijn Bergrede (Matteüs evangelie).

In het magazine is er ook aandacht voor verschillende vrouwelijke heiligen die de kerkgeschiedenis kent. Zo maken de lezers kennis met maakt kennis met Scholastica, de zus van Benedictus, Monica, de moeder van Augustinus en Catharina van Zweden, de dochter van de heilige Birgitta van Zweden.

---

Vooruitkijkend

Activiteiten vanaf januari 2020 

Hieronder volgen activiteiten in onze parochie of in ons bisdom waar we u alvast op willen wijzen en u van harte voor willen uitnodigen. 

12 januari       Mediaviering vanuit de H. Antoniuskathedraal   aanvang H. Mis om 10.00 uur 

15 januari       Publiekslezing Leo Feijen “Als God renoveert”, H. Antoniuskathedraal  

22 januari       Start van module II van de Geloofscursus:
                       Inleiding Gebed;   Het is mogelijk per module in te
                       stromen. 

11 februari      O.L.V. van Lourdes – Parochieavond II 

26 februari     10.30 uur Aswoensdagviering (met diakens van het bisdom)
                      19.30 uur Aswoensdag                                   

6 maart           Avond van de Martelaren in H. Antoniuskathedraal www.kerkinnood.nl 

20/21 maart    24 uur voor de Heer, gehele bisdom 

21 maart         13.30 – 17.15 uur Diocesane Biddende Moedersdag,
                        Bergen op Zoom;   franciscuscentrum.nl 

24-25 maart    Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch.
                        Voor meer informatie en opgave zie: www.missionaireparochie.nl 

29 maart        11.00 – 18.00 uur Gezinsdag in de Paulusabdij, Oosterhout; www.franciscuscentrum.nl 

10 mei            pastoor N. Schnell 25 jaar priester 

19 april           Presentatie kandidaten Eerste Heilige Communie 

24 mei            Viering Eerste Heilige Communie in onze parochie 

4 juli               9.30 – 15.00 uur Geloofsfeest voor Kinderen in Roosendaal; www.franciscuscentrum.nl 

11 juli             10.00 – 18.00 uur Gezinsdag aan zee, Cadzand-Bad; www.franciscuscentrum.nl

---
---