December 2018

---

LITURGIE

 

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT   

Zaterdag 1 december

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 2 december 

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor, caritascollecte, koffiedrinken

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 8 december

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 9 december

10.30  Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

VERJAARDAG VAN DE WIJDING VAN DE ANTONIUSKERK

Woensdag 12 december

19.00  Antoniuskathedraal: cantor

 

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 15 december

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 16 december

10.30  Antoniuskathedraal: Schola Cantorum Oosterhout, Parochiecafé

 

BOETEVIERING IN DE ADVENT

Maandag 17 december

17.00  Catharinakerk: samenzang

 

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

Zaterdag 22 december

17.00  Catharinakerk: St. Josephkoor

Zondag 23 december

10.30  Antoniuskathedraal: Franciscuskoor

 

 

GEBOORTE VAN DE HEER (KERSTMIS)

Maandag 24 december

12.00  Antoniuskathedraal: géén eucharistieviering

17.00  Antoniuskathedraal: kinderkerstviering (samenzang)

21.30  Antoniuskathedraal: vigiliemis (Kathedrale Cantorij)

24.00  Antoniuskathedraal: nachtmis (Zuid Nederlands Kamerkoor) 

Dinsdag 25 december

10.30  Antoniuskathedraal: dagmis (Kathedrale Cantorij)

 

H. STEFANUS

Woensdag 26 december

10.30  Catharinakerk: samenzang

 

H. FAMILIE, JEZUS, MARIA EN JOZEF

Zaterdag 29 december

17.00  Catharinakerk: samenzang

Zondag 30 december

10.30  Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

H. MARIA, MOEDER VAN GOD

Dinsdag 1 januari

10.30      Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

---

Verjaardag van de wijding van de Antoniuskerk

Op 12 december 1837 werd de Antoniuskerk plechtig ingezegend. Ieder jaar vieren we deze verjaardag met een hoogfeest. Dit jaar zal de viering op woensdag 12 december om 19.00 uur zijn, zodat de parochianen die overdag moeten werken ook mee kunnen vieren. De viering van 12.00 uur komt die dag daardoor te vervallen.

---

Alpha-cursus: wat geloof ik eigenlijk?

In de eerste helft van 2019 is er voor alle parochies in Breda een alpha-cursus. In deze cursus van tien bijeenkomsten zoek je naar antwoorden op geloofs- en zingevingsvragen. De bijeenkomsten bestaan uit een gezamenlijk maaltijd, een korte lezing en een groepsgesprek. De lezingen geven een verdieping in het katholieke geloof en behandelen vragen als ‘wie is Jezus nu eigenlijk?’, ‘waarom zou je de Bijbel lezen?’ of ‘hoe zit het met het kwaad in de wereld?’ In de groepsgesprekken spreken we met elkaar over de onderwerpen. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur (en één op zaterdag) in de ontmoetingsruimte van de Michaelkerk, Hooghout 67. De eerste bijeenkomst is op 19 januari, de laatste op 23 mei. Aanmelden kan bij Hanneke Oomen: hannekeoomen@online.nl.

---

Vacatures vrijwilligers

Alles in onze parochie wordt door vrijwilligers gedaan. Voor een aantal taken kunnen we nog wel wat extra handen gebruiken. Zo zijn onlangs bij de collectanten vier trouwe vrijwilligers vanwege gezondheid en verhuizing noodgedwongen met hun taken moeten stoppen. Nieuwe collectanten zijn dus zeer welkom! Meld je aan via info@parbc.nl.

Verder zijn we specifiek op zoek naar iemand die de maandelijkse nieuwsbrief kan maken en de website en de facebookpagina wil bijhouden. Ben je handig met een tekstverwerker en heb je een neus voor wat er in de parochie en het bisdom gebeurt? Meld je dan ook aan via info@parbc.nl.

---

Caritascollecte december

In het weekend van 1 en 2 december wordt er na de mis gecollecteerd voor de stichting ShivA. Deze stichting biedt geestelijke begeleiding aan migranten in Nederland die hiv of aids hebben. Zij bloeien bij ShivA op, omdat ze leren inzien dat hun ziekte geen straf van God is. Door het pastoraat, de retraites en de projecten die ShivA hen aanbiedt zien ze de zin van het leven weer in en bloeien op. De stichting maakt veel gebruik van vrijwilligers, die daarvoor wel opgeleid moeten worden. De opbrengst van de caritascollecte is voor deze opleiding bestemd. Heel veel dank voor uw gave!

---

Christmasfever op 13 en 20 december

Op de donderdagavonden 13 en 20 december zetten we tussen 18.00 en 21.00 uur de deuren van onze Antoniuskathedraal weer open voor het winkelend publiek om ze in de drukte van de kerstinkopen een moment van rust en bezinning op te laten zoeken. Op straat nodigen we de mensen daarvoor uit door ze te vragen een kaarsje in de kerk op te komen steken. De kerk is dan sfeervol verlicht met kaarsen en er klinkt meditatieve muziek en zang. Ook ú bent van harte uitgenodigd om bij de Christmasfever een kijkje te komen nemen. Als u als vrijwilliger wilt helpen, dan kan dat ook! Meldt u aan via info@parbc.nl of geef u op zondag na de mis op achterin de kerk. Voor iedereen die komt helpen is er op zondag 9 december na de mis een informatiebijeenkomst. Daar hoort u dan wat precies de bedoeling is en waar u concreet mee kan helpen.

---

Vernieuwing Mariakapel krijgt vorm

Deze maand zult u zien dat de nieuwe Mariakapel vorm begint te krijgen. Na maanden van voorbereiding achter de schermen worden de aanpassingen nu echt zichtbaar. De elektriciteit is bijvoorbeeld al aangelegd en ook de nieuwe kaarsenstandaard is geïnstalleerd. Het nieuwe, antieke Mariabeeld, de aanlichting en de aankleding gaan nu gerealiseerd worden.

---

Kerstmiddag voor ouderen

Op woensdagmiddag 19 december is er een gezellige kerstmiddag voor ouderen. Om 14.00 uur bent u welkom in de ontmoetingsruimte naast de Antoniuskathedraal. De middag begint met een korte gebedsdienst. Daarna kunt u genieten van een kopje koffie met lekkers erbij, en een drankje en een hapje. Ondertussen zingt Karen Blommers enkele kerstliederen. Er is ook een kleine loterij met leuke prijsjes.

---

Kinderkerstviering

Op kerstavond is er speciaal voor de allerkleinsten een kinderkerstviering. Op 24 december om 17.00 uur zijn alle kinderen en hun ouders en grootouders van harte welkom in de Antoniuskathedraal. We lezen samen het kerstverhaal, zingen de bekende kerstliederen en gaan ook even langs de kerststal om er een kaarsje op te steken. De viering duurt tot ongeveer 17.30 uur.

---

Schoonmaak van de kerk voor kerstmis

Met kerstmis willen we natuurlijk dat alle gasten die naar de vieringen komen een opgeruimd kerkgebouw binnenstappen. En onze Antoniuskerk kan wel weer een goede schoonmaakbeurt gebruiken! Op dinsdag 18 december worden na de mis van 12.00 uur alle liturgische voorwerpen gepoetst. Op vrijdag 21 december om 19.00 uur gaan we de kerk schoonmaken: vegen, stofzuigen en boenen. Wil je een handje helpen? Heel graag! Meld je aan via info@parbc.nl en kom langs op 18 en/of 21 december!

---

Opbrengsten van de collecte in november

Met uw financiële steun in de collectes kunnen we weer veel doen in de parochie en iets voor anderen betekenen. Met uw gave van €237 (4 november) kunnen we de vieringen op zondag goed verzorgen. Voor de twee christmasfevers is nu een ruim budget door uw gift van €318 (11 november). Met €200 (18 november) gaan we schoonmaakartikelen aanschaffen waarmee we onze kerk een goede poetsbeurt gaan geven. De kerstpakketten voor onze eenzame ouderen zijn mogelijk met uw bijdrage van €313 (25 november). In overige gewone collectes hebt u €587 geschonken voor het pastoraat in de binnenstad van Breda. De speciale collectes voor de caritas en diaconie hebben €450 opgebracht. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ruimhartige gave!

---