Oktober 2018

---

LITURGIE

 

ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 6 oktober

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 7 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor; collecte Missio, koffiedrinken

  

ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 13 oktober

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 14 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 20 oktober

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 21 oktober

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; collecte Missio, Parochiecafé

 

DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 27 oktober

17.00 uur Catharinakerk: St. Josephkoor

Zondag 28 oktober 

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij 

---

Druiven plukken bij Sint-Catharinadal

Binnenkort start de oogst van de wijngaard van de zusters Norbertinessen van Sint-Catharinadal in Oosterhout. Ze verwachten een grote oogst waar veel plukkers voor nodig zijn. De oogst zal op 1 oktober beginnen en 10 tot 14 dagen in beslag nemen. De Zuid-Afrikaanse wijnmaker Andries Burger zal weer aanwezig zijn om de oogst in goede banen te leiden. Lijkt het je leuk om de zusters te helpen met de druivenpluk? Meld je dan aan via de website www.sintcatharinadal.nl en klik daar op “Druivenpluk”.

---

Open Monumentendag 2019

Met de afgelopen Open Monumentendagen waren de Antoniuskathedraal en de Catharinakerk geopend voor bezoekers. Bijna 3000 mensen kwamen onze kerken van binnen bekijken! Om volgend jaar zo’n toestroom nog beter te kunnen begeleiden, moet er veel werk verzet worden: de route van de torenbeklimming moet schoongemaakt worden, er zijn meer rondleiders nodig die iets over het gebouw kunnen vertellen, de PR moet verzorgd worden, enzovoorts. Wil jij deel uitmaken van een enthousiaste groep die onze kerkgebouwen voor het voetlicht van heel Breda gaat brengen? Laat het weten via het parochiesecretariaat, info@parbc.nl of 076 521 57 64.

---

I have a dream – droom je mee?

In de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 oktober openen diverse kloosters hun deuren voor jongeren tussen 17 en 35 jaar. Ook de kloosters in Oosterhout doen van 19.00 tot 7.00 uur mee aan deze kloosternacht. ‘I have a dream’ – een nacht om te waken, een nacht van ontmoeting, een nacht voor de toekomst en een nacht vol dromen. Ook jouw dromen? In gebed sta je speciaal stil bij de synode over Jongeren, het geloof en de onderscheiding van roepingdie dan in volle gang is. De kosten bedragen €5. Ga voor aanmelden en meer informatie naar www.bewogenheid.nl.

---

Opbrengsten van de collecte

Met uw bijdrage aan de collectes van afgelopen maand kunnen we de werkgroep ouderen ondersteunen (€248), de kerk onderhouden (€257), de liturgie verzorgen (€260) en de Nieuwe Evangelisatie concreet vormgeven (€171). Heel veel dank!

---

Wereldmissiemaand 2018

‘God is ons een toevlucht en een sterkte.’ Onder dit motto uit Psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereld-missiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd, ook in Ethiopië. In het Apostolische Vicariaat Gambella, een van de armste regio’s van het land, wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. Onder hen zijn ook veel onbegeleide kinderen. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, hebben een bewuste keuze gemaakt. Zij gaan naar de vluchtelingen-kampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen. Voor hun pastorale werk collecteren we op 6 en 7 oktober (Wereldmissiedag van de kinderen) en op 20 en 21 oktober (Missiezondag). Help onze medegelovigen in Ethiopië! Kijk voor meer informatie op www.missio.nl.

---

Lezing over Benedictijnse manier van leven

In het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019 biedt het Sint Franciscuscentrum een lezing aan van Wil Derkse over ‘Benedictijnse manier van leven, een levensregel voor beginners’. Als seculier oblaat kan hij als geen ander vanuit doorleefde ervaring en ontwikkeling spreken over dit onderwerp. Hij neemt u mee in de spiritualiteit van Benedictus en hoe dit is toe te passen in uw dagelijks leven.

De lezing is gratis en vindt plaats op woensdag 17 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in het bisdomkantoor, Veemarktstraat 48 in Breda. Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.sintfranciscuscentrum.nl.

---

Theatervoorstelling De Omzieners

In verband met het 25-jarig bestaan van het Annahuis in Breda organiseert de Joseph Wresinski Cultuur Stichting de theatervoorstelling De OmZieners. De voorstelling is geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk levensterrein. Die kwetsbaarheid wordt op een indringende manier en met een gezonde dosis humor over het voetlicht gebracht. Op die manier komt een gesprek op gang over hoe de participatiesamenleving een waardige plaats kan bieden aan mensen in kwetsbare situaties. U kunt de voorstelling gratis bijwonen op donderdag 25 of vrijdag 26 oktober om 20.00 uur in de MK2zaal van het Chassé Theater. Aanmelden is niet verplicht, maar wel aan te raden via omzieners@gmail.com.

---