December 2017

---

LITURGIE

HEILIGE MARIA, MOEDER VAN GOD

Zondag 1 januari

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

 

OPENBARING DES HEREN

Zaterdag 6 januari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 7 januari

10.30 uur Antoniuskathedraal: St. Josephkoor

  

TWEEDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 13 januari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 14 januari

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

  

DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 20 januari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 21 januari

10.30 uur Antoniuskathedraal: cantor; Parochiecafé

 

VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR 

Zaterdag 27 januari

17.00 uur Catharinakapel: samenzang

Zondag 28 januari

10.30 uur Antoniuskathedraal: Kathedrale Cantorij

---

Kloosterweekend voor jongeren

Voor jongeren van 16 tot 34 jaar is er van 12-14 januari 2018 een kloosterweekend met als thema ‘Trek weg’. Even weg uit de drukte, op naar de mooie Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. Je deelt samen een stuk van het (gebeds)leven van de benedictijner monniken en bezint op de brief van paus Franciscus aan de jongeren van de hele wereld ter voorbereiding van de Bisschoppensynode. Er is ruimte voor stilte én ontmoeting, diepgang én plezier. De kosten bedragen €50. Aanmelden kan bij pastor Mauricio, j.meneses@aartsbisdom.nl. Voor meer informatie ga je naar https://www.jongkatholiek.nl

---

Verenigd in gebed voor de vrede

In de Nederlandse bisdommen wordt op 1 januari en daarna elke maand de rozenkrans gebeden voor de vrede. Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede. Voor meer informatie en aanmelden voor de sms-service gaat u naar https://www.rkkerk.nl/verenigd-in-gebed-voor-de-vrede-jaar-lang-samen-met-de-bisschoppen-de-rozenkrans-bidden-voor-de-vrede/.

---

Kathedrale Cantorij zoekt nieuwe zangers

De Kathedrale Cantorij zingt sinds 2001 iedere tweede en vierde zondag van de maand in de H. Antoniuskathedraal en bij de belangrijke feesten. Het koor geeft af en toe ook concerten en werkt mee aan televisieopnames. De cantorij zoekt nieuwe leden met een geschoolde stem, die voldoende noten kunnen lezen en over genoeg muzikaliteit beschikken om het koor te versterken. Tot het repertoire horen onder andere missen van Palestrina, Dubra en Tavasszy, en motetten van De Victoria, Byrd, Rutter, Manneke en Lauridsen. Spreekt deze muziek je aan? En heb je altijd al willen zingen in een fantastisch klinkend gebouw in hartje Breda? Wil je je vocale talent ontwikkelen? Dan ben je bij de Kathedrale Cantorij aan het goede adres. Neem contact op met dirigent Jan Schuurmans en kom eens meezingen tijdens een repetitie op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de H. Antoniuskathedraal. Jan Schuurmans is bereikbaar op jschuurmans@bisdombreda.nl.

---

Actie Kerkbalans 2018: geef voor je kerk

Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari haalt de parochie met de Actie Kerkbalans geld op voor onze plaatselijke kerk in de binnenstad van Breda. Veel geld, dat hard nodig is. Om onze kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn. Waar gelovigen elkaar ontmoeten in de zondagse viering en bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het evangelie. Om de kerk een geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

Geef daarom aan je kerk! Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan anderen. Help mee en geef aan je eigen parochie wat je kan missen.

Parochianen die al eerder meededen met de Actie Kerkbalans krijgen daarover een brief. Ontvang je geen brief? Maak dan je gift over op rekening NL23 INGB 000 1455 576 t.n.v. parochie Breda Centrum.

Voor meer informatie, bijvoorbeeld over hoe je je gift volledig aftrekbaar van de belasting maakt, ga je naar https://parochiebredacentrum.bisdomvanbreda.nl/mens-en-organisatie/financien/kerkbalans/

---