Juni 2018

---

LITURGIE

 

DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 30 juni

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 1 juli

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

  

VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 7 juli

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 8 juli

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij; caritascollecte, koffiedrinken

 

VIJFTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 14 juli

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 15 juli

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor

 

ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 21 juli

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 22 juli 

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor

 

VERJAARDAG KERKWIJDING CATHARINAKERK 

Woensdag 25 juli

19.30 uur Catharinakerk: Kathedrale Cantorij

 

ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 28 juli

17.00 uur Catharinakerk: samenzang

Zondag 29 juli 

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor

---

Opbrengsten van de collecte

Met uw financiële ondersteuning in de parochiebijdrage maakt u alles wat er in de parochie gebeurt mede mogelijk. Maar ook in de collecte op zondag steunt u heel specifieke doelen die in de mis kenbaar worden gemaakt.

Met uw gift van € 250 (17 juni) kunnen we onze vrijwilligers een mooie middag aanbieden uit dankbaarheid voor alles wat ze voor onze geloofsgemeenschap doen. Aan de stabilisering van de zij-altaren en het behandelen van de preekstoel tegen houtworm kunnen we beginnen dankzij uw gift van € 191,50 (24 juni).

---

Vind ons leuk op Facebook

Parochie Breda Centrum heeft ook een eigen Facebookpagina. U vindt er de speciale activiteiten die de parochie organiseert en beeldverslagen van bijzondere gebeurtenissen. Blijf ook via Facebook betrokken op wat er in de parochie speelt door de pagina een like te geven: https://www.facebook.com/Parochie-Breda-Centrum-453594361687501/

---

Caritascollecte voor eigen Parochiële Caritas Instelling

De opbrengst van de caritascollecte van deze maand is bestemd voor het werk dat onze eigen Parochiële Caritas Instelling doet. Ook in onze parochie komen soms schrijnende situaties voor: huisuitzetting of afsluiting van energie, ouders die het schoolgeld voor hun kinderen niet kunnen betalen, broodnood. Onze caritasinstelling kan die situaties niet blijvend oplossen, maar er wel voor zorgen dat met een bijdrage de eerste klap wordt opgevangen. Met uw gave helpt u heel concreet mensen in acute financiële nood. Hartelijk dank voor uw gave! Wilt u een bijdrage overmaken, dan kan dat op rekening NL80 ABNA 0520 113 411 o.v.v. ‘Caritas’.

---

Kinderwoorddienst met vakantie

Van zondag 8 juli tot en met zondag 12 augustus is er vanwege de schoolvakantie geen kinderwoorddienst. Voor de kinderen zijn achterin de kerk wel boekjes te leen, waarmee ze op een leuke manier met diverse bijbelverhalen kennismaken. Op zondag 19 augustus wordt de kinderwoorddienst weer hervat.

---

Verjaardag van de kerkwijding van de Catharinakerk

Op woensdag 25 juli is het precies 180 jaar geleden dat de Catharinakerk op het Begijnhof werd ingewijd. Dat vieren we met een feestelijke Eucharistieviering om 19.30 uur, waarbij de Kathedrale Cantorij de zang zal verzorgen. Voorafgaand aan de viering wordt het Johannaklokje met de hand geluid door het Klokkenluiders Gilde Breda. Aansluitend op de Eucharistieviering is er een gezellig onthaal in de Begijnenzaal met een hapje en een drankje. Daarbij wordt een herdruk van het ‘Gedenkboekske’ uit 1839 gepresenteerd. In dat boekje staat het verhaal van de wijding. U bent van harte welkom bij de viering en het onthaal!

---

Langs kapel, kerk en synagoge

In het centrum van Breda zijn verschillende kapellen, kerken en een synagoge te vinden. Wilt u deze eens bezoeken en daarbij meer te weten komen over de historische gebouwen? Loop dan mee met een rondleiding langs de Antoniuskathedraal, Lutherse Kerk, Waalse Kerk, Catharinakerk en Synagoge. De rondwandelingen onder leiding van een stadsgids van Gilde De Baronie vinden plaats op de dinsdagen 3 juli, 7 augustus en 4 september om 13.30 uur. De rondleidingen beginnen bij de kathedraal en kosten € 6 (€ 4 voor kinderen). Aanmelden kan via stadsgidsen@gildebaronie.nl

---

Bedevaart naar Kevelaer

Op dinsdag 6 en woensdag 7 augustus trekken pelgrims vanuit Breda al weer voor de 299ste keer op bedevaart naar Maria van Kevelaer, Troosteres van de Bedrukten. Het zijn twee dagen van bezinning, gebed, liturgie, processies en ook gezelligheid. Voor onze parochie is het ook een bijzondere bedevaart, omdat het Mariabeeld dat al sinds 1829 aan de pelgrimsstoet vooraf gaat, na deze bedevaart een permanente plaats krijgt in de Mariakapel in onze Antoniuskathedraal. Daar zal het beeld dan dagelijks te bezichtigen zijn. 

Kosten voor deelname bedragen € 25, exclusief maaltijden en logies. Voor aanmelding en meer informatie neemt u contact op met Bert Hoebink, bert.hoebink@casema.nl of 076 521 76 62.

---