Augustus 2018

---

LITURGIE

 

ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 4 augustus

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 5 augustus

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor; caritascollecte, koffiedrinken

  

NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 11 augustus

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 12 augustus

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor

 

TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 18 augustus

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 19 augustus

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor; Parochiecafé, koffiedrinken

 

MARIA TENHEMELOPNEMING 

Woensdag 15 augustus

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

EEN-EN-TWINIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 25 augustus

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 26 augustus 

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor

---

Opbrengsten van de collecte

Met uw financiële ondersteuning in de parochiebijdrage maakt u alles wat er in de parochie gebeurt mede mogelijk. Maar ook in de collecte op zondag steunt u heel specifieke doelen die in de mis kenbaar worden gemaakt.

Met uw gift van € 243 (1 juli) verzorgen we de aankleding van de liturgie. Het schoonmaken van de kerk ondersteunde u met € 237 (8 juli). Met € 260 (15 juli) kan de werkgroep ouderen goed werk verrichten. De koren zijn heel blij met uw gave van € 205 (22 juli).

---

Vind ons leuk op Facebook

Parochie Breda Centrum heeft ook een eigen Facebookpagina. U vindt er de speciale activiteiten die de parochie organiseert en beeldverslagen van bijzondere gebeurtenissen. Blijf ook via Facebook betrokken op wat er in de parochie speelt door de pagina een like te geven: https://www.facebook.com/Parochie-Breda-Centrum-453594361687501/

---

Caritas- en MIVA-collecte in augustus

In het weekend van 4 en 5 augustus wordt er na de mis gecollecteerd voor de parochie van de St. Sebastian’s Church in Makkod in India. Het kerkgebouw is oud, overal zitten vocht- en schimmelplekken en betonrot. Bovendien is de kerk veel te klein. Op zondag staan de mensen bij de kerkdienst tot buiten op het kerkplein, onder een metalen afdak dat nog iets van bescherming biedt tegen de moesson of de brandende zon. De opbrengst van de collecte is bestemd voor de bouw van een nieuwe kerk. Father Cleatus Therakam, pastoor van Makkod, zal dit weekend bij ons concelebreren en na de mis de toestand van zijn kerk verder toelichten.

In het weekend van 25 en 26 augustus zal er na de mis gecollecteerd worden voor MIVA. In de armste regio van Zimbabwe is medische zorg niet makkelijk bereikbaar. Tawanda (37) werkt voor het afgelegen Silobela ziekenhuis diep in het binnenland. Zijn team spoort kinderen en jongeren met een beperking op en geeft ze de juiste zorg. Zonder vervoer kan hij maar 1 tot 2 bezoeken per dag afleggen. Met de opbrengst van de collecte worden twee auto’s aangeschaft, waarmee Tawanda wel 5 tot 10 bezoeken per dag kan afleggen. Hartelijk dank voor uw gaven in beide collectes!

---

Anselm Grün en Leo Fijen over de toekomst van de kerk

Op dinsdagavond 21 augustus gaan Anselm Grün en Leo Fijen in de Abdij van Berne met elkaar in gesprek over de toekomst van de kerk. Ze zullen het hebben over manieren om invulling te geven aan de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn. Het programma begint om 20.00 uur. De kosten bedragen €15. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.abdijvanberne.nl

---

Bijbellezen met de bisschop

Op maandag 3 september begint een nieuwe cyclus van bijbelcursussen die bisschop Liesen verzorgt. Dit keer lezen we delen uit de Openbaring van Johannes, het boek Apocalyps. Mgr. Liesen neemt u mee naar de diepere betekenis van de teksten. De cursus begint om 19.30 uur in de Johanneszaal van priester- en diakenopleiding Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.

---

Een kennismaking met Gregoriaans

Vindt u het Gregoriaans ook zo mooi en zou u het graag willen leren zingen? Op vrijdag 14 september is er van 19.30 tot 21.30 uur in de Antoniuskathedraal een workshop ‘Een kennismaking met gregoriaans’. Het doel van de workshop is om al zingende kennis te maken met deze speciale zang. De workshop wordt gegeven door Jan Schuurmans en maakt onderdeel uit van het voorprogramma van de bisdombedevaart van oktober 2019. Er zijn geen toelatingseisen. Deze workshop wil laagdrempelig zijn en is toegankelijk voor iedere geïnteresseerde. Ga voor meer informatie en aanmelden naar https://sintfranciscuscentrum.nl/

---

Dag van de Latijnse Liturgie

Op zaterdag 29 september is er de jaarlijkse Dag van de Latijnse Liturgie. Deze is bedoeld om mensen kennis te laten maken met de schoonheid van de Latijnse liturgie. De dag begint om 11.00 uur met een gezongen Mis in het Latijn met aansluitend een verzorgde lunch. In de middag geeft pater Johan te Velde osb een lezing. De dag wordt afgesloten met de gezongen Vespers, eveneens in het Latijn. De dag vindt plaats in en rond de Boomkerk in Amsterdam. Deelname is gratis. Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar www.latijnseliturgie.nl

---

Catharinakerk open voor bezichtiging

Normaal konden mensen de Catharinakerk op het Begijnhof alleen vanuit de hal via de glazen toegangsdeuren de kerk bekijken. Vanaf 21 juli is de Catharinakerk elke eerste en derde zaterdag van de maand geopend voor publiek. Van 12.00 tot 16.00 uur kunnen bezoekers dan deze sfeervolle kerk ook in. Eén van onze vrijwilligers is er aanwezig om nadere uitleg over het gebouw te geven.

---