Oktober  2019

---

St. Janstraat 8
4811 ZL  Breda
T: 076 521 57 64 (di t/m do in de ochtend)
E: info@parbc.nl
I: www.parochiebredacentrum.nl

---

LITURGIE

Eucharistievieringen

H. Antoniuskathedraal
zondag: 10.30 uur
maandag t/m vrijdag: 12.00 uur
       met donderdag na de viering: aanbidding tot 13.00 uur
St. Catharinakerk (Begijnhof)
zaterdag: 17.00 uur 

Gebedsvieringen

St. Catharinakerk (Begijnhof)
maandag t/m donderdag: 08.00 uur morgengebed
woensdag 2 oktober: 09.00 uur diaconaal maandgebed

Sacrament van boete en verzoening

Tweede donderdag van de maand: 10 oktober  
van 10.30 tot 11.45 uur of op afspraak via het parochiesecretariaat.

 

WEEKENDVIERINGEN 

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZATERDAG 5 oktober

17.00  Catharinakerk: Catharinakoor

ZONDAG 6 oktober

10.30  Antoniuskathedraal: cantor

 

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZATERDAG 12 oktober

17.00  Catharinakerk: samenzang

ZONDAG 13 oktober

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZATERDAG 19 oktober

17.00  Catharinakerk: samenzang

ZONDAG 20 oktober

10.30  Antoniuskathedraal: cantor

 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

ZATERDAG 26 oktober

17.00  Catharinakerk: samenzang

ZONDAG 27 oktober

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

---

Koffiedrinken na de zondagsmis

Op de eerste en derde zondag van de maand bent u na de Eucharistieviering van 10.30 uur van harte welkom voor het drinken van een kopje koffie of thee in de ontmoetingsruimte.
Deze maand is er koffiedrinken op: 6 en 20 oktober

---

Een nieuw koor voor de Catharinakerk

 Afgelopen 1 september namen we afscheid van het St. Josephkoor. Op 7 september trad een nieuw koor aan: het Catharinakoor.

Het Catharinakoor bestaat uit een tiental dames dat onder leiding van Paul Henken maandelijks op zaterdagavond zingt in de eucharistieviering op het Begijnhof. Het repertoire bestaat uit één- en meerstemmige liturgische muziek.

---

Openingsviering Missiemaand 

Oktober 2019 is door paus Franciscus uitgeroepen tot ‘buitengewone missiemaand’. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld.

Op zondag 6 oktober zal mgr. Liesen deze ‘buitengewone missiemaand’ in onze kathedraal openen.

Na de viering zal er tijdens het koffiedrinken een film getoond worden over het werk van Missio (de organisatie waarvoor deze maand tweemaal gecollecteerd wordt in alle katholieke kerken in ons land). De film toont ook projecten die door deze organisatie ondersteund worden.

Let op: deze zondag zal er geen kinderwoorddienst zijn; er is voor de kinderen een ‘mis-etui’ beschikbaar.

---

Singelloop

Op zondag 6 oktober vindt ook de jaarlijkse Singelloop in de binnenstad van Breda plaats. Dit heeft consequenties voor de bereikbaarheid van de kathedraal. Tussen 7.00 en 18.00 uur is de binnenstad (binnen de singel) niet per auto bereikbaar en ook voor fietsverkeer zijn er kruispunten afgesloten. Houdt er rekening mee wanneer u naar onze zondagse eucharistieviering komt. Voor meer informatie gaat u naar www.bredasesingelloop.nl

---

Parochiecafé 20 oktober: met een bezoek aan St. Joostkapel

In de maand oktober herdenken we dat Breda 75 jaar bevrijd is. In de binnenstand hebben we een mooi monument dat verhaalt hoe de Moeder Gods onze stad in de Tweede Wereldoorlog heeft bijgestaan: de St. Joostkapel in de Ginnekenstraat. Tijdens het parochiecafé na de Mis op zondag 20 oktober bezoeken we gezamenlijk deze kapel en vertelt Henk Mannaert ons welk verhaal de glas-in-loodramen en tegeltableaus vertellen.

---

Leerling zijn van Jezus in onze parochie

De Katholieke Kerk is in ons land de afgelopen jaren in snel tempo veranderd. In veel parochies is een heroriëntatie op gang gekomen. Steeds meer wordt beseft dat juist het leven van ons geloof en het zelf uitdragen ervan voorop moeten staan. Het bisdom heeft voor deze ‘parochievernieuwing’ verschillende initiatieven ontwikkeld.

In de vorige nieuwsbrief werd al de ‘Geloofscursus’ genoemd en het congres met het thema ‘Missionaire parochie’ in maart 2020. In onze parochie willen we hiermee verder aan de slag onder de titel ‘leerling van Jezus zijn’. We willen dit uiten in drie kringen van leerlingen rondom de Heer:

• De zondagse eucharistievieringen

De viering op zondag blijft de belangrijkste ontmoeting met de Heer. Als gemeenschap komen we samen om naar zijn Woord te luisteren en ons door Hem te laten onderrichten.

• Parochie-avonden

Er zullen gedurende dit werkjaar drie parochie-avonden worden georganiseerd. De eerste zal plaatsvinden op donderdagavond 7 november 2019 om 19.30 uur.

• Maandelijkse bijeenkomsten

Deze activiteiten gaan we als parochie aanvullen door maandelijkse bijeenkomsten te houden waarin we aan de hand van teksten uit de H. Schrift met elkaar spreken over wat het betekent om nú ‘leerling van Jezus te zijn’. Het is een uitnodiging aan u om, net als Maria de zus van Martha (Lc. 10, 38-42) aan de voeten van Jezus te gaan zitten, uw persoonlijke relatie met God te verdiepen en daarmee ook de onderlinge banden in onze parochie te versterken. 

U bent van harte uitgenodigd tot deelname aan de maandelijkse bijeenkomsten. We gaan ervan uit dat u zoveel mogelijk aanwezig zult zijn wanneer u hieraan wilt gaan deelnemen. Later instappen is ook mogelijk. 

Wanneer:

• donderdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur

2019: 3 oktober, 7 november, 12 december,

2020: 9 januari, 6 februari, 12 maart, 2 april, 7 mei en 4 juni. 

• Vrijdagavond van 19.00 tot 21.00 uur

2019: 11 oktober, 8 november, 13 december

2020: 10 januari, 7 februari, 13 maart, 3 april, 8 mei en 12 juni

---

Deurcollectes van deze maand

□    5 en 6 oktober: ten behoeve van de organisatie ‘Missio’; bijzonder voor drie projecten in Noord-Oost India.

□    12 en 13 oktober: Parochiële Caritas Instelling

De opbrengst is deze maand bedoeld om een startsubsidie te geven aan het initiatief steungezin.nl. Via deze website kunnen mensen met een Bredapas of Voedselbankkaart anoniem een rekening adverteren die ze niet kunnen betalen. Het gedoneerde geld gaat niet naar de betrokkene zelf, maar meteen naar de winkel of het kantoor waar zo’n rekening open staat.

□    19 en 20 oktober (missiezondag): deurcollecte door de kinderen voor ‘Missio’.

---

Aanmelden voor Eerste Communie

In maart 2020 start de voorbereiding op de Eerste Communie.

Wilt u uw kind daarvoor opgeven? Dat kan vanaf nu tot en met januari. Op woensdag 29 januari 2020 is er om 20.00 uur een ouderavond waarin het voorbereidingstraject verder wordt toegelicht. Vanaf maart vindt op zeven woensdagmiddagen de voorbereiding met de kinderen plaats. Op zondag 24 mei doen zij dan hun Eerste Communie. Aanmelden kan via onze website of via ons secretariaat info@parbc.nl

---

Sint Franciscusdag

4 oktober

Vrijdagmiddag 4 oktober 15.30 – 18.45 uur vindt de Sint Franciscusdag plaats. Deze middag is bedoeld voor alle pastorale beroepskrachten, vrijwilligers en geïnteresseerde gelovigen uit ons bisdom. Dit keer met het thema ‘missie’. De dag vindt plaats in het Begijnhof. Op het programma onder andere twee niet-Nederlandse missionarissen die zullen spreken over hun ervaringen om juist in Nederland op missie te zijn. Meer informatie en opgave via: https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/sint-franciscusdag-2019

---

Bisdombedevaart naar Italië

Vanuit onze parochie zijn er verschillende mensen (waaronder de beide pastores) die van 12 tot 19 oktober a.s. meegaan op deze bijzondere bedevaart ‘in het voetspoor van Benedictus’. We willen hen en alle andere bedevaartsgangers van harte toevertrouwen aan uw gebed opdat hun reis gezegend mag zijn!

---

Zondag 27 oktober Bijbelzondag

Op zondag 27 oktober is het Nationale Bijbelzondag. Onder het thema “Ik wens jou…” staat Bijbelzondag dit jaar in het teken van elkaar het goede toewensen. Het mooie van dit thema is dat het past bij het proces van ‘leerling van Jezus zijn’ dat nu in onze parochie centraal staat. Door elkaar, zoals Paulus doet in zijn brieven, Gods zegen en Gods genade toe te wensen zoeken we verbinding met de Heer en verbinding met elkaar.  

Ook paus Franciscus onderstreept dat het belangrijk is om regelmatig de Bijbel te lezen. “Je zult zien hoe het je leven verandert. Waarom? Omdat je Jezus ontmoet. Omdat je het Woord ontmoet”.

Kijk voor de verschillende uitgaven van de Willibrordvertaling op rkbijbel.nl of op royaljongbloed.com. Via samueladvies.nl vindt u ook vele goede kinder- en jongerenbijbels.

---

Digitale nieuwsbrief

Via de website van onze parochie kunt u zich inschrijven om de nieuwsbrief van de parochie (ook) digitaal te ontvangen. Op de ‘homepage’ vindt u rechtsbovenaan een directe link ‘inschrijven nieuwsbrief’.  

Neem dan direct een kijkje op de rest van de website: er staat veel nieuws op en u vindt hier veel informatie met betrekking tot onze parochie en de verdere activiteiten in ons bisdom.

Graag wijzen we u bijvoorbeeld op een impressie over de eerste avond van de Geloofscursus die in onze parochie uitgebreid is aangekondigd. 

www.parochiebredacentrum.nl

---

Alphacursus start weer in januari

In januari 2020 zal er weer een nieuwe Alphacursus van start gaan. 

Deze cursus is bedoeld als een eerste (of hernieuwde) kennismaking met het geloof.

Meer informatie & een flyer ervan volgt in november.

De data van de komende Alpha cursus zijn al bekend: donderdagen 16 en 30 januari, 6 en 20 februari, 5 en 19 maart en zaterdag 28 maart, donderdag 2 en 16 april en 7 en 14 mei.  

De bijeenkomsten zullen gehouden worden in H. Michaëlkerk, Hooghout, Breda van 18:30 – 21.30 uur.

---

Lopend vuurtje

Lopend Vuurtje is de vormelingendag van het bisdom Breda voor kinderen die net het sacrament ontvangen hebben of zich erop voorbereid. De dag vindt plaats op 9 november in Bergen op Zoom. Een impressie van de dag vind je via: www.bisdomvanbreda.nl/videos-lopend-vuurtje

---

Vooruitkijkend 

 

2019

3 november    Bijeenkomst Gebedskring Roepingen

7 november    Parochieavond: start om 19.30 uur

9 november    Lopend vuurtje Vormelingendag in Bergen op Zoom

16 november   Dag voor verloofden en jonggehuwde stellen in Roosendaal

17 november  Parochiecafé november

27 november  Kerk in Rood: bidden voor recht op godsdienstvrijheid

19 december   Christmasfever 

2020

15 januari       Publiekslezing Leo Feijen “Als God renoveert” in H. Antoniuskathedraal

22 januari       Start van module II van de Geloofscursus: Inleiding Gebed

26 februari     Aswoensdagviering met de diakens in H. Antoniuskathedraal

6 maart          Avond van de Martelaren in H. Antoniuskathedraal

20/21 maart   24 uur voor de Heer

21 maart        Diocesane Biddende Moedersdag, Bergen op Zoom

24-25 maart   Conferentie ‘De missionaire parochie – Als God renoveert’ in Oudenbosch

29 maart        Gezinsdag St. Franciscuscentrum te Oosterhout

19 april          Presentatie kandidaten Eerste Heilige Communie

24 mei           Eerste Heilige Communie

4 juli              Geloofsfeest voor kinderen in Roosendaal

11 juli            Gezinsdag aan zee in Cadzand 

---