Februari 2018

---

LITURGIE

 

VIJFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 3 februari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 4 februari

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor; Caritascollecte, koffiedrinken

  

ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 10 februari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 11 februari

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

 

ASWOENSDAG

Woensdag 14 februari

10.30 uur Antoniuskathedraal; cantor

19.00 uur Antoniuskathedraal; St. Josephkoor

  

EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zaterdag 17 februari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 18 februari

10.30 uur Antoniuskathedraal: Franciscuskoor; Parochiecafé

 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 

Zaterdag 24 februari

17.00 uur Catharinakapel: St. Josephkoor

Zondag 25 februari

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

---

Diaconaal weekgebed op woensdag

Sinds enkele maanden vond op maandagochtend de diaconale weekstart plaats in de Catharinakapel op het Begijnhof. Vanaf eind januari is dit nu een diaconaal weekgebed op woensdagochtend, ook om 8.00 uur. Op de andere weekdagen van maandag tot en met donderdag vindt ook nog steeds om 8.00 uur het gewoonlijke ochtendgebed plaats. U bent  allen van harte uitgenodigd om samen de dag met gebed te beginnen.

---

Nieuwe collectanten gezocht

De collecte tijdens de offerande is veel méér dan een pauzemoment tijdens de mis. Het inzamelen van de geldelijke gaven voor de parochie en de armen is een oud en eigen onderdeel van de liturgie, waarmee we ons geestelijk aansluiten bij de offergaven van brood en wijn die worden klaargemaakt. Om de collecte goed in te kunnen blijven zamelen zijn we op zoek naar nieuwe collectanten. Gemiddeld één zondag in de maand zamel je samen met iemand anders tijdens de offerande de collecte in. Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: info@parbc.nl of 076 521 57 64.

---

Nieuwe bloemschikkers gezocht

Iedere week zorgt een enthousiaste groep voor passende bloemen op het priesterkoor en in de Mariakapel. Zij doen dat met veel passie en plezier. Door het overlijden van Marienel Tobé-Swan is de groep op zoek naar versterking. Veel handen maken het werk licht, meerdere handen maken het nog lichter! Vindt u het leuk om met bloemen bezig te zijn? Dan bent u van harte welkom! Aanmelden kan bij het parochiesecretariaat: info@parbc.nl of 076 521 57 64.

---

Voorbereiding op Pasen

Van donderdag 1 maart tot en met zondag 4 maart biedt de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout een geloofsverdieping rondom Pasen. Als je meer wil weten over wat je viert en gelooft, als je je biddend wil voorbereiden op Pasen of als je gewoon benieuwd bent of zoekende. De kosten, inclusief verblijf, bedragen €135. Aanmelden kan via 0162 455 079 of gastenhuis@olvabdijoosterhout.nl.

---

Actie Kerkbalans 2018: geef voor je kerk

Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari haalt onze parochie met de Actie Kerkbalans geld op voor onze plaatselijke kerk in de binnenstad van Breda. Veel geld, dat hard nodig is. Om een plek te kunnen blijven zijn die van betekenis is. Voor mensen die de liturgie waardig willen vieren. Voor mensen die op zoek zijn naar zingeving. Om zorg te kunnen blijven bieden aan ouderen, zieken en jonge gezinnen. Vanuit de overtuiging dat het Evangelie nog steeds mensen kan raken en veranderen.

Geef daarom aan je kerk! Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kan missen. Maak je gift over op rekening NL23 INGB 000 1455 576 t.n.v. parochie Breda Centrum.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe je je gift volledig aftrekbaar van de belasting maakt, ga je naar https://parochiebredacentrum.bisdomvanbreda.nl/mens-en-organisatie/financien/kerkbalans/

---