Zomer 2019

---

LITURGIE

 

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 20 juli

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 21 juli

10.30  Antoniuskathedraal: cantor

  

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 27 juli

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 28 juli

10.30  Antoniuskathedraal: cantor

 

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 3 augustus

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 4 augustus

10.30  Antoniuskathedraal: cantor

 

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 10 augustus

17.00 Catharinakerk: samenzang

Zondag 11 augustus

10.30 Antoniuskathedraal: cantor

 

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 17 augustus

17.00 Catharinakerk: samenzang

Zondag 18 augustus

10.30 Antoniuskathedraal: cantor

 

EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 24 augustus

17.00 Catharinakerk: samenzang

Zondag 25 augustus

10.30 Antoniuskathedraal: cantor

 

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 31 augustus

17.00 Catharinakerk: samenzang

Zondag 1 september

10.30 Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

---

Zomervakantie

Voor velen is er weer een tijd van vakantie aangebroken. Ook in onze parochie genieten veel vrijwilligers en medewerkers van een paar weken vrijaf. Daardoor zal het secretariaat tussen 5 en 16 augustus minder goed bereikbaar zijn. Het parochiecafé op de derde zondag van de maand start in september weer; u kunt op deze zondagen nog wel na de Mis koffiedrinken. De kinderwoorddienst start weer op 18 augustus. Tot die tijd ligt er voor kinderen achterin de kerk een mis-etui met o.a. een kleurplaatje van het evangelie van de zondag. De zang op zondag wordt in de vakantietijd ondersteund door een cantor en een organist. De doordeweekse Missen en de vieringen in het weekend gaan allemaal wel gewoon door.

De volgende digitale nieuwsbrief ontvangt u weer begin september.

---

Parochiereis voor ouderen

Ook dit jaar gaan we weer met elkaar op reis en dit keer naar het Land van Maas en Waal. We maken een rondvaart over de Maas, brengen een bezoek aan een tingieterij en sluiten natuurlijk af met een heerlijk diner en loterij. De kosten voor deze dag bedragen €72,50, die vooraf kunnen worden voldaan op rekening NL15 INGB 0004 478 919 t.n.v. de Werkgroep Ouderen. Opgeven kan vóór 1 augustus bij Riet Jas, 076 521 95 12.

---

Koffiedrinken en welkom heten

We willen als parochie graag iedereen die op de zondagen de H. Mis in onze parochie meeviert van harte welkom heten. Dit doen we o.a. door bij binnenkomst boekjes uit te delen en eventuele vragen van mensen te beantwoorden. Ook ontmoeten we elkaar als parochianen op de eerste en derde zondag van de maand tijdens het koffiedrinken na de H. Mis. Elke keer zijn er anderen die hiertoe de voorbereidingen treffen en het koffieschenken verzorgen. Mocht u hier graag aan meewerken: in de ontmoetingsruimte (naast de keuken/bar) hangt een lijstje waarop u zich kunt inschrijven voor een bepaalde zondag.

---

Collectes in augustus

In het weekend van 2 en 3 augustus is er de maandelijkse deurcollecte van de caritas. De opbrengst is bestemd voor de Bredase Stichting Leergeld. Deze stichting spant zich, samen met de gemeente, in om arme gezinnen met schoolgaande kinderen bij te staan met advies, begeleiding en financiële bijdragen rondom de kosten voor school.

In het weekend van 24 en 25 augustus zal er een deurcollecte zijn voor de MIVA (Missie Verkeersmiddelen Actie). Er zijn zes auto’s nodig om het project van zuster Clementina in Kameroen te ondersteunen. Zij bezoekt kansarme gezinnen en biedt hen zorg en bijstand. Daarnaast vangt zij meisjes op en zorgt voor hun onderwijs; meisjes die als aidswezen in Kameroen zonder hulp geen toekomst hebben. U leest meer op www.miva.nl

---

Biddende moeders

Over de hele wereld komen kleine groepjes vrouwen met een moederhart samen om te bidden voor hun (klein-)kinderen, voor alle kinderen in de wereld waar niet voor gebeden wordt en voor de priesters uit hun omgeving. Ook in de omgeving van Breda komen groepjes moeders bij elkaar. Wil je meebidden met ons? Je bent van harte welkom!

• op dinsdagochtend om de week in Minderhout (net over de grens in België) contactpersoon Marylou Conrads. Bereikbaar via telefoonnummer 0032 034 820 705 of 06 49 57 46 41 of via marylou.conrads@hotmail.com

• op vrijdag- of woensdagochtend om de week, afwisselend in Prinsenbeek, Etten-Leur en Breda contactpersoon Hannie Vergouwen. Bereikbaar via telefoonnummer 06 42 83 13 57 of e-mail: hannievergouwen@gmail.com We starten na de zomerstop weer op woensdag 21 augustus. 

---

Ingebruikname Mariakapel

Door Ronny Eimers

Op 2 juni jl. werd onze Mariakapel plechtig ingezegend door de plebaan Steven de Koning, in aanwezigheid van pastoor Norbert Schnell en vicaris Wiel Wiertz. Helaas heeft de Bisschop het om gezondheidsredenen niet kunnen doen. Toch was het geheel – de H. Eucharistieviering die eraan voorafging – een mooi en feestelijk gebeuren, waar wij met blijdschap op terug kunnen kijken. Na die plechtigheid hield vicaris Wiel Wiertz een lezing in de ontmoetingsruimte over het Mariabeeld van Kevelaer, dat er met de rozenkrans op haar borst zo prachtig uitzag.

Een gezellig samenzijn in vrede en vreugde om zoveel moois en goeds en dan nog met een lekker kopje koffie met gebak, deed iedereen met dankbaarheid aan God weer huiswaarts keren. 

---