Januari 2019

---

LITURGIE

 

H. MARIA, MOEDER VAN GOD   

Dinsdag 1 januari 

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

OPENBARING VAN DE HEER

Zaterdag 5 januari

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 6 januari

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; caritascollecte; nieuwjaarsreceptie

 

DOOP VAN DE HEER

Zaterdag 12 januari

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 13 januari

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 19 januari

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 20 januari

10.30  Antoniuskathedraal: cantor; parochiecafé

 

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 26 januari

17.00  Catharinakerk: samenzang 

Zondag 27 januari

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

---

Diaconaal maandgebed

Iedere eerste woensdagochtend van de maand vindt er in de St. Catharinakerk om 9.00 uur een diaconaal maandgebed plaats. We bidden dan samen het getijdengebed en staan in ons gebed speciaal stil bij mensen in nood, veraf of dichtbij. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Bij het diaconaal maandgebed is iedereen welkom, heel bijzonder ieder die zich inzet voor diaconie in de parochies in Breda en omgeving. Door met elkaar te bidden, elkaar te ontmoeten en noden met elkaar te delen, hopen we elkaar te bemoedigen en te inspireren voor wat we gaan doen. Kunt u niet meebidden, maar hebt u wel een diaconale gebedsintentie? Geef die dan op via info@parbc.nl.

---

Nieuwjaarsreceptie

Het is een goede gewoonte om elkaar aan het begin van het nieuwe jaar de beste wensen over te brengen. In onze parochie doen we dat op zondag 6 januari na de H. Mis van 10.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om dan met elkaar een toost uit brengen op het jaar 2019!

---

Doop van de Heer: stilstaan bij je eigen doopsel

Op zondag 13 januari vieren we het feest van de Doop van de Heer, waarmee we de kersttijd afsluiten. Het is een mooi moment om weer even stil te staan bij je eigen doopsel als antwoord op de roepstem van de Vader: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem.’ Als herinnering aan ons doopsel worden we deze zondag aan het begin van de H. Mis besprenkeld met wijwater.

In het afgelopen jaar zijn weer veel jongens en meisjes door het doopsel in de Kerk van Christus opgenomen, waaronder ook twee volwassenen. Zij zijn, met hun ouders en familie, bijzonder uitgenodigd om deze zondag mee te vieren.

---

Caritascollecte januari

De Joseph Wresinski Cultuur Stichting organiseerde vorig jaar in Breda twee voorstellingen van ‘De Omzieners’, gemaakt en gespeeld door mensen die zelf leven in armoede. Niet alleen spelen ze, maar ook regelen ze het licht en geluid, decor en tribune, uitnodigingen, etc. Trotse armen die voor het eerst applaus krijgen. 

De stichting is genoemd naar de Franse priester Joseph Wresinski. Hij zette zich na de Tweede Wereldoorlog in het daklozenkamp Noisy-le-Grand in voor de allerarmsten. Via onderwijs en cultuur werkte hij aan het herwinnen van menselijke waardigheid en een menswaardig bestaan.

De stichting vraagt in de caritascollecte van 5 en 6 januari uw bijdrage voor de onkosten die voor de theatervoorstelling zijn gemaakt.

---

Informatiebijeenkomst bisdombedevaart

Een bedevaart is een bijzondere reis. Natuurlijk is het al fijn om met elkaar onderweg te zijn, mooie ervaringen op te doen en het leven met elkaar te delen. Het wordt een echte bedevaart doordat we als gelovigen met elkaar op weg gaan en we ons geloof voeden en beleven. Zo groeit ook de verbondenheid die we met elkaar hebben als gelovigen in het bisdom.

Op donderdag 24 januari is er voor de bisdombedevaart naar Italië (12-19 oktober) een informatiebijeenkomst om 19.30 uur, in de Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda. Mensen die overwegen om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart kunnen zich op deze avonden uitgebreid laten informeren en ook alvast reisgenoten ontmoeten. U wordt gevraagd zich in verband met de logistiek aan te melden voor de informatiebijeenkomst. Dat kan via bedevaart@bisdombreda.nl.

---

Voorprogramma bisdombedevaart

In het voorprogramma van de bisdombedevaart naar Italië zijn er deze maand twee bijzondere activiteiten.

Op zaterdag 19 januari vanaf 9.15 uur kun je in de Sint-Paulusabdij in Oosterhout een eendaagse cursus bierbrouwen volgen. De dag staat in het teken van ontmoeten van kloosterlingen en kloosterleven, van ontmoeten van elkaar, van samen werken en samen bidden. De kosten bedragen €80 per persoon.

Op woensdag 23 januari om 19.30 uur geeft Leo Fijen op Bovendonk in Hoeven de lezing ‘Ontdek de monnik in jezelf’, leven uit de barmhartigheid van God. Ontdek de monnik in jezelf is de weg naar de nieuwe vrijheid, door de ogen van Leo Fijen die zijn kloosterervaringen wil delen met ieder van ons. Aan de lezing zijn geen kosten verbonden, een vrijwillige bijdrage is welkom.

Kijk voor meer informatie over deze twee activiteiten en voor aanmelden op sintfranciscuscentrum.nl

---

Vacature vrijwilligers

In de liturgie zijn naast onze pastores ook allerlei vrijwilligers actief. Denk aan de koorzangers, lectoren, de kosters en acolieten. De laatste groep – kosters en acolieten – heet nieuwe vrijwilligers van harte welkom! Op zondag zet je alles klaar voor de H. Mis, maakt de kerk open en assisteert de priester tijdens de mis. Na de viering zorg je ervoor dat alles weer netjes wordt opgeruimd en sluit je de kerk af. Lijkt het je wat? Of ken je iemand die er geknipt voor is? Laat het weten via info@parbc.nl!

---