Uitnodiging avondgebed op #RedWednesday op 27 november

---

Aandacht en gebed voor christenvervolging

Op initiatief van Kerk in Nood kleurt op woensdagavond 27 november onze Antoniuskathedraal rood. Samen met honderden andere kerken wereldwijd en bijna vijftig kerken in Nederland zal de kathedraal rood aangelicht worden om aandacht te vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen.

Ook wordt in de kathedraal om 19.30 uur het gezongen avondgebed gebeden, met een speciale intentie voor mensen die om hun geloof worden vervolgd. Parochie Breda Centrum doet mee aan #RedWednesday, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, omdat de vervolging omwille van geloof de laatste twee jaar verder is toegenomen. Met #RedWednesday wil Kerk in Nood mensen bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.

Plebaan Steven de Koning vindt het belangrijk dat onze parochie meedoet met #RedWednesday. “In de Bredase geloofsgemeenschappen mogen we regelmatig gevluchte christenen ontvangen en ontmoeten,” zegt hij. “Van hen horen we uit de eerste hand welke vervolgingen zij in hun moederland ondergaan, hoe ze er niet voor hun overtuigingen uit mogen komen en dat ook vaak met marteling of dood moeten bekopen. Die verhalen raken je.”

Na de vesperdienst van 19.30 uur wordt er een korte film getoond over godsdienstvrijheid en is er gelegenheid om over het thema met elkaar in gesprek te raken.

---