Oktober  2019

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

---

LITURGIE

Eucharistievieringen

H. Antoniuskathedraal
Zondag: 10.30 uur
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
donderdag na de viering: aanbidding tot 13.00 uur

St. Catharinakerk (Begijnhof)
zaterdag: 17.00 uur 

Gebedsvieringen

St. Catharinakerk (Begijnhof)
maandag t/m donderdag: 08.00 uur morgengebed
woensdag 6 november: 09.00 uur diaconaal maandgebed

Sacrament van boete en verzoening

Tweede donderdag van de maand: 14 november  
van 10.30 tot 11.45 uur of op afspraak via het parochiesecretariaat.

Koffiedrinken na de zondagsmis

Op de eerste en derde zondag van de maand bent u na de
Eucharistieviering van 10.30 uur van harte welkom voor het drinken
van een kop koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Deze maand is er koffie drinken op 3 november en 17 november.

 

WEEKENDVIERINGEN 

ALLERHEILIGEN
VRIJDAG 1 november
19.30 H. Antoniuskathedraal: cantor

GEDACHTENIS VAN ALLE OVERLEDEN GELOVIGEN
ZATERDAG 2 november
19.30 H. Antoniuskathedraal: Schola Cathedralis Bredanae

 

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZONDAG 3 november
10.30  Antoniuskathedraal: cantor  

H. WILLIBRORD

DONDERDAG 7 november
19.30 H. Antoniuskathedraal: cantor

TWEEëNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZATERDAG 9 november

17.00  Catharinakerk: Catharinakoor

ZONDAG 10 november

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij 

DRIEENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZATERDAG 16 november

17.00  Catharinakerk: samenzang

ZONDAG 17 november

10.30  Antoniuskathedraal: cantor 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL

ZATERDAG 23 november

17.00  Catharinakerk: samenzang

ZONDAG 24 november

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

ZATERDAG 30 november

17.00  Catharinakerk: samenzang

ZONDAG 1 december

10.30  Antoniuskathedraal: cantor

 

---

Bijeenkomst Gebedskring Roepingen

In het Bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag.
Op zondag 3 november zal er in de kathedraal van Breda een bijeenkomst zijn met aansluitend de roepingenvesper.
 
Het programma staat in het teken van de Bijzondere Missiemaand 2019, waarin ieder van ons (persoonlijk èn gezamenlijk in onze geloofsgemeenschap) worden opgeroepen om onze persoonlijke ontmoeting met Christus te vernieuwen.

15.00 uur: binnenkomst met koffie/thee
15.30 uur: inleiding door diaken Vincent de Haas en korte getuigenis door pater Richard Lobo.
16.15 uur: ontmoeting met koffie en thee
16.30 uur: Vespers met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament. 

---

Maandelijkse bijeenkomsten 

De eerste maandelijkse bijeenkomsten rondom het thema ‘Leerling van Jezus zijn’ hebben inmiddels plaatsgevonden. Er is een groep op donderdagochtend en een groep op vrijdagavond. 

Mocht u nog willen aansluiten: dit is mogelijk!

Donderdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur op 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni 2020.

Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur op 8 november, 13 december, 10 januari, 7 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei  en 12 juni 2020.

---

Deurcollecte november

Op 9 en 10 november wordt in de parochies in Nederland gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecemene Athanasisius en Willibrord. Ze zet zich in door middel van ontmoetingen, lezingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling voor de groep en verdieping van de eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en kerken uit het westers en oosters christendom. Meer informatie over deze vereniging vind u op: www.oecemene.nl 

---

Het licht dat de duisternis verjaagt

Pater Frans van der Lugt sj. een lichtend voorbeeld van geestelijke vrijheid en vriendschap over de grenzen van kerken en godsdiensten heen. Hij bleef in Homs, langer dan menselijkerwijze verantwoord was, uit liefde..

Hij schreef: “We vinden deze liefde het meeste in de houding van Christus ten opzichte van de mensen die hem wilden doden. Hij veroordeelt niet, hij koestert geen wrok en hij neemt geen wraak, maar met innerlijke vrijheid deelt hij met hen in de pijn die aanwezig is in de diepten van hun kwaad en dompelt hij hen onder in het licht van zijn genegenheid. Want alleen dit licht kan de duisternis van het kwaad in hun zielen verjagen.”

#RedWednesday 27 november

Op #RedWednesday, woensdag 27 november, gaan we aandacht vragen voor het recht op vrijheid van godsdienst voor mensen van alle religies en voor de vervolging van christenen. 

Afgelopen jaar werden op #RedWednesday beroemde gebouwen als de Sacre Coeur in Parijs, de Sagrada Familia in Barcelona, de Cristo Redentor in Rio de Janeiro en de Sint-Janskathedraal in Den Bosch rood verlicht. Dit jaar zullen meer kerken in Nederland aanhaken.

Ook onze H. Antoniuskathedraal zal deze dag rood kleuren. 

Het is een dag om bij elkaar te komen en te bidden voor de vervolgde christenen wereldwijd. In de H. Antoniuskathedraal zal een speciale vesperviering zijn om 19.30 uur.

---

Mediaviering vanuit de Antoniuskathedraal

Elke zondagochtend wordt vanuit een kerk in één van de bisdommen de eucharistieviering op televisie uitgezonden. Op verzoek van de bisschop komt deze mediaviering voor het bisdom Breda in 2020 een aantal keer vanuit onze H. Antoniuskathedraal. Daar werken we graag aan mee, want we zijn trots op ons mooie kerkgebouw en op de goed verzorgde liturgie. Daar mag de rest van Nederland best mee meekijken en meevieren. Het betekent wel dat op de zondagen dat de mediaviering vanuit onze kerk wordt uitgezonden de Mis een half uurtje eerder begint, om 10.00 uur. In de komende nieuwsbrief, wanneer de uitzenddata ook bekend zijn, leest u er meer over.

---

Jongerenbedevaart naar Rome

De Nederlandse bisschoppen nodigen alle jongeren van 18 t/m 28 jaar uit om deel te nemen aan een jongerenbedevaart naar Rome.   

De bedevaart vindt plaats van 26 april t/m 2 mei 2020. Er kunnen maximaal honderd jongeren deelnemen. In Rome worden de jongeren in verschillende groepen begeleid door enkele priesters en diakens uit diverse Nederlandse bisdommen die Rome goed kennen. De organisatie van de reis is in handen van Jong Katholiek en het Huis voor de Pelgrim. Het belooft een hele mooie bedevaart te worden met ontmoetingen in het verleden en heden.

We bezoeken de plaatsen waar ons geloof begint, verdiepen ons in het leven van de heiligen die ons in het geloof zijn voorgegaan, hebben verschillende ontmoetingen binnen de wereldkerk en natuurlijk met elkaar.  

Attendeer alstublieft de jongeren in uw omgeving op dit initiatief.  

www.huisvoordepelgrim.nl/onze-reizen/rome/overzicht/overzicht

---

Alpha start weer in januari

De Alphacursus is een eerste (of hernieuwde) kennismaking met het geloof. Het is een instapcursus, waar ieder zonder voorkennis aan kan meedoen. Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou!

De avond begint altijd met een gezamenlijke maaltijd. Daarna volgt een kort inspirerend verhaal over één van de onderwerpen. Vervolgens gaan we uiteen in kleine groepjes en delen we onze vragen en gedachten met elkaar.

In Breda kun je vanaf januari 2020 weer een Alphacursus volgen, georganiseerd door de RK-parochies van Breda. Elke avond start om 18.30 uur en eindigt rond 21.30 uur.

De Alpha cursusavonden zijn op de donderdagen 16 en 30 januari 2020, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart, donderdag 2 en 16 april en 7 en 14 mei. Op zaterdag 28 maart is er een dagbijeenkomst die een vast onderdeel van de cursus is.

Voor informatie en opgave: hannekeoomen@online.nl

Er ligt een flyer achterin de kerk. Deel deze ook gerust uit aan mensen uit je omgeving die interesse hebben in het geloof, in God, maar Hem nog niet echt kennen.

---

En verder in de komende maanden...

9 november    Vormelingendag ‘Lopend vuurtje’, Bergen op Zoom

16 november   Bruidsparen en jonggehuwdenmiddag ‘Geloof in je huwelijk!’, Roosendaal

19 december   Christmasfever,  H. Antoniuskathedraal

24 december   17.00 uur Kerstviering voor kinderen
                        22.00 uur Nachtmis van Kerstmis

25 december   10.30 uur Dagmis van Kerstmis

26 december   10.30 uur H. Stefanus

2020

15 januari       Publiekslezing Leo Feijen “Als God renoveert”, H. Antoniuskathedraal   

22 januari       Start van module II van de Geloofscursus:
                       Inleiding Gebed; franciscuscentrum.nl
                       Het is mogelijk per module in te stromen.

11 februari     O.L.V. van Lourdes – Parochieavond II

26 februari     10.30 uur Aswoensdagviering met diakens van het bisdom
                      19.30 uur Aswoensdag                                  

6 maart          Avond van de Martelaren in H. Antoniuskathedraal www.kerkinnood.nl

20/21 maart   24 uur voor de Heer, gehele bisdom

24-25 maart   Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch.                                      www.missionaireparochie.nl

29 maart        11.00-18.00 uur Gezinsdag in de Paulusabdij, Oosterhout;

10 mei           pastoor N. Schnell 25 jaar priester

19 april          Presentatie kandidaten Eerste Heilige Communie

24 mei           Viering Eerste Heilige Communie in onze parochie 

---

Bedevaartreis van het bisdom Breda

In de periode 12 oktober t/m 19 oktober zijn ruim 100 pelgrims uit het bisdom Breda in de sporen van de H. Benedictus, de grondlegger van het kloosterleven in Europa, op reis geweest naar de oorsprong van zijn kloosterregels in Monte Cassino. Dit klooster ligt ten zuiden van Rome (zie foto).

Naast pelgrims uit het bisdom Breda zijn er ook enkele pelgrims uit andere bisdommen met ons mee gereisd. Daarnaast waren ook de bisschop van Breda, mgr Liesen en vijf van zijn priesters en 2 diakens bij ons aanwezig. 

Het was een vol programma waarin we elke dag  een klooster of kerk bezochten, waar we samen de eucharistie vierden en een inkijkje kregen in het plaatselijke kloosterleven of kerkleven. Prachtige plekken en mooie sfeeromgevingen hebben we gezien. Kleurrijke kloosters ademden een sfeer van lange historie en straalden door hun veelal artistieke kunstwerken en kerkinrichting. Ik ben ook zeer geraakt door de inhoudsvolle boodschappen die de bisschop en zijn priesters hebben aangereikt in hun preken/homilie tijdens de eucharistievieringen. 

Tijdens de busreis waren er vele mooie en inspirerende bezinnings- en gebedsmomenten. Deze werden ingeleid door een van de meegereisde priesters of organisatoren.

Er was natuurlijk ook genoeg tijd voor verdiepende en ook gezellige ontmoetingen. Leuk om te horen wat de motivatie van de verschillende pelgrims was om aan deze reis deel te nemen. 

We sliepen in eenvoudige maar prima hotels en elke avond was het weer erg gezellig en ontspannen tijdens het diner. 

We hebben kloosters bezocht in Bingen ( Hildegard van Bingen, Duitsland), Einsiedeln
(Zwitserland), Subiaco, Monte Cassino ( Italie) en Maria Laach in Duitsland. Hoogtepunten waren voor mij het bezoek aan de grot waar Benedictus 3 jaar heeft vertoefd als kluizenaar en waar de bron van de kloosterregel ligt, Monte Cassino waar hij de leefregel heeft voltooid en het bezoek aan Sotti il Monte. Dit is de geboorteplaats van de paus Johannes XXIII, die door het leven ging als de “goede” paus vanwege zijn warmhartige uitstraling en diep menselijk inlevingsvermogen. Ook is hij het 2e Vaticaans concilie opgestart met een hernieuwde kerkboodschap. Sotto il Monte betekent ‘Zoom op de Berg’ ofwel Bergen op Zoom. Dit stadje in ons bisdom heeft een bijzondere band met deze plaats.

Gelukkig zijn we allemaal gezond en in goede harmonie thuis gekomen, wat mede te danken is aan de uitstekende buschauffeurs en de geweldige organisatie voor en tijdens de reis. 

Weblog en fotogalerij
Op de weblog van het bisdom Breda zijn de dagelijkse reisverslagen en interviews met pelgrims te lezen. In totaal heeft de meegereisde fotograaf, Ramon Mangold,  meer dan 200 foto’s gemaakt.

www.bisdomvanbreda.nl/weblog-bisdombedevaart-2019 

Frank van Dommelen (pelgrim). 

---