Juni 2019

---

LITURGIE

 

PINKSTEREN

Zaterdag 8 juni

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 9 juni

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

H. MARIA, MOEDER VAN DE KERK

Maandag 10 juni

10.30  Catharinakerk: samenzang

 

H. ANTONIUS – Patroon van de kathedrale kerk

Donderdag 13 juni

12.00  Antoniuskathedraal

19.30  Antoniuskathedraal: samenzang – met aansluitend parochieavond

 

H. DRIE-EENHEID

Zaterdag 15 juni

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 16 juni

10.30  Antoniuskathedraal: Franciscuskoor

 

H. SACRAMENT VAN HET LICHAAM EN BLOED VAN CHRISTUS

Donderdag 20 juni (met sacramentsprocessie)

20.00  Catharinakerk: Kathedrale Cantorij

Zaterdag 22 juni

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 23 juni

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 29 juni

17.00 Catharinakerk: samenzang

Zondag 30 juni

10.30 Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

---

Deurcollecte 8 en 9 juni

In het Pinksterweekend 8 en 9 juni is er een deurcollecte in het kader van de ‘Week Nederlandse Missionaris’. Deze collecte biedt een onmisbare ruggensteun aan de honderden missionarissen en missionaire werkers die zich wereldwijd belangeloos inzetten voor anderen. Door de WNM wordt de uitzending van missionair werkers mogelijk gemaakt, die op eigentijdse wijze het pad van de missionarissen volgen. Ook wordt bijgedragen in de kosten van hun welverdiende verlof en van hoge ziektekosten. Zo helpt de WNM het missiewerk voort te zetten.

 

---

Parochieavond op Antoniusfeest

Op donderdag 13 juni, op de feestdag van de patroon van onze kathedrale kerk, zal er zowel om 12.00 uur als om 19.30 uur een Eucharistieviering zijn. Aansluitend op de H. Mis van 19.30 uur is er een parochieavond. Op deze avond zullen we onder leiding van Christophe Sevenster van Missio met elkaar in gesprek gaan over het verkondigen van de Blijde Boodschap in deze tijd en hoe we concreet vorm kunnen geven aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als wereldkerk daarvoor hebben.

---

Sacramentsprocessie

Op donderdagavond 20 juni wordt om 20.00 uur op het Begijnhof het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus gevierd. Er zal een Eucharistieviering zijn met aansluitend de jaarlijkse sacramentsprocessie op het Begijnhof, georganiseerd door het Gilde van het Sacrament van Niervaert. De zang wordt verzorgd door de Kathedrale Cantorij. U bent van harte welkom hieraan deel te nemen!

---

Avondgebed op woensdag stopt

Twaalf jaar lang hebben Jelte en Linda de Jong elke woensdagavond het avondgebed voor jongeren verzorgd. Met liederen uit Taizé gingen ze voor in het vespergebed in de St. Catharinakerk op het Begijnhof. De geboorte van hun zoon maakt het voor hen helaas niet meer mogelijk om de leiding van dit gebedsmoment voort te zetten. Met ingang van juni stopt het avondgebed op woensdagavond. Als parochie zeggen we Jelte en Linda dank voor hun jarenlange en trouwe toewijding aan het gebed.

---

Kinderen in de kerk

Op 30 juni zal de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar plaatsvinden. Hierna houden we tot 18 augustus een zomerstop. Er zal tijdens de zomerstop een ‘mis-etui’ aanwezig zijn voor de kinderen. Zij mogen deze bij binnenkomst in de kerk meenemen ter gebruik tijdens de H. Mis. Nieuwsgierig wat erin zit? Vanaf 30 juni liggen ze achterin de kerk.

We zouden graag de wekelijkse kinderwoorddienst voort willen zetten, maar het is onzeker of dit zal lukken i.v.m. een tekort aan medewerkers na de zomer. We doen een oproep aan u. – Denk niet te snel dat dit niets voor u is! – Heeft u een hart voor kinderen en wilt u hen iets meegeven over God en uw geloof, meldt u dan. De inhoud en werkjes worden al vooraf voorbereid; u hoeft dus niet enorm creatief te zijn. Vraag gerust om meer informatie bij Hannie, Tineke, Rosalina of Sieglinde of via info@parbc.nl.

---

Dagje klooster

Op zondag 16 juni bieden de zusters Benedictinessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout een verdiepende blik in het kloosterleven van hun gemeenschap onder de titel ‘Dagje klooster’. Ontvangst op de abdij op 9.15 uur en de dag wordt afgesloten om 17.30 uur. Er is een afwisselend programma van inleidingen over het dagelijks leven in het klooster en de benedictijnse spiritualiteit, ruimte voor onderlinge ontmoeting en deelname aan de gebedsvieringen in de abdijkerk. Op de vrije momenten bezoekt u de mooie abdijtuin, het winkeltje en de mooie omgeving van de Heilige Driehoek in Oosterhout. Kosten zijn € 10 tot € 15 (richtprijs). Er is een maximum aantal deelnemers mogelijk, dus geef je snel op! Opgave via: http://www.sintfranciscuscentrum.nl

---

Ziekentriduüm 2019

Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juli wordt in de Sacramentskerk, Zandberglaan 58 te Breda, weer het jaarlijkse Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar voor de 83ste keer.

Een driedaagse van bezinning en ontspanning voor circa 200 gasten, ouderen en mensen, die behoefte hebben aan gewoon eens een praatje. Ook voor hen die doorgaans geen kerk kunnen bezoeken. De indeling van de drie dagen is als volgt:

Elke dag om 10.30 uur de Eucharistieviering. Daarna een gezamenlijke lunch. Vervolgens om 13.30 uur een ontspanningsgedeelte met o.a. koren. Om 15.00 uur een middagviering, waarna om 15.45 uur weer huiswaarts wordt gekeerd. Velen komen al jaren en zijn zeer enthousiast. Wellicht wilt u het ook eens meemaken. Aanmelden op donderdag 20 juni a.s. tussen 10.00 en 12.00 uur. Voor opgave en nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Marion Commissaris,

076 565 08 36.

---

Maria Ommegang

Voor het 75ste jaar vindt op zondag 30 juni de ‘Maria Ommegang’ plaats in Bergen op Zoom. De aanvang van de kleurrijke devote dankstoet is om 15.00 uur. De Maria Ommegang is een dankstoet ter ere van Maria en wordt jaarlijks uitgevoerd omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven. Hoofdthema van de Maria Ommegang is de uitbeelding op straat van de zeven Vreugden van Maria. De stoet is qua vorm en samenstelling gebaseerd op een ommegang zoals die in de middeleeuwen door de straten van Bergen op Zoom trok. Historische groepen, Bijbelse taferelen, praalwagens en zang- en dansgroepen wisselen elkaar af. Meer informatie kunt u vinden via: www.mariaommegang.nl

---

Impressie van het parochie-uitje

Zondag 19 mei jl. stond in het teken van het parochie-uitje naar Oudenbosch. 

Na de Eucharistieviering kregen de ‘pelgrims’ een heerlijke lunch aangeboden die in een gezellige sfeer werd verorberd. Iedereen was goed gemutst en zo vertrokken we dan om 13.15 uur richting Oudenbosch waar we hartelijk werden ontvangen door diaken Frank van Gerven. Die heeftmet zijn welbespraaktheid ons meegevoerd naar het ontstaan van de basiliek in Oudenbosch. Na de uitgebreide rondleiding was er koffie/thee met gebak en konden we ook nog de mooie souvenierswinkel bezoeken.

Voor het avondgebed heeft de plebaan de pelgrimszegen uitgesproken over Eefje Musters, die binnenkort op eigen gelegenheid pelgrimeert naar Santiago de Compostella. Ook wij pelgrims zijn met de zegen Gods weer huiswaarts gekeerd en danken de goede God voor deze zeer gezegende en leuke dag!

---