November 2018

---

LITURGIE

 

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Donderdag 1 november (Allerheiligen)

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

Vrijdag 2 november (Allerzielen)

19.00 uur Antoniuskathedraal: Schola Cathedralis Bredanae

  

EENENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 3 november

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 4 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; collecte Zondag van de Oecumene

 

TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 10 november

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 11 november

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij; caritascollecte

 

DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 17 november

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 18 november 

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor; Nationale Jongerencollecte

 

CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL 

Zaterdag 23 november

17.00 uur Catharinakerk: St. Josephkoor

Zondag 24 november 

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

---

Bijeenkomst Gebedskring Roepingen

Op Willibrordzondag 4 november komt de gebedskring roepingen om 15.00 uur bij elkaar in de H. Antoniuskathedraal. De gebedskring komt twee keer per jaar bij elkaar om te bidden voor en te spreken over roepingen tot het priesterschap en het diaconaat. Het programma zal in het teken staan van het thema van dit jaar van Willibrordzondag: ‘Samen wandelen, bidden en werken’. De middag wordt met een gezongen avondgebed afgesloten. U bent van harte welkom!

---

De pastores wensen u een gezegende zondag!

U hebt het misschien gemerkt: na afloop van de Mis op zondag gaat de celebrant niet meer direct naar de sacristie terug. Hij loopt voortaan naar de uitgang van de kerk om u persoonlijk een goede zondag te kunnen wensen. Het is de wens van de pastores om zo het onderlinge contact gemakkelijker te maken en met elkaar de vreugde van de zondag te delen.

---

Inspirerende ontmoetingsdag

Op zaterdag 10 november organiseert Kerk in Nood een ontmoetingsdag van de wereldkerk in Hilversum. Een dag vol inspirerende getuigenissen van religieuzen en leken die zich overal ter wereld inzetten voor hun naasten. Met een Mis, crèche, wereldhapjes en speciale programma’s voor kinderen en tieners. Kortom: een dag voor het hele gezin. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar www.kerkinnood.nl

---

Waakzaam zijn – bezinningszondagen voor de Advent

Het Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen verzorgt in december een aantal bezinningszondagen voor de Advent. Op 2, 9 en 16 december verdiep je je rond het thema ‘Waakzaam zijn’: waakzaam bij verborgen leven, waakzaam als een profeet en waakzaam verwachten. De dagen beginnen steeds met een Mis, waarna het bezinningsprogramma volgt. Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Franck Ploum, franck@abcfh.nl of 06 48 71 37 92.

---

Collectes voor caritas en diaconie

In de maand november wordt er na de mis gecollecteerd voor diverse caritatieve en diaconale doelen. Op 3 en 4 november is het de Zondag voor de Oecumene (Willibrordzondag). In alle parochies wordt dan de bisschoppelijke collecte gehouden voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Op zondag 10 en 11 november collecteren we voor de Bredase afdeling van SchuldHulpMaatje. Deze stichting helpt mensen die hun schulden niet meer kunnen afbetalen. In het weekend van 17 en 18 november wordt de Nationale Jongerencollecte gehouden, speciaal voor de verschillende activiteiten en programma’s voor jongeren in ons land en in ons bisdom.

---

Lezing Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus

In het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019 biedt het Sint Franciscuscentrum een lezing aan van abdis Martha Verstraeten over ‘Leven en spiritualiteit van Sint Benedictus’. Zij zal ons aan de hand van de Vita Benedicti door Gregorius de Grote (540-604) en gouaches van Christine van der Meer de Walcheren (1912-1996) in woord en beeld meenemen door het leven en de spiritualiteit van Sint Benedictus. Voorafgaand aan de lezing en aan het einde van de lezing wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het middaggebed en aan de vespers in de kapel van de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij in Oosterhout, samen met de aanwezige zusters. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.sintfranciscuscentrum.nl.

---

Wintercursus Gregoriaans

Van 29 november tot en met 2 december is er in de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij in Oosterhout een wintercursus Gregoriaans. Iedereen die van zingen houdt kan hier proeven van de schoonheid en de spirituele rijkdom van deze liturgische muziek. De bijeenkomsten zijn ingebed in het ritme van het getijdengebed, waar de cursisten ook aan deelnemen. De cursus staat onder leiding van zuster Hildegard Koetsveld. De kosten voor de driedaagse bedragen €170. Aanmelden kan via 0162 455 079.

---