September 2018

---

LITURGIE

 

TWEEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 1 september

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 2 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; caritascollecte, koffiedrinken

  

DRIEËNTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 8 september

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 9 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor

 

VIERTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 15 september

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 16 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij; collecte PAX, kerkproeverij, koffiedrinken

 

VIJFENTWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 22 september

17.00 uur Catharinakerk: St. Josephkoor

Zondag 23 september 

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

15:00 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij; diakenwijding Anton Janssen

 

ZESTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 29 september

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 30 september

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

---

Opbrengsten van de collecte

Met de opbrengsten van de collecte van deze maand kunnen we weer goede dingen doen in de parochie: u schonk €190 (5 augustus), €250 (12 augustus), €160 (19 augustus) en €118 (26 augustus) voor het pastoraat in de binnenstad. Father Cleatus Therakam kan met uw gift van €491 verder bouwen aan zijn kerk in India. Met €180 kan de MIVA twee auto’s aanschaffen om medische zorg in de binnenlanden van Zimbabwe te verlenen. Heel veel dank voor uw betrokken steun!

---

Caritas- en PAX-collecte in augustus

Na de Mis op 1 en 2 september wordt er gecollecteerd voor het gezinshuis Laanzicht in Teteringen. Hier wonen kinderen die uit huis geplaatst zijn. Ze hebben zeer moeilijke thuissituaties meegemaakt. In het gezinshuis Laanzicht worden ze voor kortere of langere tijd liefdevol opgevangen en begeleid.

Laanzicht heeft een therapie opgebouwd, die met behulp van paarden de jongeren meer zelfvertrouwen leert. Het is geweldig om te zien hoe kwetsbare jongeren groeien door hun omgang met deze paarden. Voor het spelmateriaal bij deze therapie is echter onvoldoende budget. De Caritascollecte van deze maand is bestemd voor dat materiaal.

Na de Mis op 15 en 16 september wordt er gecollecteerd voor PAX. Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Veel dank voor uw bijdrage aan beide collectes!

---

Open Monumentendagen

In het weekend van 8 en 9 september is de H. Antonius-kathedraal tussen 10.00 en 17.00 uur geopend voor het publiek. De kathedraal is een rijksmonument waar we trots op zijn en dat we tijdens de Open Monumentendagen graag laten zien! Ook voor de vertrouwde kerkganger zijn er nieuwe dingen te zien: je kunt een wandeling maken boven de gewelven en de toren beklimmen, maar ook de kerkelijke kunst op je in laten werken. Kijk voor meer informatie op https://www.openmonumentendagbreda.nl/.

---

Kerkproeverij 2018

In de Mis op zondag vinden we tijd voor bezinning en gebed, voor de ontmoeting met God. En waar je zelf vol van bent, deel je toch ook graag met een ander? De Kerkproeverij op zondag 16 september is dé gelegenheid om iemand uit je omgeving eens mee te vragen om naar de kerk te gaan. Kerken door heel het land doen mee met de jaarlijkse editie van Kerkproeverij: een kerkdienst speciaal voor gasten. Maar die gasten wachten nog op een uitnodiging. Van ons! Want het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Zeker als ze al een tijdje niet in de kerk zijn geweest óf zelfs nog nooit zijn gegaan. Een simpele uitnodiging kan dus het verschil betekenen. Denk aan een familielid, een vriend of een collega. Gewoon, om eens te laten zien wat jou beweegt en inspireert. Zo’n persoonlijke uitnodiging maakt voor de ander de drempel lager om een keer de kerk binnen te stappen. Het gaat gewoon om de ervaring. Omdat zo’n uitnodiging toch best spannend kan zijn, liggen er achterin de kerk speciale kaartjes die je daarvoor kunt gebruiken. Kijk voor meer informatie en filmpjes op www.kerkproeverij.nl.

---

Lezing Manu Keirse over verlies en verdriet

Op zaterdag 22 september geeft Manu Keirse een lezing in de Antonuskathedraal over verlies en verdriet. Keirse is emeritus hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Leuven en een expert op het gebied van omgaan met rouw en verlies. Hij legt uit hoe rouwen niets te maken heeft met afscheid nemen, loslaten of vergeten, maar met anders leren vasthouden. Daarbij is er altijd een weg om elkaar te helpen. Daar gaat Manu Keirse verder op in. De lezing begint om 10.00 uur, waarna er vanaf 11.30 uur gelegenheid is om vragen te stellen. Deelname is gratis. Voor aanmelden gaat u naar www.sintfranciscuscentrum.nl.

---