Mei 2019

---

LITURGIE

 

DERDE ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 4 mei

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 5 mei

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; caritascollecte; koffiedrinken

 

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 11 mei

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 12 mei

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

ZEVENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 18 mei

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 19 mei

10.30  Antoniuskathedraal: Schola Cantorum Oosterhout; parochie-uitje

 

ZESDE ZONDAG VAN PASEN

Zaterdag 25 mei

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 26 mei

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij; Eerste Heilige Communie

 

HEMELVAART VAN DE HEER

Donderdag 30 mei

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

---

Verschijnen digitale nieuwsbrief

Het is u wellicht opgevallen dat u de digitale nieuwsbrief van de parochie in maart en april niet ontvangen hebt. Daarvoor bieden wij u onze excuses aan. Door omstandigheden was het niet mogelijk om de nieuwsbrieven, waarvan wel de papieren edities verschenen, ook te digitaliseren en te versturen.

Om in de toekomst de digitale nieuwsbrief te kunnen blijven samenstellen en verzenden, is ondersteuning van de redactie hard nodig. Lijkt het u wat om daarin een rol te spelen? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat: info@parbc.nl

---

Roepingenzondag

Op zondag 12 mei is het roepingenzondag. Achterin de kerk liggen gebedskaarten die u kunnen helpen mee te bidden voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. Die middag is er om 15.00 uur een bijeenkomst van de gebedskring roepingen op Bovendonk in Hoeven. Het thema van de middag luidt: “Welke belofte draag jij met je mee in je hart?” We zullen luisteren naar enkele getuigenissen, waarna we met elkaar over deze vraag van paus Franciscus in gesprek gaan. We sluiten de middag af met het avondgebed. Lees meer over het programma op de website van het bisdom.

---

Parochie-uitje

Op zondag 19 mei gaan we met de parochie op stap naar Oudenbosch. Daar bekijken we het religieus en historisch erfgoed onder de bezielende leiding van diaken Frank van Gerven. Het uitje begint met een gezamenlijke lunch na de mis van 10.30 uur in de Antoniuskathedraal. Daarna reizen we per touringcar naar Oudenbosch. Daar maken we een rondgang langs enkele interessante locaties. De dag eindigt met koffie en gebak en het avondgebed in de basiliek. Met de touringcar rijden we tenslotte weer terug naar Breda. Aanmelden voor het uitje kan nog via info@parbc.nl of de folder die achterin de kerk ligt. Kosten voor het uitje bedragen €15 per persoon.

---

Eerste Heilige Communie

Op zondag 26 mei ontvangen zes kinderen voor het eerst de Heilige Communie. Zij hebben zich in de afgelopen weken met pastoor De Koning voorbereid op dit belangrijke moment. Ze hebben het met elkaar gehad over o.a. de Naam van God, manna, Jezus als geneesheer en de betekenis van de Eucharistie. Op zondag 12 mei worden zij voorgesteld.

---

Inzegening Mariakapel

Op zondag 2 juni zal bisschop Liesen de vernieuwde Mariakapel inzegenen. Om 10.30 uur is de H. Mis in de Antoniuskathedraal, waarin ook vicaris Wiel Wiertz zal concelebreren. Na de inzegening zal vicaris Wiertz in de ontmoetingsruimte vertellen over het Mariabeeld dat in de kapel staat en de band met de bedevaart naar Kevelaer.

---

Hildegard van Bingen

Als voorbereiding op de Bedevaart van Bisdom Breda naar Italië in het najaar van 2019 is er op zaterdag 18 mei een ochtend rondom Hildegard van Bingen op het Begijnhof in Breda. Op deze dag willen we nader kennis maken met deze veelzijdig begaafde vrouw door een inleiding op haar leven en werken, door te luisteren naar enkele van de door haar gecomponeerde gezangen en door een toelichting op haar omgang met kruiden. De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 13.00 uur met het middaggebed.

---

Nationale Klokkenluidersdag

Op zaterdag 18 mei organiseert het Klokkenluidersgilde Breda de 12e editie van de Nationale Klokkenluidersdag. Ongeveer 100 klokkenluiders van Maastricht tot Groningen komen samen om te zien ‘waar in Breda de klepel hangt’. Vanaf 10.15 uur vertrekken alle klokkenluidersgilden vanaf het Stadserf in een bonte stoet voor een rondje om de kerk naar de Grote Markt. Om 10.45 uur zal burgemeester Depla vanaf het bordes een startschot laten klinken. Om 10.55 uur luiden tegelijkertijd diverse Bredase klokken. Daaronder ook de Johannaklok van de St. Catharinakerk op het Begijnhof, die door bouwkundige aanpassingen sinds 2017 weer met de hand geluid kan worden.

---

Open kloosterdag

Op zondag 19 mei openen diverse kloosters in het hele land weer hun deuren. De zusters, paters en broeders nodigen u van harte uit. Zij gaan graag met u in gesprek over de vraag ‘Wat beweegt je?’ en willen u vertellen en laten zien wat hen bewogen heeft om te kiezen voor een leven als religieus; om zich in te zetten voor anderen; hun leven te wijden aan mensen en aan God. Maar ze horen ook graag van u wat ú beweegt. In Oosterhout kunt u terecht bij de zusters Norbertinessen en Benedictinessen.

---

Caritascollecte in mei

De opbrengst van de caritascollecte in het weekend van 4 en 5 mei is bestemd voor de gemeenschap van Sant’Egidio. De leden van deze lekenbeweging komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armste mensen van de eigen stad. Zij zijn o.a. actief in Bergen op Zoom en Roosendaal. Hier zetten ze zich in voor o.a. ontmoetingsavonden, het Maatjesproject, huiswerkbegeleiding en een dialoog  met de oosterse Christenen. Voor uw gave zegt de Caritas u hartelijk dank!

---